Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Werkbezoek 53

Van:2017-05-24
Tot:2017-06-03
Medewerkers:Albert van Holten, Krijn van der Wende, Tanja van Koppen
Gasten:Hans den Hartog, Jan van Koppen
Vervoer:Bus met aanhangwagen, vliegtuigDonderdag 1 juni / Vrijdag 2 juni 2017; Donderdag de laatste dag van dit werkbezoek voor de OZO medewerkers. In alle vroegte werd er begonnen met het testen van de brand meldt installatie van verzorgingshuis Rehoboth. Recent is deze installatie verder uitgebreid, zodat het zaak is dat allen die werkzaam zijn in het verzorgingshuis op de hoogte zijn hoe dit systeem te bedienen en weet wat te doen in geval van werkelijke calamiteiten. Vorig jaar is er een blikseminslag geweest in het dak van het verzorgingshuis, waarbij geen brand ontstaan is en dit gelukkig goed afgelopen is. Met het oog hierop is het dus erg belangrijk dat al het personeel weet wat te doen om allereerst de bewoners in veiligheid te brengen en indien mogelijk alles kan doen om de gebouwen te redden bij reëel gevaar.

Het brandweerkorps van Nagydobrony, een korps wat al lange tijd door Stichting OZO gesteund wordt met materialen, kon ook ditmaal bezocht worden met diverse uit Nederland meegebrachte spullen. Zo heeft gast Hans ook voor dit korps hydraulisch knip gereedschap kunnen regelen en werden er een 5-tal mobilofoons overhandigt waarmee de brandweerlieden onderling contact kunnen hebben tijdens het uitvoeren van hun taken. Ook brandweermateriaal verkregen van de blusgroep Middelharnis/Sommelsdijk kregen hier een bestemming.

Aan het eind van de ochtend werd er een oefening op touw gezet met de brandweer van Nagydobrony bij verzorgingshuis Rehoboth. Nadat het brandalarm in het verzorgingshuis geactiveerd was, werd er een melding gemaakt naar de brandweer garage. Hierop werd onder toeziend oog van gast Hans uitgerukt naar Rehoboth, waar de blusauto in korte tijd arriveerde, de slangen uitgerold werden en de mannen gereed waren om in actie te komen. Heel mooi om te zien hoe deze gedreven brandbestrijders te werk gingen en goed gebruik maakten van de verbeterde materialen die ze nu hebben. Nadien werd er door de commandant en OZO medewerkers nagepraat over de oefening, wat er eventueel nog verbeterd kon worden bij een actie en werd afgesproken dat het korps met regelmaat zal oefenen in en rondom Rehoboth.

Na deze acties werd het tijd om de koffers te gaan pakken, de laatste besprekingen te voeren en afscheid te gaan nemen van onze vrienden. Als OZO groep zien we terug op een heel fijn werkbezoek met de Oekraïense medewerkers die ons heel na staan. Samenwerkend mogen we zien op het vele werk wat uitgevoerd kon worden in het verleden, maar mogen we de blik ook in de toekomst richten in het helpen van onze allerarmste medemensen in Oekraïne.

Omstreeks 16.00 werden de laatste handen geschud en de thuisreis begonnen. Hoewel het drukkend warm was onderweg, we hier en daar gehinderd werden door het verkeer en er wat files waren vanwege verkeersongelukken, mochten we vrijdagavond om 21.00 veilig arriveren in Sommelsdijk, waar we blij ontvangen werden door onze gezinnen en de Hollandse OZO medewerkers. Ter afsluiting van dit werkbezoek werd Psalm 46 gelezen en sloot Albert deze reis af met dankgebed. Een dankgebed, voor alle hulp en kracht die God ons gaf, maar ook een gebed waarin Hem gesmeekt werd om kracht, wijsheid en onmisbare zegen voor het verdere werk van Stichting OZO.

Woensdag 31 mei 2017; Vandaag werden de werkzaamheden van de OZO medewerkers opgedeeld, zodat er heel veel werk verzet kon worden. Tanja had nog veel werkzaamheden in het verzorgingshuis. Zij zorgde ervoor dat er kaarten werden geschreven door de bewoners, die in Nederland aan de adoptie sponsors gedistribueerd zullen worden. Het is zowel voor de bewoners van Rehoboth, als voor de sponsors die een oudere financieel geadopteerd hebben erg fijn als er van tijd tot tijd contact is tussen Nederland en Oekraïne. Zo konden we vanuit Nederland correspondentie meenemen voor de bewoners en hopen we op de terugreis de kaarten voor de sponsors mee terug nemen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de manier waarop er financieel geadopteerd kan worden, dan verwijzen wij u graag naar onze website. Verder maakte hoofdzuster Erika samen met Tanja een selectie van de uit Nederland meegenomen medische goederen welke in Rehoboth, de polikliniek of in het plaatselijke ziekenhuis gebruikt zullen worden.

