Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2023 Nr. 1

Van de voorzitter

Afgelopen februari werd in Oekraïne herdacht dat de oorlog inmiddels een jaar duurde. Met verdriet moeten we hier schrijven dat er nog steeds geen zicht is op het einde van dit zinloze bloedvergieten en zinloos geld verspillen.

Naast de vele jonge soldaten en burgers die hierbij het leven laten – een uiterst triest gegeven- is in het algemeen de hele bevolking hiervan de dupe. Gas en brandhoutprijzen liggen op het niveau van onbetaalbaar en de elektriciteitsvoorziening die meerdere malen per dag voor uren onderbroken wordt, werkt een soepel draaiende economie bepaald niet in de hand. Grote stukken akkerbouwland die niet bewerkt worden en het aanbod levensmiddelen in de winkels die of niet te krijgen zijn of waarvan de prijzen skyhigh zijn. Ondanks de trieste omstandigheden bleef het land toegankelijk voor humanitaire hulpverlening en zo kon het bestuur meerdere malen een werkbezoek naar Oekraïne ondernemen. Van het laatste bezoek in januari leest u in dit OC een uitgebreid verslag. Wij roepen u op: bid mee voor vrede in de wereld en voor Oekraïne in het bijzonder.

Van de voorzitter Albert van Holten, voorzitter

Invloed van de oorlog

Als ze terugkomen van een werkbezoek aan Oekraïne, krijgen de deelnemers aan het bezoek nogal eens de vraag “of je daar iets van de oorlog merkt?”. Het antwoord is “ja”, want hoewel het gebied waar de oorlogshandelingen plaatsvinden ongeveer 1500 km oostwaarts van Nagydobrony ligt, zijn de gevolgen wel degelijk merkbaar.

Ruim een jaar geleden brak de oorlog uit. Eigenlijk al eerder met de bezetting van de Krim in 2014. Na 2014 stegen de prijzen al fors en was er al een begin te merken van brandstofschaarste en het stijgen van de prijzen. Na februari vorig jaar nam de schaarste snel toe. Dit gold ook voor de prijsstijgingen. Ook het vertrek van jonge mensen naar het westen -naar Polen en verder- nam eveneens toe. De leegloop van het platteland zette in hogere versnelling door, met grote gevolgen voor bedrijven, ouderen en hulpbehoevenden.

Daarnaast is er de constante spanning, aangewakkerd door luchtalarmen en stroomuitval. Een nog grotere bron van spanning is de angst vanwege plaatsing op de ‘lijst’. Alle mensen tussen 16 en 60 jaar worden geregistreerd en deze ‘listers’ lopen een reële kans om een oproep te krijgen om aan de strijd aan het front deel te gaan nemen. Deze oproep is niet vrijblijvend...

Direct na het uitbreken van de oorlog kwam er een enorme stroom vluchtelingen op gang richting het westen van Oekraïne. Ze werden zo goed mogelijk rond Nagydobrony opgevangen. De meesten kwamen uit de regio rond Kiev. Nu het daar wat veiliger is, zijn de meesten weer teruggegaan (of verder Europa ingetrokken).
Tijdens het laatste werkbezoek waren er ook nog andere opvallende stille getuigen van de oorlog. Onderweg was er op een kerkhof een graf te zien waarnaast de Oekraïense vlag wapperde. Op de terugweg langs dat kerkhof was er nog een vlag en een vers gedolven graf bijgekomen. Men vreest voor de toekomst nog meer van deze graven, want een aantal jonge mensen uit de regio is soldaat aan het front...

Verslag noodhulptransport januari 2023

Van 11 tot en met 20 januari, heeft er weer een werkbezoek -in deze tijd ook noodhulptransport genoemd- plaatsgevonden. Deze keer namen zes mensen aan het bezoek deel. Met de bus -ook deze keer weer beschikbaar gesteld door De Branding uit Ouddorp- reisden vier mensen: Herman van Wezel, Michel Koppenaal, Adri van der Laan en als gast ging Jaco van Nimwegen mee. Met het vliegtuig reisden twee ‘brandweermannen’, Hans den Hartog en -eveneens een gast- Nick van der Zwet.

