Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2022 Nr. 3

Van de voorzitter

In een verzorgingshuis overlijden zeer regelmatig mensen. Dit is de trieste bijkomstigheid van een dergelijke instelling en dit geldt ook voor ons verzorgingshuis Rehoboth. Voor zowel de bewoners als de medewerkers is dit altijd een verdrietige gebeurtenis, want vooral bij een kleinschalige woonvorm als Rehoboth leven demensen er als een groot gezin waarin de onderlingeband sterk is.

In deze Onderling Contact (OC) maken we melding van een aantal ouderen die overleden zijn. Lege plaatsen worden ook weer ingenomen, want er is een wachtlijst van mensen die in Rehoboth willen komen wonen. Van een aantal predikanten ontvingen we foto’s van het voedselproject. We zijn dankbaar dat, ondanks corona en de oorlog, ook dit project weer mogelijk is en doorgang kan vinden. Tijdens het afgelopen werkbezoek interviewden we de burgemeester van Nagydobrony nadat hij met ons een rondgang langs de diverse schuilkelders gemaakt had. Een weergave van dit gesprek leest u verderop in deze OC.

Tijdens de afgelopen jaarvergadering keurden we de jaarrekening goed over 2021. We maken u graag deelgenoot van deze cijfers en de toelichting van de penningmeester. De vraag vanuit de polikliniek om een desinfecteerapparaat, konden we honoreren. Via Dental Health International Nederland, een organisatie die onder meer zorgt voor tandheelkundige ontwikkelingshulp, kregen we een desinfecteerapparaat (stoomautoclaaf). De organisatie gaf aan dat ze ons graag nog meer ter wille kunnen zijn. Een aanbod dat we natuurlijk dankbaar aanvaarden. Een aantal weken geleden vroegen we één van onze directieleden in Oekraïne zijn beleving van het afgelopen driekwart jaar aan het papier toe te vertrouwen. Een emotioneel verhaal, maar zeker geen verhaal zonder hoop! Ik spreek de hoop uit dat ook deze OC uw betrokkenheid bij ons werk zal vergroten.

Albert van Holten, voorzitter

Nieuws van het boerderijproject

Voor de boerderij, die een onderdeel is van het werk van Stichting OZO in Oekraïne, was 2022 tot nu toe een goed jaar. Ondanks de oorlog en de slechte economische omstandigheden is er geen reden tot klagen. Evenals in Nederland is er ook daar weinig regen gevallen. De opbrengst van de maïs is daardoor niet hoog. De geoogste tarwe ligt nu opgeslagen en de prijs stijgt gestaag.

De boerderij bestaat nu uit ongeveer 100 hectare landbouwgrond en daarom was er behoefte aan een andere tractor. Hidi Jenö en Balog János, die de leiding over de boerderij hebben, gaven aan dat er een zo goed als nieuwe tractor te koop was. Het OZO-bestuur gaf toestemming voor de aankoop, zodat onlangs de tractor (blauw) kon worden aangeschaft. Er zijn nu twee goede tractoren op de boerderij en men is er al druk mee aan de slag want na de oogst moet het land bewerkt worden en moet er gezaaid worden. Gelukkig heeft men nog de beschikking over voldoende brandstof voor de machines, al is de prijs wel hoog.

Interview burgemeester Nagydobrony

Tijdens het werkbezoek dat in mei werd gehouden, heeft Stichting OZO een interview gehouden met burgemeester Nagy Ferenc van Nagydobrony. Hij maakt drukke tijden mee voor zijn gemeente nu er zoveel vluchtelingen moeten worden opgevangen. Het interview werd al even geleden gehouden daarom kan de huidige situatie in de tussentijd gewijzigd zijn (zie kader).

De micro-regio Nagydobrony is te vergelijken met de gemeenten in Nederland. Het district bestaat uit vijf dorpen: Nagydobrony, Kisdobrony, Dimicső, Tiszaágtelek en Csongor.