Het andere deel van de OZO medewerkers gingen, inclusief de gasten Hans en Jan op pad voor het brandweer project. Hans heeft de afgelopen periode in Nederland heel veel prachtige tweedehands brandweer materialen kunnen verzamelen die, samen met de materialen die we van de brandweer Sommelsdijk/Middelharnis gekregen hebben, meegenomen zijn naar Oekraïne. Zo kon het brandweer korps van Chop voorzien worden van een hydraulische schaar/spreider met alle bijbehorende onderdelen, waarmee verongelukte auto’s opengeknipt kunnen worden. Ook de pneumatische hefkussens en diverse klein materialen werden dankbaar in ontvangst genomen. De commandant vertolkte de gevoelens van zijn hele korps met de opmerking dat de uitrusting kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn brandweer garage dankzij de Nederlandse input enorm toegenomen is, waardoor de veiligheid van zijn mannen op een hoger plan gebracht is en calamiteiten veel effectiever bestreden kunnen worden. Verder werden er onder leiding van de geroutineerde brandweerman Hans diverse tests uitgevoerd van het brandmeldsysteem in verzorgingshuis Rehoboth en gaf hij aan de hand van films instructie aan de Oekraïense medewerkers betreffende brandpreventie en hoe te handelen in geval van brand.

Recent heeft Stichting OZO van een gulle gever uit Nederland een prachtige lederen relax stoel gekregen, welke in vele standen verstelbaar is. Deze werd aan het eind van de middag overhandigt aan een lichamelijk beperkte jongedame uit Kisdobrony. Daar deze vrouw immobiel is, verblijft ze de hele dag in haar stoel. Ontroerend om te zien hoe deze vrouw geholpen werd met de stoel, waardoor zij nu veel comfortabeler kan zitten.

Wat betreft het 53ste werkbezoek, is dit vanuit Oekraïne weer de laatste “Volg Ons”. Morgen hopen wij onze werkzaamheden af te ronden, waarbij nog een oefening met de brandweer van Nagydobrony in verzorgingshuis Rehoboth op het programma staat. Donderdag hopen wij aan het eind van de middag de reis huiswaarts weer aan te vangen. Aan het eind van de reis hopen wij de laatste verslaggeving in “Volg Ons” vanuit Nederland te verzorgen. Graag willen wij u als meelevende lezer van harte danken voor de interesse in de wederwaardigheden van Stichting OZO tijdens dit werkbezoek en voor uw meeleven met de allerarmsten in Oekraïne. Mogen wij u tenslotte ook vragen om al deze hulpbehoevenden, maar ook ons als Stichting OZO te gedenken in uw gebeden.

Dinsdag 30 mei 2017; Vandaag een erg warme en klamme dag, die desondanks doorgebracht werd met een gevuld programma. Vanmorgen als eerste naar de polikliniek, waar diverse uit Nederland meegebrachte goederen werden afgeleverd. Onder andere een lichtkast, waar röntgen foto’s op bekeken kunnen worden. De bestaande lichtkast in de kliniek was recent stuk gegaan, zodat deze op het juiste moment arriveerde. De directeur-geneesheer nam de materialen dankbaar in ontvangst en dankte de Nederlandse sponsors van harte namens alle medici in de kliniek.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan dominee Tamás van buurdorp Kisdobrony om de gang van zaken binnen zijn gemeente die Stichting OZO aangaan te bespreken. Terwijl wij arriveerden werd er door een diaconesse van de gemeente omstreeks 35 stuks voedselpakketten gereed gemaakt, welke 2 maal per week verspreid worden onder de allerarmste gezinnen in de gemeente. Het deed ons goed om te zien hoeveel mensen er met ons werkzaam mogen zijn in de strijd tegen de armoede van hun naaste.

