Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2022 Nr. 2

Van de voorzitter

Wanneer mensen in nood verkeren en onrecht wordt aangedaan, blijkt het hart van velen op de juiste plaats te zitten. Sinds de oorlog in Oekraïne begon en vluchtelingenstromen op gang kwamen, werden landelijk honderden acties op touw gezet en werden er miljoenen opgehaald. Ook wij als bestuur van Stichting OZO waren verrast over de gulheid van u als donateurs en over het meeleven en gebed waarmee we werden omringd. Als bestuur bedanken wij u daar hartelijk voor.

In mei konden we weer een min of meer regulier werkbezoek naar Oekraïne maken. In deze OC doen we hiervan uitgebreid verslag. Een opmerking tijdens dit werkbezoek van een predikantsvrouw blijft mij bij: “het allerbelangrijkste is niet dat jullie met hulpgoederen komen maar dat jullie het léf hebben om te komen en ons een hart onder de riem te steken, hiermee laten jullie concreet zien dat je ons niet in de steek laat!” Dat ook kinderen bewogen zijn met de situatie in Oekraïne bewijzen de verhalen van drie scholen die met allerlei acties prachtige bedragen bij elkaar brachten, we maken u hier graag deelgenoot van.
Als er tussentijds geen noodtransport noodzakelijk zal zijn, zullen we medio oktober opnieuw voor een werkbezoek naar Oekraïne afreizen. Tot die tijd dienen we nog de nodige acties te ondernemen en daar besteden we verderop in deze OC aandacht aan.

Wellicht gaat u binnenkort op vakantie. Een poosje genieten van welverdiende rust. Tijd voor reflectie, tijd om te genieten van (welverdiende) rust en vrede. Desondanks roep ik u op om te blijven bidden voor de vrede van Oekraïne.Ik wens u een fijne vakantie toe!

Albert van Holten, voorzitter

Reisverslag WB 64

Werkbezoek 64: Grote nood op velerlei terrein.Zoals gebruikelijk vond ook dit jaar in mei weer een werkbezoek naar Oekraïne plaats. Het was het 64e bezoek op rij. Dit werkbezoek had, zowel letterlijk als figuurlijk, weer een andere lading dan de vorige 63 reizen. Dit was natuurlijk het gevolg van de oorlogshandelingen van Rusland.

Aan het eind van de middag van woensdag 4 mei startte het werkbezoek vanuit Middelharnis. Deelnemers waren ook dit keer bestuursleden van Stichting OZO, Albert van Holten, Herman van Wezel, Krijn van der Wende, Michel Koppenaal en vrijwilliger Adri van der Laan. Hans den Hartog legde de reis per vliegtuig af.De lading van de bus -die ook deze keer weer beschikbaar was gesteld door Kees Sperling van De Branding- bestond vooral uit blikgroenten en andere houdbare voeding en medische hulpmiddelen. Dit had natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Al zijn de oorlogshandeling ver van het werkgebied van Stichting OZO verwijderd, de gevolgen zijn daar echter wel te merken. De winkels hebben weinig voorraad en er is een groot gebrek aan geneesmiddelen. Daar komt nog bij dat in Nagydobrony er ongeveer 850 vluchtelingen uit het oosten van het land worden Van de voorzitter Reisverslag WB 64opgevangen. Gelukkig hebben veel particulieren en bedrijven ervoor gezorgd dat er veel blikgroenten en andere -lang houdbare voedingsmiddelen- konden worden meegenomen.
Terwijl in Nederland Dodenherdenking werd gehouden en Bevrijdingsdag gevierd, ging het werkbezoek richting een Europees land waar weer een oorlog wordt gevoerd en waar weer veel slachtoffers vallen…
De reis verliep heel voorspoedig en ook de grenspassage tussen Hongarije en Oekraïne nam niet veel tijd in beslag. Halverwege de donderdagavond was er dan ook het welkom in Rehoboth, het bejaardenhuis van Stichting OZO en ook de uitvalsbasis voor het werk. Uit de eerste gesprekken met de medewerkers Hidi Jenö en Balog Janos, bleek dat ook daar de oorlog niet ver weg is, want in de ochtend was nog een elektriciteitscentrale gebombardeerd op ongeveer 80 km afstand van Nagydobrony.

De bus en de kar werden gelost en de goederen werden in de voorraadruimten opgeslagen. De voedingsmiddelen worden gebruikt voor de bewoners van Rehoboth en voor het vullen van de hulppakketten voor de allerarmsten in het werkgebied. Andere goederen werden in de loop van het werkbezoek verdeeld over verschillende opvangcentra van vluchtelingen.De burgemeester van Nagydobrony is heel actief betrokken bij de hulpverleningen. Uitgebreid is er met deze man gesproken. Een verslag van dit gesprek volgt in de volgende OC. Begeleid door deze burgemeester werd een bezoek gebracht aan een centrale keuken voor de vluchtelingen, die ondergebracht zijn bij particulieren of in scholen. Verder werd een bezoek gebracht aan twee schuilkelders in Nagydobrony. Grote ruimten onder oude schoolgebouwen moeten voldoende bescherming bieden tijdens raketaanvallen. Bij het bezoek aan deze schuilkelders werd de oorlogsdreiging toch weer een beetje voelbaar.

