Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2018 Nr. 3

Van de voorzitter

De adresdrager van deze OC verraadt het al: niet alleen de winter is een moeilijk seizoen voor vele Oekraïeners. Elk jaar gaat men in de lente weer aan de slag, men bebouwt, teelt, draagt zorg voor de gewassen, in de hoop op goede opbrengsten voor mens en dier. De zomer brengt vrucht!
In ons land hebben we de droogte en de hitte aan den lijve ondervonden: hoe schraal en nietig stonden de gewassen er bij. Natuurlijk: voor de vakantiegangers en de badplaatsen gouden tijden, begrijpelijk.

Al jarenlang rij ik met mijn vrachtwagen door Zuid-Holland en Zeeland en geniet lente en zomer van de groene polders, van de arbeid op het land. Maar hoe sterk bleek dit jaar het uitblijven van regen, groeizaam vocht voor ons dagelijks brood! Meer dan eens nam ik even tijd om na te denken, zag de boeren staren naar weersverwachtingen. Maar geen regen. En toegegeven, misschien valt het dit seizoen wel mee: minder opbrengst, maar hopelijk hogere kiloprijzen. Gelukkig ook biddende boeren.....

Zoals zo vaak gaan mijn gedachten ook naar Oekraïne. Droog is droog. Geen opbrengst is geen opbrengst. Geen eten is geen eten. Hoe verder richting winter?
De landbouwopbrengsten in het Oekraïense Karpatengebied waren minimaal. Voor zowel de bovengemiddelde agrariër, als voor de man in de straat met zijn groentetuin. Hopen op wat voorspoed. Gelukkig ook hier biddende boeren.....!

Afhankelijkheid. Een issue, een woord wat niet zo op ons lijf geschreven is. Toch mogen we onze goede Herder volgen door af te zien van de omstandigheden en alles in Zijn hemelse, doorboorde, zegenende en goed bedoelende handen te leggen. Gelukkig ook biddende OZOmedewerkers, gelukkig ook biddende OZO sponsors?

Teun Bakker

Foto voorpagina

Reeds een aantal donateurs sponsoren een oudere in verzorgingshuis Rehoboth. Voor € 25,- per maand kunt u, alleen of samen met anderen, zorg dragen voor een of meerdere ouderen.
wordt op de hoogte gehouden van de situatie van de oudere, u kunt een kaart sturen met de verjaardag of meeleven bij ziekte. Op deze manier ontstaat er een band met hem of haar die u financieel steunt. Zelfs een bezoek brengen aan Rehoboth behoort tot de mogelijkheden. Voor informatie kunt u onze website www.stichting-ozo.nl bezoeken voor een aanvraag. Ook telefonisch kunt u OZO medewerkster Tanja Troost-van Koppen (06-30940113) benaderen. Meerderen gingen u voor, bent u de volgende sponsor?

Project Algemene Hulp - Bijbels

Naast alle drukte die er elk werkbezoek is ten aanzien van de projecten, drukte die alles te maken heeft met beleid en goede afspraken, is het goed om u in te lichten over de verspreiding van Bijbels en geestelijke lectuur. Zoals u weet mogen wij namens Stichting Agaton Ergon jaarlijks een aanzienlijk bedrag besteden voor dit doel. Met verantwoording van hun gift kopen wij bij een Bijbelhuis in Beregszász huisbijbels, grootletterbijbels en Bijbelgetrouwe lectuur, zoals Matthew Henry, Calvijn, Luther, Spurgeon, Hongaarse theologen, maar ook het boekje Gebedsgestalten van ds. F. Bakker in. Deze lectuur vind gretig aftrek in gemeenten, op scholen, in de polikliniek van Nagydobrony en in het verzorgingshuis. Misschien is het al eerder gememoreerd in een OC, maar tijdens een van de vorige werkbezoeken stonden we aan de Oekraïense grens, werden we gecontroleerd door een douanebeambte die stuitte op enkele pakken uit Nederland meegenomen lectuur. Hij bladerde door een Oekraïense Bijbel en vroeg: ‘Mag ik deze Bijbel meenemen voor mijn kinderen’? Uiteraard mocht hij de Bijbel meenemen. Een heerlijke gift. Wat het uitwerkt? Dat weet de Heere!

