Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Hulpgoederen

Inzamelen hulpgoederen voor de projecten van Stichting OZO

Veel, zo niet alles, is verwaarloosd en verouderd in Oekraïne. Stichting OZO zorgt voor geld en goederen om de leefomstandigheden onder allerarmsten te verbeteren. De basis is om de mensen te helpen, te coachen, en onderling diaconaal dienstbetoon te stimuleren.

De hoofdgedachte is om goederen zoveel mogelijk in Oekraïne aan te schaffen.

Belangrijkste reden is het economisch belang voor de plaatselijke en zelfs regionale middenstand. Hoewel we blij zijn met gratis materialen die in Oekraïne niet te krijgen zijn óf heel duur zijn, zijn niet alle aangeboden goederen en materialen bruikbaar. Selectief wordt gekeken of de goederen/materialen geschikt zijn en passen binnen de projecten van Stichting OZO. Humanitaire hulp in Oekraïne is onlosmakelijk verbonden met de mogelijkheden aldaar en zelfs bepaalde tradities moeten we niet pur sang overboord willen gooien. Daarnaast zijn ook andere zaken belangrijk. We denken hierbij aan reparaties en onderhoudskosten, plaatselijke wetgeving, veiligheid voor de gebruiker, functionaliteit, enz. De goederen die aangenomen worden zullen zoveel mogelijk zelf vervoerd worden naar Oekraïne. Dit om onnodige kosten te besparen.

Omdat alleen St. OZO verantwoordelijk is voor de projecten in Oekraïne, wordt er naar gestreefd de hulp en hulpgoederen die worden aangeboden zo nauwkeurig mogelijk te coördineren. Om dit goed te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld.

Regels inname goederen St. OZO
 1. Aanname van goederen en materialen vindt alleen plaats in overleg met medewerkers van Stichting OZO. Daarbij wordt nauwkeurig gekeken of de goederen waardevol zijn voor de projecten.
 2. U kunt onderstaande lijst raadplegen welke goederen/materialen nodig respectievelijk niet nodig zijn.
 3. Alle goederen en materialen dienen schoon en netjes te zijn. Kapotte apparaten e.d. worden geweigerd.
Nodig
 1. Goedwerkende fietsen (dames/heren /kinderfietsen/kinderzitjes)
 2. Eenpersoonsbedden met matras (indien mogelijk demontabel)
 3. Brillen
 4. Goedwerkend gereedschap
 5. Incontinentiemateriaal
Niet nodig
 1. Kleding (voorlopig voldoende)
 2. Tweepersoons bedden en/of matrassen
 3. Meubels
 4. Stoelen (voorlopig voldoende)
Deze lijst wordt met regelmaat ververst. Meent u, aan de hand van de projectinformatie op onze website iets van waarde te kunnen aanbieden, schroom dan niet contact met ons op te nemen.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op