Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2023 Nr. 2

Van de voorzitter

Alles went zeggen we wel eens tegen elkaar. De context daarvan is vaak dat het even niet gaat zoals we graag zouden willen. Wat de oorlog in Oekraïne betreft lijkt dit ook zo. In ons vredige Nederland is het niet meer het nieuws van de dag en ook in Oekraïne lijkt dit zo. Waar we eind vorig jaar nog burn-out achtige klachten constateerden bij onze leidinggevenden in Oekraïne, waren ze tijdens het in mei gehouden transport wat moediger en een stuk opgewekter. Toch merkten we door alles heen de blijvende angst om voor het leger opgeroepen te worden en naar het front gestuurd te worden.

Van dat afgelopen transport doen we in deze OC graag verslag. Het was goed om iedereen weer te ontmoeten. Ook nu weer blijkt uit het feit dat wij het aandurven om iedere keer weer naar de Oekraïne te komen, de mensen in Oekraïne moed geeft, zo vertrouwden ze ons toe. De jaarrekening over 2022 is afgerond. Het medeleven door onze donateurs is ronduit overweldigend, een enorme stijging van de inkomsten, gul gegeven voor een arm Oekraïne waar een verschrikkelijke oorlog woedt. We bidden en hopen op een spoedig einde hiervan. Behoudens wellicht een paar kopstukken in Rusland, zijn er geen winnaars, wat de uitslag van de oorlog ook wordt.

Ik hoop dat u door het lezen van deze OC blijvend betrokken blijft bij het humanitaire werk in Oekraïne en mee wilt blijven helpen het werk van Stichting OZO mogelijk te maken. Eén van onze kernwaarden is ‘Verwachtingsvol’ en wij schrijven daarbij; “wij verrichten ons humanitaire werk in de verwachting van Gods Koninkrijk, een eeuwige toekomst waarin geen armoede meer zal zijn”. Laat dat ons dagelijks gebed zijn, daarom roep ik wederom op, bid mee voor vrede in de wereld en Oekraïne in het bijzonder.

Van de voorzitter Albert van Holten, voorzitter

Gewondenvervoer voor Oekraïens leger

Begin mei van dit jaar vond er op het terrein van Rehoboth een bijzondere overhandiging plaats. Het ging deze keer niet om iets wat direct met de missie van Stichting OZO in verband kon worden gebracht. Maar het was wel een bijdrage die zijdelings past bij het hulpverleningswerk. Aan het Oekraïense leger werd een Mitshubishi SUV overhandigd. Deze auto zal worden gebruikt voor het vervoer van gewonde soldaten in de buurt van het front in het oosten van het land. Stichting OZO leverde hieraan een financiële bijdrage.

Hoewel de oorlogshandelingen ver buiten Transkarpatië (de regio waar OZO actief is) liggen, wil de bevolking toch een materiële bijdrage leveren aan de strijdkrachten. In de afgelopen tijd is er vanuit het gebied rondom Nagydobrony al twee keer een tweedehands voertuig geleverd aan het leger. Het geld hiervoor werd door particulieren en bedrijven bijeengebracht. Enkele maanden geleden werd ook een verzoek aan Stichting OZO gedaan of er een financiële bijdrage kon worden gedaan om weer een auto voor het leger beschikbaar te stellen. Het bestuur van Stichting OZO heeft over dit verzoek toch even moeten nadenken, omdat de missie van OZO vooral op humanitair gebied ligt. Een legervoertuig leveren ligt dan niet voor de hand. Maar, nadat de verzekering werd gekregen dat het voertuig uitsluitend voor gewondenvervoer vanuit moeilijk begaanbare gebieden zal worden gebruikt, is besloten om een bijdrage te leveren.

De auto werd officieel overhandigd aan het leger op het terrein van verzorgingshuis Rehoboth. Kolonel Ihor Tiscsuk sprak tijdens de overhandiging zijn dank uit voor de medewerking vanuit de regio. Hij sprak de hoop en wens uit dat ook in de toekomst de strijdkrachten op steun mogen rekenen vanuit Transkarpatië.

Materiaal voor legerbrandweerauto

Tijdens het laatstgehouden werkbezoek/noodhulptransport was ook Hans den Hartog weer één van de deelnemers. Hij had bijna iedere dag zijn eigen programma. Voor de ene brandweerploeg verzorgde hij oefeningen en voor een andere groep gaf hij instructies op het gebied van apparatuur.