Overleden bewoonster verzorgingshuis Rehoboth

Donderdagmiddag 20 september 2018 overleed bewoonster Maklári Ilonka in de leeftijd van 73 jaar. Ruim twaalf jaar mocht zij, bijgestaan door haar man János, verzorging ontvangen in Rehoboth. Ilonka had een auto-immuunziekte, lag de laatste jaren permanent op bed en had 24 uur per dag verzorging nodig. De verpleegsters hebben haar tot het laatste toe met alle liefde en geduld verpleegd en nu is zij niet meer. Wij wensen haar man János, zelf hartpatiënt, de kracht van de Heere toe om dit verlies te verwerken.
Na een periode van betrekkelijke rust opnieuw een overlijden. De bewoners zullen het als een roepstem ervaren: bedenk uw sterven! God zegene verzorgingshuis Rehoboth.

Wie helpt?

Voor het boerderijproject is er een prima tweedehands schijveneg aangeschaft voor de prijs van € 1800,-. Helpt u mee deze kosten te dragen? Stort uw gift op NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘schijveneg’. Hartelijk dank!

Rehoboth Boerderijproject

Op het moment van schrijven is de korrelmaïs oogst in volle gang en kregen we bericht van de Oekraïense medewerkers dat één derde deel van deze oogst binnen is. Het oogsten van de maïs gebeurt in 2 stappen. Allereerst worden op het land de kolven van de stengels verwijderd met een speciaal hiervoor ontwikkelde machine. De kolven worden dan naar Rehoboth getransporteerd, waar ze na enkele dagen met de hiervoor aangepaste MF combine gedorst worden. De korrels worden vervolgens na een droogperiode op de markt verkocht. Aangezien maïs het laatste product is wat er op de Rehoboth Boerderij geoogst wordt, kunnen we stellen dat ook seizoen 2018 weer bijna ten einde is. Een seizoen wat voor veel Oekraïense boeren, zoals ook bij ons in Noordwest Europa, zeer moeizaam verlopen is. De start van het seizoen was erg laat, vanwege de lang aanhoudende kou, zodat het groeiseizoen ernstig bekort werd. Hierop volgend een zeer droge zomer, waarbij sommige percelen wel adequaat bevloeid konden worden, maar andere gewassen zeer leden onder het vochtgebrek. Niet overal zijn er immers bronnen of oppervlaktewater mogelijkheden om de bevloeien. Het voorgaande resulteerde in een matige opbrengst van de gewassen. De aardappels waren van een prima formaat en kwaliteit, maar het aantal per plant erg wisselend. Gelukkig konden er voldoende kilo’s opgeslagen worden in een deel van de nieuwe schuur, als winter voorraad voor de bewoners van verzorgingshuis Rehoboth. De tarwe deed het niet slecht, wat een totaal opbrengst gaf van rond de 50.000 kg. De huur van de diverse landerijen wordt meestal niet in geld uitbetaald, maar in een aantal kilo tarwe per hectare. Op deze manier werd dus een deel van dit gewas direct afgerekend en gebruikt door de landeigenaren en hun gezinnen. Het resterende deel van de tarwe werd op de markt verkocht. Gezien de gestegen prijs van de tarwe op de wereldmarkt, mocht dit ook voor ons een positief saldo geven. Het fruit van de bomen rondom Rehoboth werd geoogst en ingemaakt. Hoewel wat klein van stuk, toch prima van kwaliteit en smaak!

Wanneer de maïs oogst achter de rug is, zullen de eerste voorbereidingen voor het komende jaar alweer getroffen gaan worden. Een groot deel van de percelen zal winterklaar gemaakt worden. Ook in Oekraïne wordt er gekeken naar de verbetering van de landbouwgrond. Hiertoe zullen de percelen dit jaar niet op conventionele wijze geploegd worden, maar zullen klaar gelegd worden met een schijveneg. Deze “niet bodem kerende” methode wordt ook in Nederland meer en meer toegepast. Een aantal maanden geleden kregen we de kans om van een landbouwer een vrij nieuwe schijveneg over te nemen. Hoewel de op de Rehoboth boerderij aanwezige tractoren voor dit werk te licht zijn, mogen we dit seizoen tevens een sterke tractor van hem gebruiken. Als Stichting OZO zijn we momenteel bezig om de mogelijkheden tot het aanschaffen van een zwaardere tractor te onderzoeken. De vrij zware landbouwgrond die op onze boerderij bewerkt wordt vraagt sterker materieel dan de huidige 40 PK. Daar dit een forse investering zal worden, is het zaak om hier eerst gedegen onderzoek naar te doen en tevens de benodigde financiën bij elkaar te sparen.
Omstreeks oktober zullen een aantal percelen opnieuw ingezaaid worden met wintertarwe, waarna de boerderij in winterrust zal gaan tot het volgende voorjaar. Zo lopen de seizoen van zaaien, groeien en oogsten ook in Oekraïne geleidelijk in elkaar over en zien we uit naar de mogelijkheden die de landbouw ons het komende jaar zal brengen.

