Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Werkbezoek 61

Van:2020-01-16
Tot:2020-01-24
Medewerkers:Albert van Holten, Herman van Wezel, Krijn van der Wende, Michel Koppenaal, Hans den Hartog
Gasten:Adri van der Laan
Vervoer:Bus met aanhangwagenDonderdag 23 en vrijdag 24 januari; In het begin van de middag vertrok het werkbezoekteam weer naar Nederland. ’s Ochtends werd nog een aantal bezoeken afgelegd. Deze adressen lagen in het dorp Szernye. Het team werd gastvrij ontvangen door de predikant Béres László en zijn vrouw. Dit bevlogen echtpaar vertelde heel enthousiast over hun werk in deze plaats. Op haar laptop liet de vrouw iets zien van het gemeentewerk rondom de kerstvieringen. In deze gemeente is men heel actief met diaconaal werk onder een hun gemeenteleden. Daarnaast is er veel aandacht voor eenzamen in de omgeving. Na een gebed door de predikant en János werden twee adressen bezocht. Op het eerste adres woont een vrouw. Zij leeft in een klein huisje achter het huis van haar zoon. Haar zoon is vertrokken naar Hongarije en heeft zijn huis hermetisch afgesloten. Zijn moeder is nu alleen achtergebleven, zonder hulp. Er werd een hulppakket afgeleverd en een gebed uitgesproken. Op een ander adres woonde een andere vrouw samen met haar zoon onder armoedige omstandigheden. Ook op dit hulpadres werd een pakket afgeleverd en gebeden. Deze twee adressen ontvangen op regelmatige tijden een hulppakket. Dit is een welkome voorziening in hun dagelijkse levensbehoeften.
Hans den Hartog is deze week actief geweest bij verschillende brandweerkorpsen, maar ook heeft hij in Rehoboth een demonstratie gegeven in het voorkomen van branden in de keuken. Hij deed dit door een ‘vlam in de pan’ in scene te zetten. Er werd op gewezen dat het heel belangrijk is om blusmiddelen, zoals een blusdeken in de keuken voor het grijpen te houden. Verder zou hij deze week de brandblussers in Rehoboth ophangen. Hans wordt momenteel geplaagd door rugklachten. Hij kan zich op de been houden met pijnstillers. We hopen dat hij zaterdag veilig naar Nederland terug kan. Klokslag één uur in de middag was er het afscheid door de werkbezoekleden en kon de lange reis naar ‘het eiland’ een aanvang nemen. De grenspassage verliep redelijk vlot en ook de reis was zo voorspoedig dat men vrijdagavond rond 23.00 uur weer arriveerde op de plaatsen waar men werd verwacht. Tijdens de terugreis werd het werkbezoek afgesloten met schriftlezing en gebed. God werd dankgezegd dat hij een ieder weer heeft gespaard en dat men weer een bijdrage heeft moge leveren aan het mooie werk dat in en rondom Rehoboth gebeurt.