Hoe is de algemene situatie?
Burgemeester Nagy legt uit dat er continu 580 vluchtelingen in Nagydobrony zijn. Een groot deel van deze vluchtelingen wordt bij privé-gezinnen ondergebracht. Verder zijn er in Bergeszas, een plaats in de buurt, vluchtelingen ondergebracht, evenals in het gymnasium en in een andere school in Nagydobrony. De wat meer vermogende vluchtelingen hebben een huis gehuurd in de regio. Degenen die minder gefortuneerd zijn, zitten bij kennissen. De armste mensen zitten in de scholen.

Kan iedereen geholpen worden?
We proberen iedereen te helpen. Iedere dag worden er twee keer 500 maaltijden bereidt. Dit zijn ontbijt en diner. Het is voor mensen die in de school wonen, maar de meesten die in andere plaatsen wonen, komen ook eten halen. Tijdens het afhalen van het eten, worden ook was- en schoonmaakmiddelen verdeeld. Maar dit is wat aantal betreft niet zoveel.

Waar komen vluchtelingen vandaan?
Zij die hier verblijven, zijn echt mensen die in het oorlogsgebied wonen. Zij die een paspoort hebben, gaan naar het buitenland. Zonder paspoort blijven ze hier. Een deel van de vluchtelingen komt uit Mariopol en Kiev, maar ook uit andere delen van de oorlogsgebieden.

Wat voor gevolgen heeft de vluchtelingenstroom en de oorlog voor uw gemeente?
Van de belastingen die hier geïnd worden, waren wij bezig om de dorpen op te knappen. Maar toen de oorlog kwam, is dit gestopt en dat is jammer. Maar het kan niet anders want het geld moet nu voor de opvang van de vluchtelingen gebruikt worden. Dit jaar is er daarom niets aan het opknappen van dorpen gedaan. Daar komt nog bij dat we door de oorlog wel een paar miljoen Grivna minder hebben ontvangen van de centrale overheid. En er is geen zicht op dat deze situatie binnenkort gaat veranderen. Een andere bijkomstigheid is dat we minder geld van belasting binnen krijgen doordat er de laatste maanden veel inwoners zijn vertrokken naar het buitenland.

Zijn er veel mensen vertrokken?
Ja, best wel. Vooral veel dienstplichtigen, mannen tussen de 18 en 60 jaar, zijn vertrokken naar het buitenland. Eerst vertrekken de mannen en later de vrouwen en kinderen. Veel mensen zijn bang voor de oorlog.

Is er genoeg hulp?
Ja, gelukkig wel. Er is voedsel genoeg omdat er veel humanitaire hulp is gekomen. De hulp is afkomstig uit een zustergemeente in Hongarije en ook een Slowaakse zustergemeente helpt hierbij. Verder zijn ook veel kerken en stichtingen zoals Stichting OZO actief met het aanbieden van hulp.

De voedingsmiddelen die binnenkomen, worden niet verdeeld onder de vluchtelingen. Het eten wordt klaargemaakt in een schoolgebouw en dan verdeeld. De keuken van die school kan zo’n 1.100 maaltijden per dag aan. Verder krijgen we ook veel van particulieren: gisteren hebben we 17 dozen handwasmiddel gekregen en dat is al uitgedeeld aan de vluchtelingen.

Komt er ook hulp van Kiev?
Ja dat wel, vanuit sociale zaken krijgen we ook een bijdrage. Iedereen die hier heenvlucht wordt geregistreerd en ook het adres waar ze wonen. In de toekomst zal deze registratie digitaal gebeuren via de overheidssite. Als ze geregistreerd zijn kunnen ze een uitkeringen krijgen van € 120 per maand.

Is er nog evenveel hulp als in het begin?
Toen de oorlog begon, is er heel veel hulp geboden maar dat wordt, hoe langer het duurt, langzamerhand minder. Het hulpteam streeft er naar één week reserve voedsel aan te houden.

Hoe staat het met de medische verzorging?
Dat is hier goed geregeld. Zeven huisartsen nemen de medische zorg voor hun rekening en dat gaat goed.