Tijdens het werkbezoek bleek dat de oorlog gezorgd heeft voor een gigantisch gebrek aan brandstof. Zo kan er maar voor 10 liter brandstof per dag getankt worden. De brandstofschaarste geeft niet alleen problemen voor de autobezitters, maar voor de agrariërs is het nog erger. Juist in de tijd van zaaien en planten wordt er veel gebruik gemaakt van tractoren en landbouwmachines die op dieselolie rijden. Wie in deze landbouwgemeenschap niet voldoende brandstof op voorraad heeft krijgt grote problemen. Zo kan het land niet bewerkt worden en ook de handelaren kunnen de producten straks niet ophalen. Zoals het er nu naar uitziet zal ook de oogst straks grote problemen gaan geven. Dit is rampzalig voor een gebied waarvan een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Gelukkig hadden de mensen van de OZO-boerderij tijdig voldoende brandstof op voorraad genomen, zodat de deelnemers aan het werkbezoek getuige konden zijn van het bewerken en zaaien van de verschillende landerijen die bij Stichting OZO horen.

Hans den Hartog en Herman van Wezel bezochten Kisgejöc. In dit dorpje staat een brandweerkazerne die de bewoners zelf draaiende houden. In het verleden heeft Stichting OZO al gezorgd voor de elektrische aansluiting in het gebouw en communicatieapparatuur. Hans verzorgde een ademluchtoefening voor die brandweermensen. Een gebouw werd vol met rook gezet en de brandweerlieden moesten met perslucht de ruimte in.

Een intensieve oefening met verschillende leermomenten. Een oefening die altijd heel nuttig is maar nu vooral met de oorlogsdreiging van levensbelang kan zijn.

Zondag werd een kerkdienst bijgewoond in Bátyú. Dit is de plaats waar ds. Kacsó en zijn vrouw Dóra kinderwerk verrichten, het project: The Shelter. Hier worden kinderen die geen veilige thuissituatie hebben, een paar dagen per week opgevangen.

De terugreis was ook weer voorspoedig. Er zijn bij de deelnemers aan het werkbezoek wel zorgen over de toekomst van Oekraïne. Veel mensen vluchten naar het buitenland en alleen de allerarmsten blijven over. Bij die overgebleven bewoners heerst er bij velen grote armoede.

De nood wordt steeds groter. Gelukkig heeft Stichting OZO vooral de laatste tijd veel hulp gekregen van haar donateurs en sponsoren. Het OZO-bestuur hoopt dat ook in de toekomst aan de toenemende hulpvraag tegemoet kan worden gekomen. Naast financiële bijdragen blijft vooral gebed nodig, zeker nu de toekomst verre van rooskleurig is voor het werkgebied van Stichting OZO. Het uitgebreide verslag van de reis is te vinden op de website www.stichting-ozo.nl onder de ‘knop’ Volg ons. In bovenstaand verslag alleen enkele bijzonderheden.

Komende acties van Stichting OZO

Zoals de trouwe lezers van deze OC weten, werkt Stichting OZO, meestal aan de hand van projecten of acties. Hierdoor kan gerichte informatie worden gegeven richting donateurs, zodat de gevers op de hoogte zijn waaraan het geld wordt besteed. De komende tijd wil Stichting OZO voor verschillende zaken actie gaan voeren. Allereerst is daar weer het noodtransport in de tweede helft van oktober van dit jaar. Er zullen dan weer voldoende financiële middelen aanwezig dienen te zijn om de bus en kar te vullen met voedsel en verbandmaterialen.

De tandartspraktijk in de polikliniek van Nagydobrony heeft grote behoefte aan een apparaat om de instrumenten te steriliseren. Stichting OZO wil hier graag in voorzien door de aanschaf van een ‘stoomautoclaaf’. Met dit apparaat kunnen medische instrumenten heel gemakkelijk en veilig worden gereinigd.

Tijdens een transport kan niet alles wat nodig is in Oekraïne meegenomen worden. Daarom zamelt Stichting OZO ook geld in om voedingsmiddelen in Oekraïne in te slaan. Vlees meenemen uit Nederland is niet mogelijk en daarom koopt Stichting OZO varkens in Oekraïne. Deze worden geslacht en het vlees is veel goedkoper dan in de winkel. Om deze acties te laten slagen is er natuurlijk geld nodig. Dus giften blijven van harte welkom!

Medische hulpmiddelen en medicijnen

In de lading die tijdens het afgelopen werkbezoek werd meegenomen bevond zich ook een flinke voorraad medische hulpmiddelen en medicijnen. Een deel daarvan is bestemd voor de bewoners van Rehoboth. Een ander deel, zoals verbandmiddelen zijn later gebracht bij een kazerne van het Oekraïense leger. Deze spullen werden in dankbaarheid aanvaard en ze gingen direct op weg naar het front in het oosten van Oekraïne.

