Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2023 Nr. 4

Van de voorzitter

Beste lezers,

Met veel genoegen bieden wij u hierbij ons laatste ‘Onderling Contact’ van dit jaar aan. In deze uitgave blikken we terug op ons recente werkbezoek aan Oekraïne. Arbeiders zijn momenteel heel schaars in Oekraïne en het was dan ook een bijzondere ervaring om met zo’n grote groep vrijwilligers letterlijk de handen uit de mouwen te steken.


Het adoptieplan is een belangrijk initiatief dat we graag bij u aanbevelen. Tijdens het werkbezoek hebben we weer verhalen van nieuwe bewoners opgeschreven. Het adoptieplan stelt ons in staat om een band te kweken met de ouderen in ons verzorgingshuis en brengt zo hulp ‘dichterbij’. De vaste maandelijkse bijdragen helpen bij de continuïteit van onze hulp en dragen bij aan de kosten die, met name door de oorlog, fors stijgen.

Bovendien zijn we verheugd om aan te kondigen dat ons nieuwste project, de nieuwe houtkachel, mede mogelijk gemaakt door uw steun, nu in gebruik is. Deze kachel speelt een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid en maakt ons minder afhankelijk van het openbare energienet. Het is een tastbaar resultaat van onze gezamenlijke inspanningen en een voorbeeld van wat we kunnen bereiken wanneer we samenwerken.

Namens het bestuur en alle medewerkers in Oekraïne willen we u hartelijk bedanken voor uw voortdurende steun en betrokkenheid. Samen kijken we uit naar een nieuw jaar, biddend om positieve veranderingen in Oekraïne en voor de allerarmsten in het algemeen.

De OC ontvangt u rondom de feestdagen. Een donkere tijd van het jaar in meerdere opzichten. Maar wij -en we hopen dat dit ook bij u zo is- zien uit naar het Licht dat met de komst van Jezus Christus in deze wereld gekomen is. We bidden en hopen dat we ook in het nieuwe jaar dit Licht door mogen geven aan hen die ons zijn toevertrouwd. We hopen ook in 2024 gestalte te mogen geven aan onze missie: ‘En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zodanige offerande heeft God een welbehagen” (Hebreeën 13:16).

Ik wens u heel goede feestdagen en een gezegend nieuwjaar!

Hartelijke groet,
Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne
Albert van Holten, voorzitter

Werkbezoek 68 (1 t/m 10 november)

Het 68e werkbezoek van Stichting OZO werd al enige weken geleden afgerond. In dit artikel wat hoogtepunten van dit bezoek. Het was ook nu weer in meerdere opzichten een bijzonder werkbezoek. Deze keer namen maar liefst elf deelnemers aan de reis deel: Van het OZO-bestuur waren dit Albert van Holten, Michel Koppenaal, Herman van Wezel en Adri van der Laan. Verder waren dit Hans den Hartog, Nick van der Zwet, Jaco van Nimwegen (die voor de tweede keer meereisde), Harrold Vlok en Ryan van Gent, die voor het eerst meegingen, evenals Frans en Arja Kieviet.

De reis over de weg ging met twee bussen waarvan één met de bekende OZO-kar. Het vervoer werd gesponsord door Firma De Branding uit Ouddorp. Ook andere bedrijven en particulieren hebben een mooie bijdrage geleverd aan de brandstofkosten. Stichting OZO is blij met deze bijdragen, want ook in het buitenland stijgen de brandstofprijzen. Frans en Arja maakten de reis met hun camper mee. Met het vliegtuig reisden de ‘brandweermensen’ Hans den Hartog en Nick van der Zwet.

Het was een productief werkbezoek want het belangrijkste doel van deze keer was de aanleg van elektriciteit in de voorraadschuur achter Rehoboth. Deze schuur is een aantal jaren geleden gebouwd en dient als opslag voor landbouwproducten van de boerderij, landbouwwerktuigen en goederen voor Rehoboth. Verder zal er in de schuur een werkplaats worden ingericht. Na enkele dagen werk door de technici kon het licht worden ontstoken en was de schuur nog voor de donkerste dagen voorzien van verlichting en (kracht)stroom. Naast het elektrisch materiaal dat in Nederland werd aangekocht en gereedschap was er ook nog ruimte voor de ‘gebruikelijke goederen’, zoals incontinentiemateriaal, medicijnen en verbandmiddelen. Later zal een arts deze zaken controleren en bekijken wat er in Rehoboth kan worden gebruikt en wat geschikt is voor bijvoorbeeld de plaatselijke polikliniek. Verder zal een deel van de verbandmiddelen en pijnstillers aan het leger worden overhandigd. Een uitgebreid -dagelijks- verslag is nog te lezen op de website: www.stichting-ozo.nl onder het kopje ‘volg ons’.