In dit artikel wat bijzonderheden over de reis. Een uitgebreid verslag is te lezen op de site van Stichting OZO: www.stichting-ozo.nl Zowel de heen- als terugreis verliepen bijzonder vlot. Er was nauwelijks oponthoud onderweg en ook de grenspassages vielen mee. De reis werd zelfs in recordtempo afgelegd. Vanwege de oorlog, die nu al meer dan een jaar duurt, valt ook in het werkgebied van Stichting OZO regelmatig de elektriciteit uit. Dit komt doordat elders in het land elektriciteitscentrales worden gebombardeerd. De ‘overgebleven’ stroom moet dan verdeeld worden over het land. Het gevolg is dat er in het gebied rondom het verzorgingshuis Rehoboth ongeveer vier keer per dag de stroom uitvalt. Daardoor is er grote behoefte aan aggregaten. In een deel van die behoefte kon voorzien worden want in de kar van de bus werden zes aggregaten vervoerd. Tijdens het werkbezoek werden enkele aggregaten geplaatst. Allereerst was er een aggregaat voor Rehoboth. Voor de ‘watermachine’, het apparaat dat water oppompt en zuivert, is een apart aggregaat nodig en natuurlijk ook voor de stroomvoorziening van het bejaardenhuis zorgt een aggregaat. De aggregaten zijn niet zwaar genoeg om op te koken en daarom maakte de keuken nu gebruik van gasfornuizen met gas uit gasflessen. Een dure aangelegenheid.

Eén aggregaat werd geplaatst bij een middelbare school. Dit gebouw, nog geheel in Sovjetstijl, heeft een aggregaat gekregen voor stroom voor de watervoorziening. Een ander aggregaat was bestemd voor de kinderopvang van The Shelter en dominee Tamász heeft een aggregaat opgehaald voor gebruik in de ruimte bij het kerkgebouw waar maaltijden worden gemaakt voor arme gezinnen.
De ‘vracht’ bestond ook deze keer weer voor een deel uit incontinentiemateriaal, medicijnen, verbandmateriaal en ander geneeskundig materiaal. Tijdens het bezoek werden de goederen gesorteerd, evenals het materiaal dat nog in het magazijn van Rehoboth lag.

Eén van verpleegsters van Rehoboth heeft de medicijnen uitgezocht en bekeken wat er voor het verzorgingshuis kan worden gebruikt. Ander materiaal is later door militairen opgehaald en wordt gebruikt voor geneeskundige hulp aan het front in het oosten van het land.
Enkele deelnemers aan het werkbezoek hebben wat reparaties verricht aan apparatuur, zodat alles nu weer up-to-date is. Verder werd uitvoerig gesproken met Hidi Jenö en Balog Janós -de leiding van OZO in Oekraïne-. Veel aandacht was er tijdens deze gesprekken voor de energievoorziening waarvan de kosten steeds hoger worden. Er wordt nagedacht over een warmtepomp en betere isolatie (zie elders in deze OC).

De brandweermensen bezochten tijdens dit werkbezoek verschillende brandweerkorpsen. Ze gaven instructies en -als dit nodig was- leverden ze ook materiaal. Bij het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan ’in Nagydobrony werd een oefening gehouden, onder leiding van onze brandweermensen kregen de medewerkers praktijkles over hoe een brand te blussen met een poederblusser.

Naast een bezoek aan het kinderwerk “The Shelter” werden ook twee hulpverleningsadressen bezocht. Ds. Béres uit Szerny heeft veel arme mensen in zijn gemeente. Hij ontvangt regelmatig hulpgoederen voor deze gezinnen. Met deze predikant werden twee bezoeken afgelegd. Het eerste bezoek was aan een weduwe van ongeveer 80 jaar die samen met haar zoon onder armoedige omstandigheden leeft. Zij heeft een triest levensverhaal. Op een ander adres leeft een vader met zijn dochter onder zéér armoedige omstandigheden. Vooral de bouwval van een woning, vlak langs de spoorbaan, maakte veel indruk. Iedere keer tijdens een werkbezoek blijkt weer dat het werk van Stichting OZO hard nodig blijft. Het OZO-bestuur is dan ook God heel dankbaar dat ze de gelegenheid krijgt om dit werk te doen.