Het overgrote deel van de middag werd in bespreking doorgebracht met Jenö en Jani, waarbij de financiële status van de diverse projecten werd doorgenomen en tevens de begroting voor de komende tijd werd gemaakt. Met grote dankbaarheid mogen we als OZO medewerkers zien hoe er in de afgelopen tijd telkens weer voor ons als stichting gezorgd is. Nimmer waren er tekorten en altijd waren er, soms op verrassende wijze, oplossingen om het werk in Oekraïne voort te zetten. Graag willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om u als sponsor van harte te danken voor de hulp die we van u mochten ontvangen. Mede door u is het steeds mogelijk geweest om het mooie werk onder de arme en behoeftige bevolking van Oekraïne uit te voeren.

De bewoners van verzorgingshuis Rehoboth werden deze middag verrast met een bezoek van een 30-tal kinderen van het plaatselijk gymnasium, die kwamen zingen en zich een poosje ophielden met de ouderen. Tanja verdeelde de door Nederlandse sponsors gefinancierde cadeautjes onder de bewoners, welke dankbaar in ontvangst werden genomen.

Aan het einde van de avond arriveerde gast Hans die ons per vliegtuig achterna reisde. Met hem werd een planning gemaakt voor de komende dagen om de diverse zaken van het brandweer project na te gaan. Ten tijde van dit schrijven tikt de regen op het dakraam, waardoor de gewassen op de akkers worden verfrist. Voor nu wensen wij u allen welterusten en tot morgen.

Maandag 29 mei 2017; Deze dag hadden we diverse activiteiten op het programma. De dag begon in alle vroegte met het nazien van enkele wasdrogers in de wasserette van het verzorgingshuis. Hoewel deze drogers tijdens de zomermaanden niet in gebruik zijn, is het van groot belang deze in goede conditie te hebben voordat het najaar wordt en de kleding van de bewoners niet meer in de buitenlucht gedroogd kan worden. Een ander deel van ons team werkte de administratie en verslaggeving bij, zodat we een duidelijk beeld houden van alles wat er binnen Stichting OZO gebeurd.

Op het terrein achter het verzorgingshuis was OZO medewerker Ferry onder leiding van een ingehuurde dieselmotor monteur druk bezig om een tweede hands aangeschafte motor voor de tractor verder op te bouwen. Deze tractor had recent grote schade aan het motorblok opgelopen, waardoor het dus van groot belang was om deze machine te repareren, voordat het oogstseizoen op de boerderij van start gaat.

Jani had vandaag de taak om onder andere de aardappel percelen te bespuiten tegen de Colorado kever, in Nederland een niet veel voorkomend insect, maar wat hier een grote bedreiging vormt voor de aardappel planten.

Halverwege de ochtend werd door ons de reis ondernomen naar Ungvar, een stad op ongeveer 40 kilometer afstand van Nagydobrony, waar een man een aanvraag ingediend heeft om een plaats te krijgen in verzorgingshuis Rehoboth. Het is begrijpelijk dat dit een beslissing is waarbij niet over één nacht ijs gegaan wordt, dus was het van belang om eerst de huidige situatie te beoordelen en op deze manier in kaart te brengen hoe de man het beste geholpen kan worden. De 84 jarige weduwnaar heeft altijd als schoenmaker gewerkt en is tot op de dag van vandaag bij zijn leest te vinden om schoenen te repareren en zelfs nieuwe te maken! Tijdens de reis werd er volop gelegenheid gevonden om verder door te praten over de lopende OZO projecten. Op de terugreis werd een uitstapje gemaakt naar het schitterende Karpaten gebergte, waar vooral door gast Jan erg genoten werd van dit natuurschoon.

De hartverwarmende gastvrijheid en kookkunsten van de Oekraïense bevolking werd deze dag ervaren ten huize van hoofdzuster Erika en haar gezin, waarna we terug in Rehoboth contact via Skype hadden met de Nederlandse OZO medewerkers die dit werkbezoek geen mogelijkheid hadden om mee te reizen. Op deze manier werd er overleg gepleegd en konden we elkaar op de hoogte brengen van alle wederwaardigheden. Tevreden mogen we terugzien op zeer vruchtbare dag, waarin veel werk verzet werd.