Laptop van Studio Verbiest uit Dirksland

Het werk van Stichting OZO in Oekraïne vraagt uiteraard om een nauwkeurige administratie van de inkomsten en uitgaven. Hier vraagt niet alleen de Oekraïense overheid om, maar ook de administratie van Stichting OZO in Nederland.

Hiervoor is een modern boekhoudprogramma ontwikkeld. Dit programma was te zwaar voor de oude laptop op het kantoor van Rehoboth. Daarom is Stichting OZO heel blij dat Studio Verbiest uit Dirksland een laptop ter beschikking heeft gesteld.

Tijdens het laatst gehouden werkbezoek is de laptop meegenomen en geïnstalleerd. Voor de administratrice ter plaatse is dit een welkome aanvulling op het kantoor. Studio Verbiest wordt hartelijk dank gezegd voor dit gebaar.

Pompoensoep ten bate van Stichting OZO

Richard Hage uit Den Bommel is heel bedreven in het maken van pompoensoep.

Pompoenen zijn in deze tijd van het jaar volop aanwezig en Richard vatte het plan op om soep te gaan maken en te verkopen voor het goede doel. Hij koos voor Stichting OZO. Vele liters soep verlieten de keuken van de familie Hage en uiteindelijk kon er een mooi bedrag naar Stichting OZO worden overgemaakt. Richard verkocht voor maar liefst voor € 300,- aan pompoensoep. Het OZO-bestuur is Richard natuurlijk heel dankbaar voor dit initiatief.

Adoptieplan

Al een aantal jaren is het mogelijk om een bewoner van Rehoboth te adopteren. Voor een bedrag van € 25 per maand kan men een band opbouwen met één van de bewoners van het verzorgingshuis. Het contact kan worden onderhouden door het sturen van kaarten en men wordt op de hoogte gehouden van het wel en wee van de bewoners. Ook kan men post of kleine attenties meegeven aan deelnemers van de werkbezoeken, die drie keer per jaar worden gehouden.

Een band met ‘iemand ver weg’ is voor de bewoners van Rehoboth heel belangrijk, omdat veel bejaarden nauwelijks meer familie hebben en maar weinig post of bezoek krijgen. Soms krijgt men ook wel post (via de werkbezoeken) van de adoptieoudere. Op deze manier kan men goed meeleven met elkaar. Nog niet alle ouderen in Rehoboth zijn geadopteerd. Dit wil niet zeggen dat deze ouderen het minder goed hebben want de verzorging van het bejaardenhuis maakt geen onderscheid tussen wel of niet-geadopteerde. Stichting OZO wil via het adoptieplan niet alleen extra inkomsten verwerven maar ook de band tussen de bewoners en de achterban van OZO versterken, zodat er met elkaar kan worden meegeleefd en meegebeden. Adopteren kan natuurlijk ook als gezin, familie of vriendengroep. Wie meer info wil over het adopteren van een Rehoboth-bewoner kan dit vragen via het volgende emailadres adoptie@stichting-ozo.nl

Op bezoek in Bátyú

Tijdens het werkbezoek was er -vanwege de werkzaamheden- niet zoveel tijd om op bezoek te gaan bij de hulpverleningsadressen. Toch was er kort gelegenheid om ‘op stap’ te gaan.

Het dorp Bátyú werd bezocht. In dit dorp is het kinderproject The Shelter van ds. Géza Kackso en zijn vrouw Dorá. Geruime tijd wordt dit project gesteund door Stichting OZO via een maandelijkse bijdrage en het brengen van hulpgoederen in de vorm van houdbaar eten en (gebreide) kleding. De kinderen die opgevangen worden komen uit gezinnen waar nogal wat problemen zijn, (zie de vorige OC). Tijdens het bezoek werden enkele gezinnen bezocht waar deze kinderen wonen. Het waren weer indrukwekkende bezoeken waar gezien kon worden onder welke moeilijke omstandigheden deze kinderen moeten leven. Gelukkig kan via The Shelter hulp worden geboden in de vorm van kleding, warme maaltijden en hulp bij het huiswerk van school. Ook worden ze sociale vaardigheden bijgebracht.

Stichting OZO is heel dankbaar dat de Heere God dit werk op haar weg heeft geplaatst en dat een stukje van de nood van deze jonge kinderen gelenigd mag worden.

Brandweer

Hans den Hartog en Nick van der Zwet namen ook dit keer weer ‘de brandweerafdeling’ voor hun rekening. Vanwege de planning van hun vlucht verbleven ze een paar dagen langer in Rehoboth dan de overige deelnemers aan het werkbezoek.

Deze tijd hebben ze goed besteed want ze bezochten een groot aantal brandweerploegen waar ze aan de slag gingen met oefeningen en instructies. Ook hebben ze onder meer in het nabijgelegen weeshuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ een alarmen blusoefeningen gehouden. De activiteiten van Hans en Nick namens OZO aan de brandweermensen ter plaatse worden zeer gewaardeerd.