Woensdag 22 januari; Deze laatste – volledige – dag op Rehoboth had weer vele facetten. Het weer geeft tijdens dit werkbezoek wel een eentonig beeld, meestal is het somber, grijs, koud en vandaag kwamen daar nog eens spiegelgladde wegen bij. Maar een ieder is gelukkig toch weer behouden ‘thuis’ gekomen. In de ochtenduren werd met Jenö en János de calculatie voor de komende tijd samengesteld. Zeg maar: de begroting voor 2020. Voor de verschillende activiteiten werd een financieel plan opgesteld en de verschillende mogelijkheden werden besproken.
Hans den Hartog ging deze dag weer zijn ‘eigen weg’. Hij bezocht een aantal brandweerkazernes, repareerde daar wat dringende zaken en maakte afspraken voor de komende tijd.
Een deel van het team had deze middag een bijzondere ‘missie’. Er was een 70-jarige vrouw in de problemen gekomen in een nabijgelegen stadje. Gisteravond – dinsdag – om ongeveer 20.30 uur zagen buren rook uit het dak van haar huis komen. Ze waarschuwden de vrouw en haalde haar het huisje uit. De brandweer werd gewaarschuwd, maar de twee aangetreden korpsen konden niet voorkomen dat het huis helemaal uitbrandde. Het resultaat was dat de vrouw met haar paspoort als enig bezit op straat kwam te staan. De buren vingen haar voor even op maar in de loop van de avond kon ze terecht bij de ouders van haar ex-schoondochter. Deze voormalige schoondochter en haar ouders konden haar voor even onderdak bieden maar er moest nog voor een permanente oplossing worden gezorgd. De moeder van deze schoondochter nam contact op met Jenö en ’s middags werd eerst het verbrande huis bezocht. Het onderkomen was totaal verloren. Er was nog één hond die een volledig brood kreeg toegeworpen. Verder moest het dier het maar uitzoeken. Vervolgens bracht men een bezoek aan de uit haar huis verdreven vrouw. Graag zou zij voor plaatsing in Rehoboth in aanmerking komen. Binnenkort zal over deze vraag worden beslist. De vrouw is behoorlijk doof en heeft verder geen familie. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het zal volgens de brandweer waarschijnlijk kortsluiting zijn geweest. Voor wie enigszins bekend is met de aanleg van elektriciteit in de meeste woningen van deze streek, zal dit geen verrassing zijn.
Albert en János en twee werknemers van Rehoboth hebben in de middaguren de kachel voor de kassen in de boerderij bedrijfsklaar gemaakt, zodat heel binnenkort (begin februari) de tomatenplanten kunnen worden geplant.
Verder bezocht het team ’s middags de bewoners van Rehoboth en maakte hier en daar een praatje. In de afgelopen twee maanden zijn er vier bewoners van het huis overleden. Als gevolg daarvan hebben er in de afgelopen tijd enkele nieuwe bewoners hun intrek in Rehoboth genomen.
Het avondeten werd weer genuttigd in een plaatselijk restaurant. Morgen hoopt het team in de loop van de middag weer koers te zetten richting het westen. Maar voor morgenochtend staan er nog een aantal dringende zaken op het programma.

Dinsdag 21 januari; Vandaag stond er een lange rit gepland voor de mensen van het werkbezoek. De tocht ging naar Úngvár. Er werden twee gesprekken gevoerd. Eén man had de vraag of één van zijn ouders terecht kon Rehoboth. Er werd informatie gegeven over een eventuele plaatsing. Hier zal Jenö later nog op terugkomen. Een hoge politiebeambte had contact opgenomen met OZO en de vraag gesteld of er geen plaats was voor een oud-collega. Deze voormalige agent lijdt aan een ernstige vorm van diabetes, waardoor twee jaar geleden een been moest worden geamputeerd. September vorig jaar volgde zijn andere been. Er werd deze ochtend een bezoek aan deze man gebracht. Hij leefde onder schrijnende omstandigheden want bij het openbaren van zijn ziekte was van de één op de andere dag zijn vrouw en de kinderen vertrokken. Zij wil niets meer van hem weten. Hij wordt nu geholpen door oud-collega’s, als hij naar de wc moet seint hij zijn collega’s in die dan een handje komen helpen. De vraag van hem en zijn collega’s was of hij in Rehoboth zou kunnen worden verzorgd. Een vraag waar wel even over nagedacht moet worden want er zijn verschillende vragen: kan men deze man de goede zorg verlenen en hoe zal hij functioneren tussen de bewoners die allemaal veel ouder zijn? Vragen waar de komende tijd goed over nagedacht zal worden.
Vervolgens werd een bezoek aan de markt in Úngvár gebracht. Een markt waar van alles te koop en waar dus ook veel te zien was. Opvallend was een Oosters Orthodox geestelijke die met een wijwaterkwast de verschillende kramen zegende. Hierbij dienden de kraamhouders ook een gift te geven. Vervolgens ging de reis ‘bergwaarts’ naar Járok. In deze plaats staan twee schooltjes die allebei ondersteund worden door OZO. Het gezelschap werd enthousiast door de directeur begroet en men kreeg een rondleiding door de lokalen. Járok en het gebied rondom het dorp heeft een heel armoedige en desolate uitstraling. In het dorp werden twee gezinnen bezocht. Zij kregen een pakket.
Hierna was het tijd om de natuur in te trekken. Helaas lag er nauwelijks sneeuw, maar het bergpaadje was plaatselijk spiegelglad dus moesten de auto’s met mankracht worden verder geduwd. Op de helling van de berg werd een vuur gemaakt waarop een pan met water werd verwarmd. Hierin werden de meegebrachte rookworsten opgewarmd en natuurlijk samen met de meegebrachte boterhammen opgegeten. Op de lange weg terug naar huis werd nog een stop gemaakt bij een enorm warenhuis/bouwmarkt, ook hier was van alles te koop van parfums tot krukken en van autobanden tot badkamers, enz. Aan het begin van de avond kwam het team weer in Rehoboth om vervolgens weer af te reizen naar het gezin van János waar weer van een overvloedig maal werd genoten. Deze dag werden de mensen van OZO weer bepaald bij het grote verschil tussen arm en rijk. Er waren in de stad prachtige winkelcentra met dure auto’s voor de deur en in de dorpjes om die stad heen, was armoe troef. Het desolate grijze landschap geeft, in ieder geval voor het aanzien, weinig levensvreugde. Toch blijkt in de praktijk de saamhorigheid groot. Ook is er een goed en hecht gezinsleven. Misschien missen we dat wel in ons rijke westen? OZO is blij dat ook in deze wereld het licht van Gods liefde verspreid mag worden en de Stichting hierin een middel mag zijn.