Statiegeldbonnetjes voor hulp aan Oekraïne

Leerlingen van groep 5a van de School met de Bijbel Koningin Beatrix uit Ouddorp zijn in actie geweest voor Stichting OZO. De kinderen hielden een statiegeldactie voor extra hulp aan Oekraïne. Ze zamelden statiegeldflessen in, die ze vervolgens inleverden. Het geld dat ze hiervoor kregen kwam ten goede aan ons noodhulpplan. Uiteindelijk zamelden de kinderen € 194,85 in. Dit mooie bedrag werd onlangs naar ons overgemaakt. OZO bedankt de kinderen heel hartelijk voor hun actie. ‘We zullen ervoor zorgen dat het bedrag goed besteed wordt als we straks weer met goederen naar Oekraïne gaan”, belooft het bestuur. Stichting OZO is heel blij met de vele initiatieven die worden ontplooid door kinderen en ouderen, met als doel ‘hulp voor Oekraïne’. Het land dat momenteel in veel opzichten in moeilijke omstandigheden verkeert.

Kinderen SBO De Wegwijzer in actie voor kinderen in Bátyú

In de afgelopen tijd zijn veel mensen in actie gekomen om geld in te zamelen voor projecten van Stichting OZO. Ook de schoolkinderen kwamen in verschillende plaatsen in actie.

Zo namen de kinderen van SBO De Wegwijzer uit Middelharnis deel aan een sponsorloop. De opbrengst was bestemd voor de opvang van straatkinderen in een dorp in Oekraïne. Uiteindelijk leverde de sponsorloop € 3.484, - op. Natuurlijk komt dit geld ten goede voor het werk van de gemeente van ds. Kacsó en zijn vrouw Dóra in Bátyú. Met andere gemeenteleden wordt daar gewerkt onder straatkinderen. Stichting OZO ondersteunt dit werk. De kinderen van De Wegwijzer hadden van tevoren wat informatie gekregen over de kinderopvang via foto’s waarvan ze erg onder de indruk waren. Dit laatste kwam ook wel omdat Oekraïne vanwege de oorlog veel in het nieuws is.

Voor de sponsorloop mochten de kinderen maximaal 20 minuten zover als ze konden, lopen of rennen op een op het schoolplein afgezet parcours. Na de start werden de leerlingen door veel mensen aangemoedigd want naast de juffen en meesters waren ook ouders, opa’s en oma’s en anderen present.

Na afloop van de loop kregen de kinderen als lunch een broodje knakworst, voorzien van een Oekraïens vlaggetje. Later werden ook de persoonlijke uitslagen bekend gemaakt. Enkele bijzonderheden: Levi uit groep B rende het meeste geld bij elkaar: € 384,-; Louise uit groep F haalde € 271,95 op en Douwe uit groep C liep rondjes t.w.v. € 267,50 en volgens Lucas uit groep E heeft hij de meeste rondjes gelopen: 31. Maandag 23 mei werd officieel het mooie ‘bijeengelopen’ bedrag bekendgemaakt. Tanja Troost van Stichting OZO was met haar dochter aanwezig om het bedrag in ontvangst te nemen. Zij had koekjes meegebracht waarop een duif en het woordje Béke -vrede- stond. En toen kwam de grote verrassing dat de sponsorloop het mooie bedrag van € 3.484,- had opgebracht. Namens het bestuur van Stichting OZO en de kinderen in Bátyú bedankte Tanja de kinderen heel hartelijk voor het mooie bedrag dat ze bij elkaar hebben gelopen.

Leerlingen School met de Bijbel in SintAnnaland in actie voor Stichting OZO

De leerlingen van de School met de Bijbel in Sint-Annaland zijn onlangs in actie gekomen voor Stichting OZO. Ze hebben een tijd lang allerlei karweitjes gedaan. Ze ‘verdienden’ hiermee een mooi bedrag voor de mensen in Oekraïne

De in totaal 160 leerlingen gingen in groepjes of individueel aan de slag. Zo werden er rond de Pasen paaseieren verkocht, auto’s gewassen, lege flessen opgehaald en ingeleverd en allerlei klusjes gedaan.
Juffrouw Jacqueline van Holten (de vrouw van OZO-voorzitter Albert van Holten) van de school, was heel verrast over het mooie bedrag dat de kinderen bijeen hadden gebracht en ze bedankte de kinderen voor alle activiteiten die ze hadden ontplooid. Ze ontving uit handen van directielid Ivo Troost van de school een cheque van € 3.650, -. Ze vertelde de kinderen wat er met het geld gaat gebeuren. De winkels zijn leeg, de stroom valt regelmatig uit en er zijn veel vluchtelingen. Dus Stichting OZO zal ervoor zorgen dat het opgehaalde geld goed besteed zal worden.Als beloning voor hun inspanningen kregen de kinderen iets lekker.

Het bestuur van Stichting OZO is heel blij dat ook de kinderen in actie zijn gekomen voor het werk in Oekraïne.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op