Zijn er nog andere problemen in uw gemeente?
Deze streek is een echte landbouwstreek en op dit moment zijn veel boeren aan het werk op de akkers. Maar het grote probleem is: het gebrek aan brandstof voor de landbouwmachines. Boeren die al vroeg een voorraad dieselolie hebben aangelegd kunnen hun werk nog doen, maar wie dat niet heeft gedaan komt in de problemen want de landbouw krijgt absoluut geen extra brandstof en dit geldt ook voor stichtingen en andere bedrijven. Het brandstoftekort geeft ook voor de boeren die voldoende voorraad hebben nog grote onzekerheid, want hebben de handelaren nog wel voldoende brandstof om de producten bij de boeren op te halen…?

Er is wel een uitzondering. Twee mannen hebben toestemming van de regionale overheid om in het buitenland hulpmateriaal te gaan halen. De overheid ziet er streng op toe wie er naar het buitenland gaat. Zij maken een trip naar Boedapest bijvoorbeeld en halen daar materialen op. Ik zorg in dit geval voor brandstof. Aan het eind van het interview verzekert de burgemeester alles te doen voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Stichting OZO vraagt tenslotte of zij nog iets kunnen betekenen in de zorg voor de vluchtelingen. Burgemeester Nagy Ferenc geeft aan dat er voorlopig behoefte blijft aan eten en geld om eten te kopen voor de vluchtelingen. Nog tijdens het gesprek besloot het OZO-bestuur om een paar varkens van ‘de farm’ beschikbaar te stellen. Dat is praktischer dan bijvoorbeeld 20 kg kipfilet te schenken. Het aanbod werd dankbaar aanvaard en na de zomer zullen de varkens worden overgedragen.

Succesvol zomerconcert in Ouddorp ten bate van hulp voor Oekraïne

Zaterdag 2 juli werd er in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp Een zomerconcert gehouden. Dit was een benefietconcert waarvan de opbrengst bestemd was voor drie stichtingen: Stichting Kom Over en Help, het Doopsgezind Wereldwerk en Stichting OZO. De vele bezoekers van het evenement, waaronder burgemeester Grootenboer, waren getuige van dit bijzondere concert waaraan verschillende topmusici meewerkten. Onder hen ook pianiste Hanna Manokina uit Kiev die met haar dochtertje Solomiia als vluchtelinge tijdelijk in Dirksland woont. Aan het concert werkten verder de uit Ouddorp afkomstige harpiste Joline Sperling, blokfluitiste Tabea Lanzke en de wereldberoemde Nederlandse fluitist Thijs van Leer. Het werd een mooie avond met verschillende hoogtepunten. De opbrengst van het zomerconcert werd verdeeld over de drie stichtingen. Het totaalbedrag was: € 2621,25 Stichting OZO dankt allen hartelijk die aan de organisatie van de avond en het bijeenbrengen van het mooie resultaat hebben meegewerkt.

Verkooptafel fotokaarten

Leuni van Doeland is leerkracht op een school buiten het eiland. Zij maakt zelf fotokaarten of bewerkt bestaande kaarten op een creatieve wijze. Vervolgens verkoopt ze deze kaarten privé of via een verkooptafel op ouderavonden van haar school. Dit doet Leuni al meerdere jaren en daarom heeft ze al een mooi bedrag overgemaakt aan Stichting OZO. In afstemming met bestuurslid Tanja Troost zoekt ze altijd een gericht project van Stichting OZO. Meestal heeft dit -in verband met haar werk- met kinderen te maken. Eerder had ze een project voor de maaltijden in Kisdobrony en nu verkoopt ze kaarten ten bate van eten voor de vluchtelingen en Bijbelverspreiding (KleurBijbels). Een mooi initiatief waar OZO natuurlijk heel blij mee is.

Wisseling binnen het OZO-bestuur

Na het vertrek van Teun Bakker uit het stichtingsbestuur van OZO, twee jaar geleden, was de vacature van voorzitter vacant. Penningmeester Albert van Holten was sinds die tijd waarnemend voorzitter. Het bestuur heeft onlangs besloten dat Albert nu ‘officieel’ voorzitter wordt. Bestuurslid Michel Koppenaal die technische en materiële zaken van Stichting OZO behartigt, is nu ook penningmeester geworden.