Maandag 20 januari; Deze dag waren er verschillende activiteiten. In de ochtenduren was de eerste gang richting de polikliniek in het centrum van het dorp. Het team van OZO overhandigde in de praktijk van de gynaecoloog ‘officieel’ een colposcoop waar al een tijd mee wordt gewerkt. De aanschaf van dit apparaat is gefinancierd door OZO en in dankbaarheid ontvangen door de gynaecoloog. Met dit instrument kan men de baarmoedermond bij vrouwen onderzoeken en al vroeg constateren of er bij een patiënt sprake is van baarmoederhalskanker. In de spreekkamer van de arts werden de mogelijkheden van de colposcoop gedemonstreerd. De arts, die heel blij is met deze apparatuur, legde uit dat men nu in een vroeg stadium al onregelmatigheden kan constateren zodat er doorverwezen kan worden naar een groter ziekenhuis in de buurt. In de spreekkamer van de arts was ook een onderzoeksstoel die nodig aan vervanging toe is. Dit werd ‘meegenomen’ en wellicht kan OZO hierin voorzien. Overigens is deze stoel al zeventig jaar oud.
Een deel van het team bezocht de kerk en de pastorie van ds. Támás in Kisdobrony. De vernieuwde kerk werd nog eens goed bekeken en in het nabijgelegen kerkelijk centrum werd met de predikant, die heel actief is in het verspreiden van hulppakketten en evangelisatie materiaal, bijgepraat over verschillende zaken. Hij vertelde dat er veel armoede is in deze omgeving en daarom wordt er veel hulp verleend, onder meer door het uitdelen van pakketten. Dominee Támás maakt zich grote zorgen over de ‘leegloop’ van de regio, doordat jonge mensen naar het buitenland vertrekken om daar te werken en te wonen. Volgens hem zijn er de afgelopen tijd wel 400 mensen naar elders vertrokken.

Hans ontving in de ochtenduren een aantal brandweermensen om bij te praten over zaken die in het verleden hebben gespeeld. ’s Middags bezocht de ‘brandweerman’ het kindertehuis “De Barmhartige Samaritaan” waar hij met de directie de brandveiligheid van de instelling onder de loep nam. Vervolgens heeft hij een aantal rookmelders in het huis aangebracht.
Een ander deel van het team zou op bezoek gaan bij een aantal hulpverleningsadressen om pakketten af te leveren. Uiteindelijk is dit maar één bezoek geworden omdat een lekke band onderweg voor de nodige oponthoud zorgde…. Het gezin dat bezocht werd leeft onder heel armoedige omstandigheden. De moeder en haar zeven kinderen waren ondanks de moeilijke situatie waarin ze leven, heel vrolijk en spontaan. Ze waren blij met het pakket dat aangevuld werd met een zak appels. De vader van het gezin werkt in Hongarije en werkt daar hard en lang. Hij komt maar weinig thuis, maar maakt wel geregeld geld over. Dit is echter niet genoeg om het gezin te onderhouden.
Vandaag hebben Albert en Michel de vernieuwde vorm van administreren verder ingevoerd en instructies gegeven aan Jenö en János.
Het avondeten werd genuttigd in een restaurant in de buurt. Vervolgens werden er nog administratieve werkzaamheden gedaan en contacten onderhouden met de ‘achterban’. Het team is vroeg naar bed gegaan want morgen wacht er weer een drukke dag. Ook deze dag heeft weer op verschillende momenten laten zien dat het werk van OZO in Oekraïne in meerdere opzichten broodnodig is. Het bestuur hoopt dan ook dat ze dit werk nog jaren mogen doen onder leiding van en toegerust door kracht van de Heere God.

