Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Hoe kunt u helpen?

Bid!

Stichting OZO weet zich afhankelijk van de zegen van God. Wij vragen u in het bijzonder te bidden voor het werk dat onder de allerarmsten in Oekraïne gestalte krijgt.

Wordt donateur! - Geef voor een project!

U kunt op verschillende manieren doneren:
  1. via een overboeking op ons rekeningnummer van de Rabobank te Middelharnis: NL71RABO0341636851
  2. via een te downloaden automatische, eenmalige of periodieke incasso
  3. via een electronische automatische, eenmalige (iDeal) of periodieke incasso
Project Algemene Hulp
Vanuit dit project worden door Stichting OZO allerarmsten geholpen in de meest brede zin van het woord.
Lees meer...
Project Verzorgingshuis
Voor de ouderen die niet meer thuis kunnen wonen heeft Stichting OZO een verzorgingshuis gebouwd. Voor de totale verzorging van de ouderen is veel geld nodig.
Lees meer...

Boerderijproject
Door middel van dit project wil Stichting OZO de huidige en eventueel toekomstige projecten zoveel mogelijk selfsupporting maken.
Lees meer...
Polikliniekproject Nagydobrony
Goede medische verzorging komt ten goede aan de gehele gemeenschap in de streek. Stichting OZO wil door het opknappen van een aftandse polikliniek in de plaats Nagydobrony hieraan tegemoet komen.
Lees meer...


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Stichting OZO is aangemerkt als ANBI, uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Voor de aftrekbaarheid van gewone giften geldt een drempel. Bij periodieke giften schenkt u bij notariële acte voor tenminste vijf jaar. Deze gift is in zijn geheel aftrekbaar, er geldt dan geen drempel.
Voor meer info:
http://www.anbi.nl/anbi-info/fiscaal-voordelig-schenken/periodiek-notarieel-schenken

Kom in actie!

Organiseer met uw vereniging, kerk of bedrijf een actie om de projecten van Stichting OZO te ondersteunen. We geven u graag support en kunnen u promotiemateriaal aanreiken.

Hulpgoederen

Ook kun u Stichting OZO helpen met goederen. Voor meer informatie zie hulpgoederen


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op