Zondag 28 mei 2017; Rustdag in Oekraïne. Onder een strakblauwe lucht en zeer zomerse temperaturen begaven wij ons vanmorgen naar buurdorp Kisdobrony om ter kerk te gaan. Voordat de dienst een aanvang nam werden we begroet door de dominee, waarmee Stichting OZO warme betrekkingen heeft betreffende de armenhulp en het school voedselproject in het dorp. Aan het begin van de eredienst werd er een kindje uit de gemeente gedoopt, waarna de prediking uit Openbaringen 22:6 over de tekst “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig” gehouden werd. Wat een troost mag er uitgaan dat ook op dit deel van de wereld hetzelfde Lam aanbeden wordt als zaligmaker en dat ook hier jonge kinderen in het verbond van God opgenomen worden.

Bij terugkomst in verzorgingshuis Rehoboth waren we juist op tijd om aanwezig te zijn bij de lunch voor de bewoners. De laatste zondag van de maand is deze lunch altijd een extra feest, omdat de bewoners die de afgelopen maand jarig zijn geweest nog gefeliciteerd worden door hoofdzuster Erika en hen een klein cadeautje overhandigt wordt. Als dessert wordt er naar gewoonte een prachtige taart aangesneden. Dat deze lunch ditmaal een extra feestelijk tintje zou krijgen wisten de bewoners niet van tevoren. Tanja, afgelopen december getrouwd met haar man Wim, had namelijk een mooie foto reportage verzorgd, welke met de beamer op de wand van de zaal geprojecteerd werd. Het hoogtepunt werd echter bereikt toen Tanja, schitterend gekleed in haar trouwjurk, de eetzaal binnen kwam, waarbij alle aanwezigen haar een spontaan applaus gaven.

Het verdere van deze dag werd ontspannen door gebracht als voorbereiding op de nieuwe werkweek die voor ons ligt.

Zaterdag 27 mei 2017; Na een heerlijke nachtrust gingen we vol frisse moed aan de slag met de OZO-taken. De dag begonnen we rond 9 uur met de gebruikelijke dagopening in de gemeenschappelijke ruimte met de bewoners van “Rehoboth”, welke dit keer verzorgd werd door Jani. Hij las met ons een hoofdstuk uit de Bijbel met daarbij een passende passage uit een dagboek. Aansluitend zongen we nog een aantal Psalmen en liederen met de bewoners, begeleid door gast Jan op een aan “Rehoboth” geschonken keyboard. Voor de bewoners is dit altijd een fijn moment om elkaar te ontmoeten. Op enkele aan bed gebonden bewoners na, neemt dan ook iedereen deel aan deze gemeenschappelijke activiteit.

Ook deze dag werd er geklust, waarbij verschillende zaken onder handen werden genomen. De waterinstallatie van het verzorgingshuis vertoonde wat mankementen, maar kon gelukkig weer hersteld worden. De tuinverlichting van “Rehoboth” bleek door mierenkolonies geruïneerd te zijn, maar kon na wat graaf en reparatie werkzaamheden opnieuw worden aangesloten, zodat de tuin van “Rehoboth” weer wordt verlicht in de donkere uren.

Het grootste deel van de middag werd vergaderd over de gang van zaken omtrent de diverse projecten van stichting OZO. Hoewel er vaak en regelmatig contact is tussen de Hollandse en Oekraïense medewerkers, is het van groot belang dat er tijdens het werkbezoek over alle bestuurlijke zaken betreffende de projecten gesproken wordt, nagedacht wordt over verdere ontwikkelingen van de projecten en indien de mogelijkheden dit toestaan projecten uitbreiden. Dankbaar mogen we terug kijken op de achterliggende tijd, waarin er nieuwe bewoners mochten komen wonen in “Rehoboth”. Een tijd waarin ook verdriet ons niet bespaard werd, omdat bewoners overleden en dus een lege plaats achter gelaten hebben in het verzorgingshuis. Een tijd waar er werd gepoot en gezaaid op de landerijen en waar we nu tijdens dit werkbezoek de groei kunnen zien in de gewassen. Een tijd waarin plannen werden gemaakt en werden uitgevoerd. Een tijd waarin stichting OZO mensen thuis kon helpen met concrete zaken zoals een voedselpakket of incontinentiemateriaal. Tijdens de vergaderingen blikken we ook vooruit met plannen voor de komende maanden, maar wordt er ook nagedacht over de lange termijn planning. Naast het vele werk wat hier in Oekraïne gedaan mag worden, mogen we ook vertrouwend opzien in de wetenschap dat wanneer onze wegen hier scheiden, de Hemelse Vader ook zal waken over een ieder hier.