Zondag 19 januari; Vandaag zondag, de eerste dag van de nieuwe week. De ‘OZO-groep’ woonde in de ochtend een kerkdienst in het dorpje Kisdobrony bij, waar dominee Támás voorging. In achterliggende tijd is de kerk flink gerestaureerd en heeft het toch wat historische interieur van voorheen een moderne ‘look’ gekregen. Over de waardering van het resultaat werd verschillend gedacht… Tijdens de korte rit erheen bleek dat de straten plaatselijk spiegelglad waren door ijzel. Niet iedereen van het gezelschap lukte het dan ook om op de been te blijven. Veel liederen in de dienst hadden een bekende wijs en konden – ondanks de taalbarrière – meegezongen worden. Meeleven met de preek was lastiger. Ds. Támás sprak over de uittocht uit Egypte. OZO werkt nauw samen met deze predikant omdat hij een belangrijke schakel is tussen OZO en de adressen waaraan hulp wordt verleend. Tijdens de terugtocht van de kerk naar Rehoboth werd door het team nog genoten van de schoonheid van het witte landschap. In Rehoboth was er ’s middags een korte dienst met de bewoners. Een predikant uit de omgeving leidde op aansprekende wijze deze bijeenkomst. Het viel op dat deze jonge predikant na de dienst er alles aan deed om contact te maken met de bewoners van het huis. Verder werd er door het team kennis gemaakt met de nieuwe bewoners. Doordat er tijdens de afgelopen maanden een aantal mensen zijn overleden was er weer plaats vrijgekomen voor nieuwe bewoners. Natuurlijk moet er van hen een dossier worden aangemaakt en daarvoor is een goed gesprek heel belangrijk. Het avondeten werd genoten bij János. Het was een door zijn vrouw Natasja met zorg bereide overvloedige maaltijd, waarvan dankbaar werd genoten. De zondag werd vroeg beëindigd omdat er in het verdere van de week nog een druk programma te wachten staat.

Zaterdag 18 januari; Deze zaterdag was een mistige dag. De deelnemers aan het werkbezoek zijn niet van het terrein van OZO af geweest. De dag werd gebruikt om met Jenö en Janos de gang van zaken in het werkgebied door te nemen. Er werd teruggekeken op een ‘goed’ jaar. De nieuw gebouwde landbouwschuur is bijna klaar en wordt al gebruikt. Voor wat betreft de boerderij werd gekeken wat er het komende seizoen en op langere termijn moet gebeuren om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen behouden. Hiervoor is natuurlijk een goed financieel overzicht waarbij de kosten bewaakt worden onontbeerlijk. Om dit te bereiken wordt een nieuw administratiesysteem ingevoerd. Jenö en Jani kregen hiervoor de nodige uitleg. Er werden ook besluiten genomen over de handel in en de aanschaf van de nodige landbouwproducten.
Voor volgende week werd een programma samengesteld waar men mee aan de slag kwam. Vanaf maandag zullen de reizigers veel onderweg zijn omdat de organisatorische en administratieve zaken deze zaterdag bijna allemaal geregeld kunnen worden. Er staan voor volgende week interessante zaken op het programma waarin we in de verschillende ‘volg ons’ verslag hopen te doen. Tijdens de besprekingen kon er geconstateerd worden dat God het werk in en rondom Rehoboth ook het afgelopen jaar heeft gezegend. Het huis voorziet duidelijk in een behoefte: alle kamers zijn bezet en er is zelfs sprake van een forse wachtlijst. De bewoners genieten zichtbaar van de professionele zorg die ze ontvangen van de zorgmedewerkers. Hoewel de kamers en de recreatiezaal goed verwarmd worden heeft de kou en de lichte vorst wel het nadeel dat de bewoners niet naar buiten mogen. De leiding heeft ze dit verboden omdat er op het terrein door de vorst verraderlijk gladde plaatsen zijn ontstaan. Het breken van ledematen bij de bewoners is iets dat men graag wil voorkomen. Juist in deze kille, duistere dagen worden de mensen van OZO er des te meer van overtuigd dat ze iets van Gods barmhartigheid gestalte kunnen geven door licht en warmte te bieden aan een aantal van de allerarmsten uit de regio.
Een andere ‘tak’ van het werk van OZO is de ondersteuning in kennis en materieel van de brandweerkorpsen in de verschillende dorpen in de buurt. Dit is de taak van Hans den Hartog. Hij arriveerde deze zaterdagavond met het vliegtuig in Debrecen waar hij werd opgehaald. Hans zal de komende week weer diverse brandweerkorpsen bezoeken en hen met raad en daad terzijde staan.
Morgen – zondag – zal de kerkdienst worden bezocht in Kisdobrony.

