Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Belangrijk gebaar
2015/03/20


Het is een klein maar zeer belangrijk gebaar: oude brillen uit Nederland kunnen een visuele uitkomst zijn voor mensen in Oekraïne. We hebben het al zo vaak meegemaakt dat mensen ongedacht hierdoor de Bijbel weer konden lezen. Overtuigd van het belang hiervan kwam opticien Aarnout Tessers, namens Eye Wish Opticiens te Middelharnis, bij een OZO medewerker langs om een doos vol gebruikte brillen aan te bieden. Gooi uw oude bril nooit weg maar lever hem in bij uw opticien of bij een van de OZO medewerkers.
Videopresentatie PCOB Bergambacht
2015/03/20


Op dinsdag 17 maart 2015 reisden twee medewerkers van Stichting OZO naar gebouw ‘de Schakel’ te Bergambacht voor het verzorgen van een videopresentatie voor de leden van de plaatselijke afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen Bond in combinatie met de diaconie van de Hervormde gemeente ter plaatse. De ongeveer vijftig aanwezigen waren onder de indruk van de vertoonde film over de OZO projecten in Oekraïne; sommigen herkenden zich in hun eigen bezoeken aan Oost- Europa. Het was een goede middag waarin centraal stond dat het onze christenplicht is om ‘de bedelaar aan de poort’ te helpen en ondersteunen tot eer van God. Dit thema was het uitgangspunt voor de meditatie van ds. J.J. van Holten, predikant te Bergambacht. Velen wensten ons na afloop Gods zegen toe voor het werk van Stichting OZO in Oekraïne. We mogen terugzien op een bijzonder goede en inspirerende bijeenkomst in Bergambacht!
Overleden bewoonster verzorgingshuis Rehoboth
2015/03/17


Per e-mail bereikte ons het bericht van het overlijden van bewoonster Orosz Ida in de leeftijd van 82 jaar. Ze mocht zeven jaar in het verzorgingshuis wonen, samen met haar echtgenoot András, met wie ze op 14 februari 2009 in het verzorgingshuis in het huwelijk trad. Samen hebben ze nog gelukkige jaren gehad na een leven vol tegenslagen en armoede. We zien ze in gedachten samen zitten in hun kamer, András verdiept in een boek en Ida achter de naaimachine of bezig met handwerken. Lieve, betrokken en dankbare bewoners! Nu is Ida niet meer en András zal haar zeer zeker erg missen. Ze leefden beiden uit het Woord van God en we wensen András de enige troost toe in leven en sterven. We condoleren András, directie, bewoners en personeel met het overlijden van Ida néni. Haar begrafenis zal plaatsvinden in haar vorige woonplaats Bótrágy.
Schokkend nieuws
2015/03/17


We berichten het overlijden van Ferenc uit Nagydobrony door een noodlottig ongeval. Meer dan tien jaar mocht Stichting OZO deze kluizenaar steunen vanuit project Algemene Hulp. We zijn verdrietig om zijn heengaan. De brandweer plaatste het onderstaande bericht in de regionale krant.

‘Jongstleden 22 februari ontstond er een brand in het huis van een eenzame 64-jarige man. De brand werd opgemerkt door zijn buren om 13.16 uur, die de brandweer belde. Na het blussen van de brand vond de brandweer het ontzielde lichaam van de eigenaar van het huis op zijn bed. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een zelf aangesloten elektrische kachel. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de woning en verwoestte 15 m2 dak, 20 m2 vloeroppervlak, deuren, meubels en huishoudelijke goederen’.
NAVIGATE NORTH
2015/01/23


Op 24 januari beginnen ruim twintig teams aan een spannende uitdaging: NAVIGATE NORTH. In competitieverband gaan de teams in zeven dagen tijd 7000 kilometer afleggen, meer dan zes landen aandoen en flink wat kou en sneeuw trotseren. Team ‘Aan de Bac’ is een van de deelnemers, zij behoren bij Bac Hoogwerkers te Waddinxveen. In verband met de zondagsrust vertrekt dit team al op vrijdag. Het doel van deze spannende belevenis is zoveel mogelijk sponsors te vinden voor een aantal goede doelen, waarvan Stichting OZO er één van is! Het streefbedrag is € 10.000,-. Meld u ook aan als sponsor van deze weergaloze actie en volg hun verrichtingen op Facebook! Meer informatie op www.navigatenorth.nl Wij wensen de teams heel veel succes, moed en doorzettingsvermogen toe!
Stichting OZO blikt terug op 2014
2014/12/24


