Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Werkbezoek
2017/01/02


De volgende mededeling betreft het aanstaande werkbezoek. We hopen Oekraïne te bezoeken van DV 01 februari tot 10 februari 2017. De voorbereidingen zijn in volle gang!
Tandartsstoel voor Polikliniek Nagydobrony
2017/01/02


Tandartspraktijk De Bles in Middelharnis investeerde in een nieuwe praktijkstoel. Het oude exemplaar is zeer zeker nog bruikbaar in de polikliniek van Nagydobrony. Het komende werkbezoek in februari zal de stoel met toebehoren meegaan op transport. Wij danken dhr. De Bles voor zijn geschenk, de eerste aanzet van medische apparaten voor de polikliniek!
Huidige situatie polikliniek:
Overleden bewoonster verzorgingshuis Rehoboth
2016/12/19


Per mail ontvingen wij het bericht van het overlijden van bewoonster Patai Anna. Anna werd geboren op 16 oktober 1949 in Beregszász. Ze doorliep de lagere- en middelbare school en haalde haar handelsdiploma. Hierdoor werkte ze voor veel bedrijven. In 1971 ontmoette zij de man, een tractorchauffeur, met wie ze in het huwelijk trad en samen een dochter kregen. Bijzonder tragisch was het overlijden van zowel haar man als haar dochter. De laatste liet twee kinderen na voor wie Anna de zorg op zich nam. Eenmaal volwassen gingen de kleinkinderen hun eigen weg en bleef Anna alleen achter. De eenzaamheid en een behoorlijke infectie aan de luchtwegen maakten van Anna een sombere vrouw die niet langer alleen kon zijn. Via de plaatselijke predikant kwam zij in contact met de directie van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en sinds oktober 2013 woonde ze hier. Anna was een tevreden bewoonster die zich prettig voelde in de buitenlucht en daarom graag wandelde. Nu is zij er niet meer; in de hoop dat er voor haar een beter lot is bereid. De begrafenis heeft plaatsgevonden in haar eerdere woonplaats Beregszász.
Trouwdag OZO medewerker
2016/12/12


Jongstleden vrijdag was het de langverwachte en blijde huwelijksdag van OZO medewerkster Tanja van Koppen met haar Wim Troost. De huwelijksplechtigheid vond plaats in de Toren van Goedereede, waarna de inzegening volgde in de ‘Levensbron’, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te Goedereede. Ds. Van Estrik bediende het Woord uit Psalm 67 vers 2: God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Velen bezochten de trouwdienst, familie, vrienden en de bewoners van ‘Elkersweide’ te Dirksland waar Tanja werkzaam is en die na de dienst het bruidspaar een prachtig lied toezongen. De bewoners van verzorgingshuis Rehoboth in Oekraïne waren hun Tanja niet vergeten: het bruidspaar kreeg tijdens de receptie een cadeau aangeboden, vergezeld van een videoboodschap waarin de bewoners Wim en Tanja Gods zegen toewensten. Wij feliciteren Wim en Tanja van harte en wensen hen al het goede toe: Wat de toekomst brengen moge; mij geleid des Heeren hand.
Overlijdensbericht van een relatie
2016/12/05


Via de mail ontvingen wij uit Oekraïne bericht van het overlijden van de schoonmoeder van Bátori József. Zij mocht de hoge leeftijd van 81 jaar bereiken. Met József, als kerkelijk coördinator voor buitenlandse hulpverleningsorganisaties, zijn er goede contacten. Stichting OZO wenst hem en zijn familie Gods kracht en sterkte toe in het verwerken van dit verlies. Laat het Magnificat uit Lukas 1 : 46-55 (Lukács Evangyélioma 1 : 46-55) uw lofzang zijn!
Videopresentatie Goedereede
2016/11/23


In partycentrum ‘Oostdam’ te Goedereede werd op 17-11-2016 de OZO videopresentatie verzorgd voor de afdeling van de Christelijke Vrouwen Bond. Ongeveer zestig dames werden geconfronteerd met de problematiek in Oekraïne en hoe Stichting OZO in dit land humanitair bezig wil zijn door middel van armoedebestrijding en doelgerichte projecten. De presentatie oogstte veel bijval en de presidente riep op om maar niet te veel te klagen maar dankbaar te zijn. ‘Wat hebben wij het dan goed’, was een veel gehoorde opmerking. De opbrengst van de collecte en de verkooptafel zal t.z.t. verschijnen in Onderling Contact.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op