Tijdens zijn ‘rondgang’ langs de verschillende korpsen kwam hij in contact met brandweermensen van het leger. Zij hadden een brandweerwagen gekregen uit het buitenland, maar in deze auto was geen uitrusting. Hans heeft in zijn magazijn achter Rehoboth nog veel spullen liggen. Er werd direct actie ondernomen en met de brandweerwagen werd gelijk naar Rehoboth gereden en de wagen werd gevuld met materiaal. De mensen uit het leger waren heel dankbaar voor onze hulp.

‘Rustig’ werkbezoek

Van woensdag 31 mei tot vrijdag 9 juni werd het 67e werkbezoek/noodhulptransport afgelegd. Het was dit keer een ‘rustig’ bezoek. Het bezoek werd door drie mensen van Stichting OZO afgelegd: Albert van Holten, Michel Koppenaal en Adri van der Laan. Zowel de heen- als terugreis, gesponsord door Firma De Branding uit Ouddorp, verliepen heel voorspoedig. Dit lag aan het veelal stralende weer onderweg en de vlotte grenspassages.

Ook deze keer was de kar weer afgeladen met allerhande artikelen, zoals incontinentie- en brandweermateriaal. Verder veel geneesmiddelen en verbandartikelen en wat medische apparatuur. De meegebrachte goederen zijn in het magazijn opgeslagen en zullen de komende tijd gebruikt of verder verspreid worden. Sinds het uitbreken van de oorlog is het niet meer zo gemakkelijk om tochten ver van Rehoboth vandaan te ondernemen. Daarom hebben de deelnemers een aantal ‘karweitjes’ rondom de boerderij en het bejaardenhuis verricht. Op de boerderij werd verlichting aangelegd, want het grote terrein is ’s nachts nauwelijks verlicht en dat is niet bevorderlijk voor de veiligheid. De grote lampen branden op zonne-energie. Verder werd de door Michel in Middelharnis gereviseerde pomp weer geïnstalleerd, zodat de beregeningsinstallatie haar werk weer kan doen. Want westelijk Oekraïne heeft ook nu weer te kampen met grote droogte. In de foliekassen op de boerderij groeien de tomaten goed. De oogst van radijs was al verkocht.

Natuurlijk werd er ook een bezoek gebracht aan de pastorie van ds. Géza Kacso en zijn vrouw Dorá in het dorpje Batíu. Dorá is de initiatiefnemer van het project The Shelter, waar drie keer in de week kinderen worden opgevangen die uit een moeilijke thuissituatie komen. Ze doet dit samen met enkele gemeenteleden. Ook leidt zij een vrouwengroep die vooral bestaat uit jonge moeders. De vaders werken doorgaans in het buitenland. Sinds de oorlog zijn er veel inwoners uit de dorpen vertrokken naar Hongarije. Dit zorgt niet alleen voor lege plaatsen in het dorp, waardoor er een tekort aan arbeiders is ontstaan, maar ook de kerken zien hun bezoekersaantallen flink teruglopen. Voor de kinderen werden knuffels, gebreide kleren en dekens achtergelaten.
Tijdens het bezoek werden veel gesprekken gevoerd met de OZO-mensen in Oekraïne. Er werd een nieuw administratiesysteem ingevoerd en het bewonersdossier werd bijgewerkt. Onlangs werd de honderdste bewoonster sinds de opening van Rehoboth ingeschreven. Honderd mensen waarvoor Stichting OZO in de afgelopen jaren tot zegen mocht zijn.
Op de site van Stichting OZO: www.stichting-ozo.nl staat een uitgebreid verslag van dit werkbezoek.

Houtkachel aangeschaft

Zoals we in de vorige OC al schreven, is verzorgingshuis Rehoboth dringend toe aan een nieuwe houtkachel. Ook is er -gezien de onzekere energievoorziening in de winter- behoefte aan een warmtepomp met grote capaciteit.

Tijdens het laatstgehouden werkbezoek is er naar een nieuwe houtkachel gekeken die bij een loodgieter stond. Dit enorme apparaat, waarmee zowel hout als gas kan worden gestookt, kon voor een mooie prijs worden aangeschaft. Dit is dan ook gebeurd. Het is de bedoeling dat voor het stookseizoen begint -in oktober- de nieuwe kachel operationeel zal zijn. Verder is Stichting OZO bezig met de aanschaf van één of meerdere warmtepompen. Natuurlijk zijn er aan dit project hoge kosten verbonden. Het OZO-bestuur heeft daarom ook een aantal instanties aangeschreven die actief zijn met schenkingen aan goede doelen voor een financiële bijdrage.

Met grote dankbaarheid kan het bestuur melden dat er veel positieve reacties op het verzoek zijn ontvangen. Momenteel -begin augustus- is er al een bedrag van € 16.000,- binnengekomen. De organisaties, maar ook de particulieren die hieraan bijdragen hebben geleverd, worden hartelijk dankgezegd!