Balog János over de eerste dagen van de oorlog, zijn geloof en de stand van zaken op de boerderij

Balog Janós is één van de twee mensen die leidinggeven aan het werk van Stichting OZO in Oekraïne. Samen met Hidi Jenö zorgt hij ervoor dat het verzorgingshuis, de projecten en de boerderij op een goede wijze functioneren.

Het afgelopen half jaar is heel ingrijpend geweest voor de mensen in het werkgebied van Stichting OZO. Janós wil hierover graag iets met de lezers van OC delen. Hierbij toont hij ook hoe sterk zijn geloof in de levende God is. Jánós vertelt dat hij 48 jaar is en een gezin heeft dat naast zijn vrouw uit drie dochters bestaat. Hij geeft aan dat zijn leven, materieel gezien, niet gemakkelijk is. “Ik heb er altijd voor moeten vechten om mijn gezin te onderhouden”. Maar hij benadrukt dat hij hierover niet wil klagen, “dat zware leven is juist in mijn voordeel geweest, want ik ken een geheim dat ik graag wil delen: In alle moeilijkheden die ik heb gekend was de Heere altijd bij mij. En daarom werden de zwaarste lasten voor mij als lichte strobalen. En daarom kan ik zeggen dat ik de rijkste man op aarde ben. “Want wie God heeft, heeft uiteindelijk alles”.

Graag wil Janós nu iets vertellen over ruim een half jaar geleden -24 februari- toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak. “Net als iedereen was ik bang. Ik kon niet geloven dat dit echt gebeurde. We kregen enorm veel nieuws over ons heen en we lazen ook verslagen over de oorlog. Ik vroeg en vraag me nog steeds af of -in deze 21e eeuw- wapens en geweld de oplossing van het conflict kunnen brengen.”

“Waar zijn de politiek en het gezond verstand? We kiezen elke vier jaar een regering die ons land en de samenleving beter moet maken, maar het tegenovergestelde gebeurt”. Janós vertelt dat in het begin de mensen in het dorp en in Transkarpatië doodsbang en verbijsterd waren. “Velen vluchtten naar Hongarije of nog verder weg. Zelf heb ik veel mensen naar de grens gebracht die vertrokken vanuit Nagydobrony. Mijn familie is hier gebleven want wij geloven in de kracht, grootheid en almacht van God. Jezus is veel groter dan de problemen om ons heen”, aldus Janós.

Hij vervolgt: “Ik begin mijn dag met Jezus en leef bij de dag want wat er morgen gebeurt dat weten we niet. God heeft mij hier in Nagydobrony gesteld en ik moet hier Gods zegen uitdragen. Daarom ben ik toen hier gebleven en zo denk ik er nog over want ik zou het niet anders doen; ook nu nog niet. Hiervoor heb ik de kracht van Boven gekregen”. Verder wijst hij erop dat hij ook de manager is van de boerderij en daar moest ondanks de oorlog in het oosten, het werk gewoon doorgaan. “We hebben een aantal vaste krachten en ook veel seizoenwerkers die helpen bij het rooien van aardappelen en andere zaai- en oogstwerkzaamheden”. Op de boerderij worden ook tarwe en maïs verbouwd. De meeste producten worden geproduceerd voor de handel en een klein deel komt ten goede aan de varkensstapel.

Volgens Janós was het begin van de lente voor iedereen moeilijk. Er waren veel vragen en onzekerheden. De vaste arbeiders waren vertrokken naar een ander land en hadden dus het dorp verlaten. „De mensen leefden in onzekerheid en hebben daarom hun land niet ingezaaid omdat het niet mogelijk zou zijn om het te verkopen. Ze bleven ook niet om te vechten want er waren hierover nogal wat verschillende meningen”. Janós dacht er anders over, want in het Woord van God staat, dat zolang de wereld bestaat er gezaaid en geoogst zal worden. Hier hebben wij ons aan vastgehouden want we weten dat er niets gebeurt zonder medeweten van de Heere. Het is mijn ervaring dat mensen die met God wandelen niet bang hoeven te zijn. Maar veel mensen zijn wel bang; ze zijn geestesziek, depressief en hebben professionele hulp nodig. In dezelfde tijd waarin de oorlog begon, zaaiden wij onze oogst en vochten we tegen een ernstige droogte, we bevloeiden de aardappelen en verzorgden andere gewassen.