Verder ook dankbaarheid aan de vele gevers, zowel kerken, bedrijven instanties als particulieren, die door hun bijdragen het werk steeds mogelijk blijven maken. Maar het allerbelangrijkste is de dank aan God die dit werkbezoek en ook het werk van Stichting OZO bijzonder zegent. De tekst van Micha 6:8 blijft ook voor de toekomst de leidraad van Stichting OZO:
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?

Geslaagd benefietconcert ten bate van Oekraïne

Vrijdag 16 december werd er een benefietconcert georganiseerd in de Overkant aan de Dijkstelweg in Ouddorp. De opbrengst van dit concert was voor de helft bestemd voor de herbouw van een muziekschool in Kiev en de andere helft was bestemd voor Wereldwerk Doopsgezinde Gemeente, voor een project in Oekraïne en voor Stichting OZO.

De uitvoerenden van het concert waren Tabea Lanzke, Hanna Manokina en haar dochter Solomina. Allen afkomstig uit Oekraïne. Deze solisten voerden enkele prachtige werken op, op piano, verschillende fluiten en de jonge Solominia op de viool. Veel aandacht kreeg ook het slotconcert van Jacqueline Edeling op haar accordeon, harmonica, concertina en bandoneon. In totaal werd er € 975,- opgehaald. Van dit bedrag was € 245,- voor Stichting OZO. Allemaal bedankt voor deze mooie bijdrage.

Nieuwe opslagruimte St. OZO

Aan de jarenlange periode dat Stichting OZO haar magazijn en opslagplaats had aan de Dorpsweg in Sommelsdijk, is een eind gekomen. Lange tijd kon er gebruik worden gemaakt van een schuur van Bouwbedrijf Van den Boogert.

Heel wat goederen, bestemd voor Oekraïne, zijn daar opgeslagen geweest voordat ze op transport konden. Nu er een andere bestemming voor het terrein en de schuur komen, moest er naar een andere opslagplaats worden uitgekeken. Die plaats is gevonden. Dhr. Kieviet aan het Oost-Voorgors heeft een mooie ruimte beschikbaar gesteld voor Stichting OZO. Het OZO-bestuur is heel blij dat hierin voorzien kon worden. Momenteel wordt de opslag gereedgemaakt om de spullen goed gesorteerd op te bergen, zodat deze bij een volgend werkbezoek gemakkelijk kunnen worden geladen. De dank aan Dhr. Kieviet van het OZO-bestuur is heel groot. Groot is ook de dank aan Dhr. van den Boogert omdat OZO gebruik heeft kunnen maken van de schuur in de afgelopen jaren.

Wat is er nodig?

Regelmatig krijgt het bestuur van Stichting OZO de vraag “wat hebben jullie nodig?”. Met die vraag is het bestuur heel blij, want in de jaren van haar bestaan heeft OZO veel goederen van het eiland naar Oekraïne mogen vervoeren. Spullen die door bedrijven en particulieren belangeloos werden geschonken.

Het bestuur hoopt ook in de toekomst nog vele ritten met goederen richting het werkgebied te mogen maken. Toch is het niet zo dat alles meegenomen kan worden, omdat de laadruimte beperkt is. Ook is de behoefte aan bepaalde goederen veranderd. Zo is kleding voor volwassenen niet meer nodig en ook aan medische hulpmiddelen is momenteel geen gebrek. Daarom hieronder een overzicht van de zaken die wel of niet meegenomen kunnen worden. De behoefte kan natuurlijk veranderen, maar dat wordt dan kenbaar gemaakt via de OC of de website. Veel materialen worden in Oekraïne aangeschaft en daarom is een financiële bijdrage natuurlijk altijd welkom. Voor specifieke vragen, graag contact opnemen met het OZO-bestuur (Herman van Wezel, 0187-486572).
 • Gebed
 • Gebreide kinderkleding
 • Speelgoed
 • Gebreide dekens
 • Mutsen, sjaals, knuffels, e.d.
 • Medische artikelen (verband e.d.)
 • Incontinetiemateriaal
 • Medicijnen (niet lang over de datum)
 • Desinfectiematerial/kleding
 • Uniformen gezondheidszorg
 • Gereedschap (in overleg)
 • Schoonmaakmiddelen (in overleg)
 • Cosmetica (voor dames)
 • Brillen
 • Financiële bijdragen
Nieuwe houtkachel voor Rehoboth