Woensdag 15, Donderdag 16 en Vrijdag 17 januari; Het 61e werkbezoek van Stichting OZO is deze week begonnen. Hoewel de reizigers woensdag aan het eind van de middag met de trip een aanvang namen was de officiële start al dinsdagavond. De vijf deelnemers aan de reis verzamelden zich aan de keukentafel op de boerderij van Tanja Troost voor een gezamenlijke start. Herman las psalm 27 en vroeg in gebed om een zegen voor de komende reis en voor bewaring van het thuisfront.

Woensdag 15 januari 2020

Deze dag was het zover: de reis naar Rehoboth in de plaats Nagydobrony kon beginnen. De start van de reis was vroeger dan gewoonlijk want om 16.30 uur werden de reizigers uitgezwaaid. De lange rit naar Oekraïne begon. In de – ook deze keer weer door de fa. De Branding uit Ouddorp beschikbaar gestelde bus – vertrokken de OZO-bestuursleden Albert, Herman, Krijn en Michel, aangevuld met Adri als gast, richting Rehoboth.

Donderdag 16 januari

De reis en de douanepassage verliep heel vlot, zodat het gezelschap om ongeveer 22.00 uur hun kamers in Rehoboth konden betrekken en – na even te hebben nagepraat – konden de bedden worden opgezocht.

Vrijdag 17 januari

Deze dag stond in het teken van de landbouw. Na een goede nachtrust en een enigszins verlaten ontbijt was men getuige van grote bedrijvigheid op het terrein van Rehoboth. Op deze zonnige dag – waar we van ons eerste ‘bakkie’ buiten op het balkon genoten - werd er brandhout voor de verwarming gebracht. Een heel belangrijke vracht voor de mensen van het bejaardenhuis omdat de gasprijs de laatste jaren sterk is gestegen. Overigens stijgt ook de prijs van brandhout. De levering van haardhout maakte deel uit van een ‘deal’, want het hout werd door OZO in natura betaald. De houtleverancier ontving in ruil voor het hout twintig zakken mais. Overigens vond er nog een ruil plaats op het terrein voor de nieuw gebouwde schuur. Een grote vrachtwagen kon, na een aantal manoeuvres, op het terrein een partij tarwezaad afleveren. Daarna werd de truck gevuld met gedorste mais. Het laden van de vrachtwagen werd gedaan door een bevriende boer die ook bij deze ruil was betrokken. Deze ruilmethode, waarbij geen geld aan te pas komst, wordt steeds meer in Oekraïne toegepast. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan de farm. Deze boerderij aan de rand van Nagydobrony wordt weer volledig bedrijfsklaar gemaakt, zodat men verderop in dit jaar weer voldoende kan oogsten om de bewoners van Rehoboth van voedsel te voorzien. Verder worden er ook landbouwproducten verkocht.

Van het avondeten werd genoten bij het gezin Hidi, hier was ook David Pandy Szekeres aanwezig. Verder werden op deze avond de laatste goederen uit de kar gelost en het programma voor het werkbezoek besproken. De eerste dag van het werkbezoek zit er weer op en na een uurtje ontspannen werden de slaapplaatsen opgezocht.

Werkbezoek 61; Het volgende werkbezoek is gepland van DV woensdag 15 tot vrijdag 24 januari. De aanhanger staat reeds geladen. Dinsdag 14 januari laden we de bus van firma ‘De Branding’ en dan is woensdagavond het vertrekmoment. Na aankomst gaan we ons weer bezighouden met het bespreken en bezoeken van de projecten. Momenteel ligt er een beetje sneeuw in Nagydobrony en in de komende week vriest het ’s nachts licht en overdag is het net boven nul. Zoals altijd kunt u meeleven via de OZO website, door op de knop ‘Volg Ons’ te drukken. Dagelijks plaatsen we hier onze belevenissen met bijgevoegde foto’s. In het ‘Gastenboek’ kunt u een bericht plaatsen. We hopen op een gezegend werkbezoek waarin we met Gods hulp het goede voor de arme naaste willen zoeken. We vragen om uw gebed hiervoor!

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op