Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Kernwaarden en missie

De diepste intentie van Stichting OZO ligt besloten in de onderstaande kernwaarden:

 • Bewogenheid

  Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne (St. OZO) is een christelijke hulporganisatie die vanuit bijbels perspectief de geestelijke en materiële nood van de allerarmsten in Oekraïne in het algemeen en ouderen in het bijzonder op het oog heeft. Bij het verwezenlijken hiervan wordt niet gekeken naar ras, religie, geslacht of politieke achtergrond.
  Motief en drijfveer voor het humanitaire werk ligt besloten in het bijbelwoord: ”en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zodanige offerande heeft God een welbehagen” (Hebreeën 13:16).

 • Betrouwbaarheid

  We wijzen zowel de donateurs en potentiële donateurs alsmede de mensen in het werkgebied op hun verantwoordelijkheid en leggen volledig verantwoording af aan onze achterban. Donateurs worden op de hoogte gehouden door de kwartaaluitgave van ons nieuwsblad ‘Onderling Contact’.

 • Continuïteit

  Continuïteit van de projecten is een belangrijk streven. Waar mogelijk worden projecten zoveel als mogelijk is selfsupporting gemaakt en worden betrouwbare mensen ter plaatste ingezet in de hulpverlening.

 • Verwachtingsvol

  Wij verrichten ons humanitaire werk in de verwachting van Gods Koninkrijk, een eeuwige toekomst waarin geen armoede meer zal zijn.
Onze Slogan luidt: Maximale zorg, minimale kosten: Zórg voor de allerarmsten!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op