Voor verzorgingshuis Rehoboth is de verwarming een belangrijk middel om een behaaglijke sfeer te scheppen. Om de kamers van de bewoners en de andere vertrekken in Rehoboth te verwarmen is er veel energie nodig. Vooral in de wintertijd kost dit heel veel geld.

De centrale verwarming van Rehoboth is geschikt voor twee warmtebronnen. Allereerst is er een kachel die op gas gestookt wordt. Momenteel is gas vanwege de oorlog met Rusland erg duur en is men lang niet altijd zeker van een goede gasvoorziening en deze onzekerheid geldt ook voor de toekomst.
Naast een gaskachel kan de verwarming ook gestookt worden met hout. Hout is ook duur, maar momenteel is er wel voldoende stookhout voorradig. De houtkachel die al jaren in gebruik is, is dringend aan vervanging toe. Daarom is Stichting OZO dit jaar een project voor een nieuwe houtkachel gestart.
Een goede houtkachel is -ook in Oekraïne- niet goedkoop. Daarom hoopt Stichting OZO dat de donateurs en anderen in haar achterban mee willen werken om voldoende financiën bij elkaar te krijgen om een nieuwe houtkachel aan te schaffen.

Stichting OZO vraagt dan ook beleefd of u aan dit project een bijdrage wilt leveren, voor ‘onze’ ouderen in Rehoboth.

Wilt u de projectbrochure ontvangen? Stuur dan een email naar info@stichting-ozo.nl


Aanleg elektriciteit schuur/werkplaats

Toen er een aantal jaren geleden door allerlei ontwikkelingen wat onzekerheid was of Stichting OZO nog over de boerderij -de farm- kon beschikken aan de noordoostkant van Nagydobrony, werd het plan opgevat om een schuur achter Rehoboth te bouwen.

Vanuit die schuur zouden dan de agrarische activiteiten plaats kunnen vinden. De schuur werd gebouwd, maar de oorspronkelijke farm kon toch worden behouden. Dit wil niet zeggen dat de nieuwgebouwde schuur overbodig is geworden, want de loods voorziet in een grote behoefte. Zo wordt er landbouwmateriaal gestald dat wordt gebruikt op de akkers die meer in de buurt van Rehoboth liggen en verder worden er hout en mais opgeslagen en zullen er in de toekomst ook lang houdbare hulpmaterialen worden opgeslagen. Verder wordt de schuur als werkplaats voor onderhoud ingericht.

Er ontbreekt echter nog één ding en dat is elektriciteit. Door technici in Nederland wordt nu een plan opgesteld om voldoende elektriciteit -waaronder krachtstroomin de schuur te krijgen. Binnenkort zal duidelijk worden wat de kosten hiervoor zijn. Natuurlijk zullen de lezers van OC over het verloop van dit project op de hoogte worden gehouden.

De ‘farm’ is volop in beweging

Een onderdeel van de projecten van Stichting OZO is de ‘farm’. Deze boerderij wordt door de mensen van Stichting OZO in Oekraïne geëxploiteerd. Zoals de lezer van de OC de uitspraak wel eens gehoord heeft dat ‘Oekraïne de graanschuur van Europa’ is, komt doordat de grond heel vruchtbaar is, dat geldt ook voor Transkarpatië, het gebied waar OZO werkzaam is.