Dankzij de hulp van vele donateurs kon Stichting OZO in 2014 haar humanitaire missie voortzetten in Oekraïne. Dit geldt zeker voor de continuïteit van de langdurende projecten, maar ook voor de individuele hulp aan heel veel ouderen en gezinnen in de thuissituatie door het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, (medische) hulpmiddelen, Bijbels en evangelisatiemateriaal. Er is nog steeds ontstellend veel nood in Oekraïne door de aanhoudende crisis in meerdere opzichten. Het land is in een oorlogssituatie en door de dramatisch stijgende kosten, ook voor de projecten, neemt de algemene armoede alleen maar toe. We zijn daarom, naast dank aan de Heere, heel dankbaar voor ieders financiële- en materiële- en vrijwilligerssteun.

Drie keer gingen de OZO medewerkers op werkbezoek, in januari, mei en oktober. Het eerste werkbezoek brachten het vliegtuig en een Oekraïense taxi ons op plaats van bestemming. Voor het tweede werkbezoek werd er een transport geregeld na veel overleg met de medewerkers in Oekraïne, want de regelgeving over de invoer van humanitaire goederen was en is nog steeds niet officieel gekaderd door de overheid. Maar het lukte om belangrijke materialen, zoals gesponsorde incontinentiematerialen en een decubitusmatras voor het verzorgingshuis, over de grens te krijgen en hier mogen we Gods hand in zien. Ook op het derde werkbezoek werden materialen meegenomen, onder andere voor de brandweer.

Door de vele giften is Stichting OZO in staat de projecten te continueren. In het verzorgingshuis worden achtentwintig ouderen optimaal verzorgd. Het boerderijproject is zelfverzorgend. Het polikliniekproject zal deze maand klaar zijn, alleen de buitenkant heeft nog een verfbeurt nodig. De twee gebouwen van de school in Járok zijn zover opgeknapt dat leraren en leerlingen nu een prima onderkomen hebben. Diverse brandweerkorpsen kunnen werken met gebruikt Hollands materiaal. Project Algemene Hulp voorziet in een behoefte voor tal van mensen in zeer moeilijke omstandigheden.

Ook deden wij nooit tevergeefs een beroep op onze sponsors als het ging over allerlei aanverwante zaken die belangrijk zijn voor de projecten. Sponsoring van materialen voor de grote schoonmaak van de waterzuiveringsinstallatie in het verzorgingshuis, hulp voor een familie na een woningbrand en nieuwe diepvriezers voor het verzorgingshuis en de school in Járok. De brandweer werd geholpen met gesponsorde apparaten, zoals een aggregaat, een waterpomp, nachtverlichting en de aanleg van een waterlaadplaats en een nieuwe accu voor de brandweerauto.

Daarnaast veel medeleven vanuit Nederland: transportsponsoring, opbrengsten uit videopresentaties, huwelijksjubilea en nalatenschappen, acties van winkelbedrijven, Engelse kofferbakverkoop, kaarten maken en truien breien. Met dank aan alle gevers mocht Stichting OZO heel doelgericht en met bewogenheid voor de allerarmste medemens haar humanitaire arbeid verrichten.

Het bovenstaande geeft alle reden om onze God te danken. Hij heeft harten geneigd en ons de kracht gegeven om een beker water uit te reiken in Zijn Naam. Daarnaast danken wij alle donateurs voor het vertrouwen in Stichting OZO.

Graag roepen wij u op om in het komende jaar Stichting OZO opnieuw een ‘warm hart’ toe te dragen. Uw steun is en blijft hard nodig!

Namens alle medewerkers wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2015.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
15 januari t/m 24 januari 2020) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op