We hebben gedaan wat we moesten doen en ik moet zeggen dat we een intensief jaar hebben gehad. We moesten bijna 100 hectare grond bewerken en daarnaast telen we nog radijs en later tomaten in vier enorme kassen. Op dit ogenblik zijn we bezig de velden te bewerken, zodat de tarwe op tijd kan worden gezaaid. Naast God wordt al ons werk ook mogelijk gemaakt door Stichting OZO, zonder hen zouden we hier niet kunnen functioneren. We zijn hen dankbaar voor de hulp en de adviezen die we van hen krijgen. „Dit is hoe ik mijn leven in goede hoop leef, en ik wil dat doen zolang God mij het leven geeft”.

In broederlijke liefde verbonden, János Balog

Financieel verslag 2021

Toelichting van de penningmeester

We hebben een lastig jaar achter de rug. Het jaar 2021 stond voor het grootste deel nog in het teken van corona, daarom konden we alleen in oktober een werkbezoek naar Oekraïne maken. De rest van het jaar hielden we elkaar wekelijks op de hoogte via WhatsApp en Skype. Ongelofelijk dankbaar zijn we dat het werk allemaal doorgang kon vinden. Dankbaar zijn we ook met bovenstaande cijfers. De inkomsten waren een fractie minder dan het jaar ervoor. We hebben betrokken donateurs, die ons standvastig blijven steunen. Het doet ons goed om dat eens neer te schrijven. De besteding aan de projecten steeg tot bijna het dubbele. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door de aanschaf van de combine van € 25.000,-, waarbij we opmerken dat deze in het onderhavige boekjaar tot volle tevredenheid in gebruik is genomen.

De combine was voorzien van een tarwevoorzetstuk, omdat dit ongeschikt is voor mais werd voor de tijd van het dorsen van de mais een maisvoorzetstuk gekocht. De aanschaf van € 14.000,- werd aan de stichting geleend door een zeer betrokken donateur. In het boekjaar werd daar ook alweer op afgelost. De intentie is om in 2023 deze lening geheel afgelost te hebben. Ook een renovatie van het watersysteem, het verzorgingshuis wordt door grondwater ‘gevoed’, moest nodig uitgevoerd worden. Sinds 2008 leverde dit systeem continu uitstekend drinkwater, maar de pompen raakten langzamerhand versleten. Ook het koolstoffilter moest met kunst- en vliegwerk draaiend gehouden worden. Al met al een reparatie van bijna vijfduizend euro. De publiciteitskosten zijn een stuk lager en de algemene kosten zijn hoger. Enveloppen en acceptgiro’s laten we uit kostenoogpunt in grote aantallen drukken, zodat deze meerdere jaren gebruikt kunnen worden. In het afgelopen boekjaar hoefden qua publiciteitskosten deze kosten niet gemaakt te worden. Daarentegen moesten er wel nieuwe enveloppen gedrukt worden. De meeste lezers is het vast wel opgevallen dat we dit samen hebben laten vallen met een update van ons logo. De overheadkosten van Stichting OZO zijn laag voor 2021 was dat slechts 4,5%. Van iedere euro die u geeft gaat dus 95,5 cent naar het goede doel. Een bewijs dat uw donaties goed besteed worden.

We zijn u zeer erkentelijk voor de trouw waarmee u ons voorzag in financiële middelen. Deze dank geldt ook aan hen die ons met materiaal ondersteunden. Hartelijk dank! Naast u als donateur danken wij onze trouwe God die ons de middelen, de wijsheid en de gezondheid gaf om ook dit jaar het werk voor de stichting uit te kunnen voeren. Het jaar 2022 is opnieuw met grote zorgen aangevangen door de oorlog met Rusland. Wilt u ook dit jaar het werk van Stichting OZO niet alleen met uw giften gedenken, maar boven al met uw gebed om vrijheid en vrede?!

Michel Koppenaal, penningmeester


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op