Aan het eind van de middag werden de gewassen op de landerijen die nog niet bezocht waren geïnspecteerd. Ook ditmaal gaf dit alle reden tot dankbaarheid, omdat ook deze gewassen er prachtig bijstaan. Dankbaar zijn wij onze Oekraïense medewerkers voor het vele werk wat zij hier de afgelopen maanden verzet hebben, maar bovenal gaat onze dankbaarheid uit naar Hem, die niet alleen de kracht en lust gaf om te arbeiden, maar ook de groei van de gewassen gaf. Dit tot ons door laten dringend, willen wij deze werkweek beëindigen. Mogen wij u van harte een goede zondag toe wensen!

Vrijdag 26 mei 2017; Waar het voorgaande stukje in “Volg Ons” door onze in Nederland achtergebleven OZO medewerkers werd verzorgd, hopen wij u de komende dagen vanuit Oekraïne van onze wederwaardigheden op de hoogte te stellen.

Op woensdagavond rond 1830 werd de reis aangevangen en kon er een begin gemaakt worden aan de 1900 km asfalt die zich voor ons uitstrekten. De reis verliep uitermate voorspoedig, met overwegend schitterend weer, hoewel de vakantiedagen in de verschillende landen die doorkruist werden voor enige drukte op de wegen zorgde. Toch mochten we donderdagavond, na een reis van in totaal 29.5 uur, omstreeks het middernachtelijk uur de bus van firma “De Branding” op het terrein van verzorgingshuis Rehoboth parkeren en onze Oekraïense medewerkers begroeten die op onze aankomst gewacht hadden. Het overgrote deel van de meegebrachte hulpgoederen werden uit de bus en kar gelost, waarna deze opgeslagen werden in de opslagruimtes in Rehoboth. Tot slot werden de kamers opgezocht en mocht er na de lange reis een heerlijke nachtrust volgen.

Vanmorgen werd de werkdag begonnen met verschillende werkzaamheden; Tanja begaf zich naar de benedenverdieping, waar een allerhartelijkste begroeting volgde van bewoners en personeel van Rehoboth. Er werd kennis gemaakt met nieuwe bewoners en werd er bijgepraat over de huidige stand van zaken in het verzorgingshuis. Gast Jan begon vol enthousiasme aan wat onderhoudsklusjes, zoals de reparatie van een aantal zonneweringen in verschillende kamers. Bij de huidige zomerse temperaturen van ruim 25 graden, wordt het zeker gewaardeerd als het (weer) mogelijk is om het klimaat in de slaapvertrekken aangenaam te houden. Albert en Krijn gingen in gesprek met Jenö en Janni, waarin een begin gemaakt werd de lopende zaken die de projecten van Stichting OZO aangaan te bespreken. Aan het einde van de middag werden er een aantal landerijen bezocht, waar de gewassen er schitterend bijstaan. Met grote dankbaarheid kunnen we vermelden dat vanwege de regelmatige regenval in de afgelopen periode, er dit jaar tot nu toe geen sprake van grote droogte in de omgeving van Nagydobrony. Op uitnodiging van Jenö en zijn vrouw werd een voortreffelijke maaltijd in hun gezin genoten, waarna aan het einde van de avond in Rehoboth de gemaakte foto’s verwerkt werden en de “Volg Ons” van vandaag gemaakt werd.

Woensdag 24 mei; Vanavond vertrok de OZO bezoekgroep naar Oekraïne. Tanja, Albert, Krijn en gast Jan werden uitgezwaaid door de achterblijvende OZO leden en de gezinnen, nadat we met elkaar het werkbezoek begonnen met Bijbellezing en gebed om de Heere te vragen om Zijn zegenende handen over de reis, de aankomst, het verblijf, de voortgang van de projecten en weer een behouden thuiskomst. Gast Hans zal per vliegtuig reizen en enkele dagen bij het werkbezoek aanwezig zijn. Het werkbezoek zal zoals altijd gevuld zijn met projectbesprekingen samen met de Oekraïense medewerkers en de altijd weer mooie en betrokken ontmoetingen met de bewoners van het verzorgingshuis en anderen die namens Stichting OZO hulp ontvangen. Wij als thuisblijvers kijken uit naar de dagelijkse foto’s en berichten op ‘Volg Ons’. Kijkt u met ons mee?

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 68, van 1 november t/m 10 november 2023.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op