Schoolproject: Klaslokalen in de schuilkelder

Tijdens het laatstgehouden werkbezoek werd een bezoek gebracht aan een middelbare school. Dit reusachtige gebouw dat herinnert aan het Sovjet tijdperk heeft Stichting OZO verzocht om een bijdrage te leveren aan het opknappen van enkele lokalen.

Tijdens het bezoek bleken deze lokalen onder de grond te liggen en momenteel wordt deze ondergrondse ruimte gebruikt als schuilkelder. Als het luchtalarm gaat, zijn de leerlingen verplicht om naar deze schuilkelder te gaan. Delen van de kelder zijn provisorisch ingericht als klaslokaal, zodat de lessen ook tijdens een alarm aangepast door kunnen gaan. De schoolleiding wil twee van deze ruimtes in gaan richten als lesruimte, vooral voor praktijkvakken. Aan Stichting OZO is gevraagd om een bijdrage te leveren aan het geschikt maken van deze ruimtes. Hierop werd positief gereageerd.

Financieel verslag 2022

Toelichting van de penningmeester

Waar we vorig jaar schreven een lastig jaar achter de rug te hebben in verband met corona, moeten we nu opmerken een, zo mogelijk, nóg lastiger jaar te hebben gehad. Wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde, Rusland viel Oekraïne binnen. Een heftige en bloedige oorlog tot gevolg.

Met ingelaste noodtransporten werden lang houdbaar voedsel en aggregaten naar Oekraïne gebracht, zodat het verzorgingshuis kon blijven functioneren. Met vervolgtransporten werden enorme hoeveelheden verband en medicijnen voor het front en diverse ziekenhuizen, waar gewonde soldaten worden verzorgd, aangevoerd. In het westen van Oekraïne vonden er tot op heden geen daadwerkelijke oorlogshandelingen plaats. Hoewel tijdens ons eerste noodtransport de bommen 80 km verderop neervielen. Voor zo’n groot land als Oekraïne toch wel dichtbij… Heel dankbaar zijn we dat we tot op heden onze hulptransporten konden blijven uitvoeren.

Uit bovenstaande cijfers zou u kunnen afleiden dat er aan projectkosten minder is besteed. Vorig jaar echter schaften we een combine met maisvoorzetstuk aan ter waarde van 40.000 euro. Ook hebben we, vanaf dat de oorlog februari 2022 begon, voorzichtigheidshalve alle niet urgente projecten stilgelegd. Per saldo is er ruim 50 tot 60 duizend euro meer besteed dan andere jaren.

Geld dat ten goede kwam aan noodvoedsel, aggregaten en medische materialen. Verder hebben we in Oekraïne liquiditeit opgebouwd, omdat we niet wisten óf en hoe vaak we in 2022 naar Oekraïne konden afreizen, voorlopig lijkt dat allemaal mogelijk te blijven. Die reserve komt nu heel goed van pas nu energieprijzen hard gestegen zijn, zodoende kunnen we de vervanging van de versleten en zeer onrendabele houtkachel voorfinancieren. Een nieuw project dat nog loopt maar dat voor de winter van 2023 gerealiseerd moet zijn.

De werkbezoekkosten zijn ook hoger dan normaal. Onze aanhanger heeft, zo schatten wij in, al 50 ritten van zo’n 4000 kilometer naar Oekraïne gemaakt, daar moest noodzakelijk onderhoud aan gepleegd worden. De portokosten wijken af door een verschuiving van 2020 naar het jaar erop. De donaties zijn met ruim 65% toegenomen. De oorlog heeft velen van u ertoe gemotiveerd extra te geven voor Oekraïne. Dit stelde ons in staat veel extra te doen voor Oekraïne. Vanaf deze plaats hartelijk dank voor uw bewogenheid met de medemens in Oekraïne!

Velen voorzagen ons van materiaal, van verbandmiddelen en medicijnen tot aggregaten. Daarnaast kwamen er heel veel donaties binnen. Dit gaf ons ook nu weer de ruimte om te helpen wat in ons vermogen lag. Naast u als donateurs en gevers zijn we dankbaar dat onze trouwe God ons de energie, de gezondheid en de wijsheid gaf om ons humanitaire werk in Oekraïne te kunnen doen. De ellende in Oekraïne lijkt voorlopig lang te gaan duren. Helpt u ook de komende tijd weer mee om de pijn in Oekraïne te verlichten?

Michel Koppenaal, penningmeester


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op