Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Algemene hulp

Hoewel allerarmsten uitermate dankbaar zijn voor de voedselhulp, blijkt er veel meer aan de hand te zijn. Ziekte of ziekenhuisopname, al dan niet met een operatieve ingreep, is volksvijand nummer één en dit heeft alles te maken met het lugubere feit dat medische hulp heel erg duur is, terwijl de overheid in Oekraïne gratis gezondheidszorg propagandeert. Door deze kromme situatie zijn veel allerarmsten totaal verstoken van medische hulp. En dit geldt niet alleen voor hén, maar ook voor mensen die het normaal gesproken iets beter hebben.

Zoals dat gezin waar de vader door hard werken er in slaagt zijn gezin te onderhouden, maar blaaskanker krijgt. Eerst wordt de auto verkocht, na verloop van tijd is er geen geld meer voor kleding, zelfs eten en drinken gaat mondjesmaat want alle inkomsten zijn nodig voor dure medicijnen. Na het overlijden van de vader staat moeder er met haar twee kinderen alleen voor: zónder inkomsten!

Op deze manier heeft Stichting OZO veel mogen betekenen voor allerarmste ouderen en gezinnen. Denk hierbij aan financiële hulp bij kleine maar ook grote operaties, medicijnhulp bij korte en langdurige ziektes, tijdelijke opvang in het verzorgingshuis, zeer dure bestralingskuren bij kanker (indien mogelijk in Hongarije), reiskosten, nazorg voor nabestaanden en begrafenissen.

Een volgend probleem is de slechte kwaliteit van veel woningen. Onvoorstelbaar is het hoe mensen met gevaar voor eigen leven in een krot moeten wonen. En is het niet de woning die zorgen baart dan is het de houtkachel waarin niet meer gestookt kan worden, of ratten en ander ongedierte die een aanval doen op de schamele voedselvoorraad van een gehandicapte. Dan wordt er een nieuwe kachel geplaatst of rattenvergif gestrooid. En wat te denken van een nieuw ledikant met een goede matras en warme dekens, of warme wollen truien en mutsen,
of incontinentiemateriaal.

Steeds meer mensen uit de regio kloppen bij Stichting OZO aan om hulp en na gedegen onderzoek naar inkomsten en omstandigheden worden deze arme mensen natuurlijk geholpen. Een bijzonder onderdeel van de hulp is lectuurverspreiding. Door de frequente bezoeken van de Oekraïense OZO medewerkers is er een vertrouwensband met de allerarmsten gegroeid en het bleek dat er ook honger was naar het Woord. Vooral Oma Hidi (Erzsike) voerde vele geestelijke gesprekken met de doelgroep en zij vroeg ons dringend om uitbreiding van meer geestelijke lectuur. Om weg te geven, maar ook om te kunnen voorlezen.

In Nederland kwamen wij na de GBS in contact met Stichting Rentmeester en Stichting Agaton Ergon die prachtige giften schonken voor dit doel. Van deze giften zijn honderden boeken aangeschaft, van strooifolders tot geschriften van Calvijn, Luther, Spurgeon, Ryle en Hongaarse predikanten. Grootletter Bijbels vinden hun weg, tot grote vreugde van slechtzienden. Voor de gezinsbijbels is een oude traditie in ere hersteld: gehuwden krijgen weer een Bijbel aangeboden tijdens de kerkelijke huwelijksbevestiging. Daarom een nieuwe naam voor dit zeer belangrijk project: Project Hulp Algemeen. Hoe meer giften, hoe meer hulp. Het resultaat is het alleszins waard! Helpt ú mee?
Van harte aanbevolen!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op