De projecten

In het verzorgingshuis is in het komend werkbezoek de schoonmaak van de waterfilterinstallatie aan de beurt. Het gehele systeem wordt geïnspecteerd en onderdelen vervangen. We prijzen ons gelukkig met de kennis van Michel, Albert en Krijn. Ook is het onderhoud van het verzorgingshuis een punt van aandacht. Belangrijk is ook de ontwikkeling van de warmtevoorziening in Rehoboth. Vanwege de enorm hoge gasprijzen zijn we enkele jaren geleden overgegaan op een houtkachel. Deze functioneert prima, ware het niet dat de Oekraïense overheid nu een enorme belasting heft op stookhout. De oude gaskachels hebben na twaalf jaar trouwe dienst afgedaan. Inmiddels is één van de drie vervangen door een nieuwe gaskachel, zodat er adequaat kan worden geswitcht tussen hout en gas.
Het Rehoboth Boerderijproject heeft twee kanten. Heel positief is de bouw van de kapschuur op het terrein van Rehoboth. Geweldig hoe de Oekraïense medewerkers zich inzetten met behulp van onopgeleide mensen, want opgeleide bouwvakkers verlaten massaal Oekraïne om in het buitenland te gaan werken voor een hoger salaris, een ontwikkeling waar Oekraïne niets mee doet. Meteen weer een punt van zorg voor het verzorgingshuis: (hoog-) opgeleide verpleegsters verlaten Rehoboth in ruil voor een betere toekomst in West-Europa voor hun gezinnen. Met alle gevolgen van dien, zoals eerder geschreven in vorige OC’s: gebroken gezinnen waarin echtscheiding en de spontane keuze van een nieuwe levenspartner aan de orde van de dag is. Minpunt voor het boerderijproject is het afgelopen seizoen: droog, droog en nog eens droog. Het zit niet mee. Maar moeten we ons niet afhankelijk van God weten?
De hulp aan de kinderen uit allerarmste gezinnen van de lagere school in Kisdobrony heeft voortgang. Een klein, maar heerlijk project!
Zo ook het Brandweerproject. Met de inzet van brandweerman Hans den Hartog, feitelijk de OZO adviseur en leverancier van blus- en reddingsmiddelen voor vele korpsen in Oekraïne. Opnieuw regelde Hans een hoeveelheid gebruikte blusmiddelen waar wij en alle Oekraïense betrokkenen erg blij mee zijn!

Wie helpt?

Gaskachels voor Rehoboth. Er is € 4000,00 nodig voor vervanging van de huidige kachels. Helpt u mee deze kosten te dragen? Stort uw gift op NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘gaskachels’. Hartelijk dank!

Giften allerlei

  • de AGO in Sommelsdijk danken wij hartelijk voor de hogedrukreiniger ten behoeve van het boerderijproject. Een tweedehandsexemplaar voor een gereduceerde prijs werd dankbaar in ontvangst genomen
  • van een meelevende mevrouw uit Middelharnis mocht een mooie hoeveelheid gereedschap in ontvangst worden genomen
  • opnieuw een respectabele hoeveelheid incontinentiemateriaal van Medeco te Oud-Beijerland
  • altijd, maar ook nu weer dankbaar genoemd: de vele breidames die alleen of collectief kleding breien voor kinderen in Oekraïne. Wat zijn ze er blij mee!
Iedereen hartelijk bedankt voor het medeleven!

Overweegt uw bedrijf ook een gift voor Stichting OZO? Uw gift is bij ons in goede handen, want van elke geschonken euro gaat minstens 95 eurocent naar de hulp voor allerarmsten. Dank namens iedereen die we mogen helpen!


Grote brand in Nagydobrony

In de vroege morgenuren van zondag 15 juli jl. heeft er een grote brand gewoed in de Roma school/kerk in Nagydobrony. Twee klaslokalen zijn daarbij geheel uitgebrand en ook de kerkzaal is zwaar beschadigd. Volgens de brandweer, die snel ter plaatse was, is er mogelijk sprake van brandstichting. De Roma gemeenschap is in diepe rouw en geschokt door deze mogelijke aanslag op hun gebedshuis en de plek waar ongeveer 60 jonge Roma kinderen les kregen. Er wordt aan gewerkt dat de Roma kinderen weer naar school kunnen, als het schooljaar in september weer begint. In overleg met de plaatselijke kerk worden de mogelijkheden besproken voor een nieuwe ruimte.

Zorgt u mee?
Project Hulp AlgemeenCopyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
08 mei t/m 18 mei 2019) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op