Door allerlei omstandigheden kan deze ‘vruchtbaarheid’ niet altijd ten volle worden benut. Een voorbeeld: tijdens een tocht richting Moekatsjeve -een grotere stad in de regio- werd langs onafzienbare akkers gereden waarop mais stond. Dat is in januari geen goed teken. Misschien wel duizenden hectares mais konden niet geoogst worden. De zomer van vorig jaar was heel droog en de mais groeide maar tot zo’n zestig centimeter hoog. Toen er geoogst moest worden, was er zoveel regen gevallen dat oogsten niet mogelijk was omdat de machines niet de akkers op konden. Het gevolg was dat het gewas overwinterde en waarschijnlijk omgeploegd gaat worden. Een enkeling probeert nu nog te oogsten maar voor veel boeren is dit een verloren jaar, omdat op de plaats van de mais wintertarwe ingezaaid zou moeten worden. De mensen van OZO konden overigens wel de mais oogsten, maar de opbrengst was niet hoog, zoals te begrijpen is.

Desondanks is men weer met volle moed aan het nieuwe seizoen begonnen: in de koepeltenten van folie komt de radijs weer boven de grond en de aardappels zijn gepoot. Toch wil men in de plaats van de teelt van mais overstappen op een ander gewas en dat is de teelt van zonnebloemen, want als gevolg van de oorlog is er grote behoefte aan zonnebloemolie. Het schijnt dat de teelt van zonnebloemen daarom lucratief zal zijn. Het zal dus afwachten worden. Dit geldt ook voor de teelt van tomaten, komkommers, paprika’s en aardbeien. Overigens komt de opbrengst van de boerderij voornamelijk ten goede aan Rehoboth en het andere hulpverleningswerk van Stichting OZO.

De vlag van Oekraïne

Sinds een jaar geleden de oorlog uitbrak in Oekraïne is er -vooral in het begineen run ontstaan op allerlei ‘gadgets’ waarmee de sympathie voor Oekraïne kan worden weergegeven.

Een tip van een donateur en een rondje ‘googlen’ laat zien dat de commercie handig is ingesprongen op de verontwaardiging die er in ons land heerst over de brute inval van Rusland in Oekraïne. Speldjes, vaantjes, electronica, lucifers, bier en tal van andere dingen zijn beschikbaar om de verbondenheid met Oekraïne gestalte te geven. Vooral de vlag van het land bleek het ‘goed te doen’. Zelfs in Sommelsdijk werd na de inval van Rusland op de sociale media een oproep gedaan om de Sommelsdijkse vlag uit te hangen. Deze vlag heeft namelijk de kleuren van de vlag van Oekraïne.

Voordat Oekraïne in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw onafhankelijk werd, werd de huidige blauw gele vlag ook wel gebruikt maar als Sovjetstaat was men verplicht om de vlag van Oekraïense Sovjet Republiek ernaast te gebruiken. Op deze vlag was onderaan een blauwe balk, daarboven een rood vlak met daarin de hamer en sikkel en ster. Na de onafhankelijkheid verdween de Sovjetvlag en werd de huidige vlag de officiële vlag. De vlag heeft twee banen: geel aan de onderzijde en daarboven een blauw vlak wat staat voor de uitgestrekte graanvelden onder de blauwe Oekraïense hemel. Daarnaast werd ook de Oekraïense drietand als landswapen weer in gebruik genomen. Daarom komt men nu overal de Oekraïense vlaggen weer tegen. Overigens wappert in de regio rond Nagydobrony ook de Hongaarse vlag.

Noodhulp transport juni 2023

Werkbezoek 67 met medicijnen en verbandmiddelen

Van D.V. 31 mei tot en met 9 juni van dit jaar zal er weer een noodhulptransport plaatsvinden. Deze keer zullen er veel medicijnen en verbandmiddelen meegaan.
Deze spullen zijn voor een groot deel bestemd voor het leger dat actief is aan het front. Deze medicijnen moeten worden aangeschaft. Medicijnen zijn duur en daarom vraagt Stichting OZO een (extra) financiële bijdrage zodat er in Nederland verschillende dingen kunnen worden aangeschaft.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op