Bijbels en lectuur

Frans en Arja Kieviet hadden voor dat ze afreisden voor het werkbezoek, Bijbels en christelijke lectuur verzameld in zowel het Hongaars als in het Oekraïens.

Alle bewoners van Rehoboth ontvingen een boekje in hun eigen taal. Ook deelden ze op kinderen gerichte lectuur uit aan ouders en aan de kinderen van het project The Shelter in Bátyú. De boekjes werden met grote dankbaarheid ontvangen.

Zangavond ten bate van Stichting OZO

Zaterdag 30 september werd er een zangavond georganiseerd in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp.

Aan deze avond werkten de volgende koren mee: Damesensemble Joy full Voices; Gemengde zangverenging Sursum Corda en Christelijk Gemengd koor Laudate Dominum. Tijdens deze mooie avond werd een collecte gehouden voor het werk van Stichting OZO. Deze collecte bracht het mooie bedrag van € 565,- op. Hartelijk dank hiervoor.

Presentaties

Tijdens de gemeentedag van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis- Sommelsdijk op zaterdag 23 september heeft Tanja Troost een presentatie verzorgd tijdens het middagprogramma. Hierbij waren ongeveer 35 mensen aanwezig die met aandacht de presentatie volgden.

Dinsdag 21 september verzorgde Adri van der Laan een presentatie van het werk van Stichting OZO voor de contactmiddag van de Hervormde Gemeente Goedereede. Hierbij waren ongeveer 30 mensen aanwezig. De collecte bracht ruim € 100,- op. Hartelijk dank hiervoor.

De komende tijd staan nog een aantal presentaties op de agenda:
  • Vrijdagmiddag 26 januari bij de Hervormde Gemeente van Stellendam tijdens een contactmiddag.
  • Woensdagmiddag 14 februari 2024 een presentatie voor alleenstaanden en ouderen van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis/Sommelsdijk.
De kachel brandt

Er is in de voorgaande OC’s al verschillende keren geschreven over het kachelproject voor verzorgingshuis Rehoboth. Er is een nieuwe houtkachel aangeschaft.

De centrale verwarming en de warmwatervoorziening van Rehoboth krijgen hun warmte van zowel een houtkachel als een gaskachel. De houtkachel was zodanig versleten dat er een nieuwe moest worden aangeschaft. Dit jaar is een kachel gekocht. De aanschaf en de installatie (de kachelruimte moest grondig worden aangepast) heeft veel geld gekost. Maar tijdens het laatst gehouden werkbezoek kon de kachel worden gestart en het kolossale apparaat werkt prima. Er is momenteel voldoende hout als brandstof, maar dit is wel duur. Overigens is op dit moment het stoken met gas nog duurder. Een bijdrage overmaken voor het kachelproject is natuurlijk nog steeds mogelijk. Dank voor alle giften die hiervoor zijn binnengekomen.

Verkeersveiligheidsproject

Op de laatste dag van het werkbezoek, kregen we een uitnodiging om naar de lagere school in Nagydobrony te komen. Enkele weken daarvoor was er een verzoek van de schoolleiding en gemeente ontvangen of Stichting OZO de aanschaf van 400 veiligheidshesjes voor de schoolkinderen mogelijk wilde maken.

Het OZO-bestuur zag hier de noodzaak van in, want vooral in deze donkere dagen is het levensgevaarlijk in het verkeer. Dwars door het dorp loopt een drukke verkeersweg waarlangs de kinderen dagelijks naar school moeten. De straatverlichting is slecht of ontbreekt helemaal. Daarom is het heel belangrijk dat de kinderen ‘gezien’ worden. Dit verkeersveiligheidsproject kost ongeveer € 1000,-. Helpt u mee om in dit bedrag te voorzien? U kunt een bedrag overmaken naar de bekende bankrekening onder vermelding van ‘Verkeersveiligheidsproject’.

Helpt u mee om dit mooie project te steunen?

Stuur een kaartje naar Rehoboth

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het in Nederland de gewoonte om elkaar goede kerstdagen of het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Het bestuur van Stichting OZO zou het mooi vinden als de bewoners en/of de verzorgers van Rehoboth ook kaarten rondom Kerst of het nieuwe jaar ontvangen. Hiermee kan ook een teken van verbondenheid worden getoond. Doorgaans komt post wel goed aan maar het kan wel even duren. Dus kerstpost en dergelijke graag op tijd versturen. Natuurlijk is een kaartje of briefje in een andere tijd van het jaar ook van harte welkom. Post dient -voldoende gefrankeerd- te worden gestuurd naar het volgende adres:

Ukraine Kárpátalja
Ungvári Járás
Nagydobrony 89463
Beke Ut 17
“Rehoboth” Szeretetotthon


Geef dit Onderling Contact door aan anderen!Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op