Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Zonnepanelen op het dak van verzorgingshuis Rehoboth in Oekraïne (St. OZO)
2013/12/17Op het dak van verzorgingshuis “Rehoboth’ bevinden zich sinds enkele maanden een aantal zonnepanelen die het water in een boiler verwarmen. Deze energiezuinige toepassing is mogelijk gemaakt door toedoen van de heer Bátori József, die namens de Hongaars gereformeerde kerk in het Karpatengebied contacten met het buitenland onderhoud en die dit voorjaar ondermeer een bezoek bracht aan verschillende bedrijven in Amerika. Een bedrijf wilde graag het verzorgingshuis sponsoren met een zonneboiler. Door dit apparaat kan er veel op de energie(kosten) bespaard worden.
Nieuwe OZO auto
2013/12/03


Heel dankbaar kunnen we vermelden dat het project ‘een nieuwe OZO auto’ al weer kan worden afgesloten. Op de oproep in de vorige OC kwam een groot aantal giften binnen. Vervolgens besloot een sponsor het benodigde bedrag aan te vullen en dus kon er in Oekraïne, bij een betrouwbare autohandelaar in Munkács, een prachtige tweedehands Volkswagen Caddy worden aangeschaft. Al op de dag van aankomst van het oktober werkbezoek werd de auto bekeken, geïnspecteerd en gekocht. Opgetogen reed Jenö terug naar Nagydobrony met zijn soepel lopende aanwinst. Namens Jenö: heel hartelijk bedankt!
Nieuwe wasdroger verzorgingshuis Rehoboth
2013/11/11


Tijdens het afgelopen werkbezoek bleken er problemen te zijn met de wasdrogers. Bij nadere inspectie kon er maar één conclusie worden getrokken: niet te repareren en dus veel te gevaarlijk om mee door te modderen. Via Facebook werd er een actie voor een nieuwe wasdroger op touw gezet waarop al een mooi aantal giften werden geschonken. Tevens werd er een bedrag overhandigd door de contactpersoon van een Hongaarse meeting die onlangs in Frankrijk werd gehouden en waar voor het verzorgingshuis gecollecteerd was. Zodoende kon er á la minute een nieuwe wasdroger worden aangeschaft waar het personeel heel erg blij mee is, en waar wij u heel hartelijk voor willen bedanken!
Nieuwe bewoners verzorgingshuis Rehoboth
2013/11/11


Hoofdzuster Gizike mailde dat er in de afgelopen week drie nieuwe bewoners in het verzorgingshuis gekomen zijn: Patai Anna uit Beregszász, Kucsinka Vaszilij uit Úngvár en Moscsak Erzsébet uit Úngvár. Anna is 64 jaar, Vaszilij is 71 jaar en Erzsébet is 80 jaar oud. Er zijn nog geen foto’s beschikbaar maar wij wensen hen op voorhand een goed en gezegend verblijf toe in ‘Rehoboth’!
HHG Goedereede steunt Stichting OZO
2013/10/07


In het afgelopen winterseizoen 2012-2013 is de Jeugdraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Goedereede actief geweest voor Stichting OZO. Door middel van allerlei activiteiten werd geld ingezameld voor het instandhouden van verzorgingshuis ’Rehoboth’, het op Goeree-Overflakkee welbekende verzorgingshuisproject van Stichting OZO voor allerarmste ouderen in het Oekraïense Nagydobrony.

Heel veel jongere en oudere gemeenteleden zijn op allerlei manieren actief geweest om het project te steunen. Door jongeren werd er een enorme hoeveelheid statiegeldflessen verzameld. Ook brachten zij waspoeder mee voor het verzorgingshuis en maakten tekeningen voor de bewoners. Deze tekeningen hebben een mooie plaats gekregen aan de kamermuren van de ouderen. Ze waren er erg blij mee!
De JV was weer bereid om een ouderwetse stamppotavond te regelen, een hele organisatie en vele uren aardappelen schillen. En de nachtmarathon niet te vergeten. Ook de mannenvereniging hield een collecte tijdens een doordeweekse kerkdienst.
Na alle activiteiten werd de opbrengst geteld en dit bedrag werd verdubbeld door de diaconie, zodat het geweldige bedrag van € 7638,78 werd gerealiseerd!
In overleg met de Jeugdraad is besloten het bedrag te besteden voor de dagelijkse zorg in het verzorgingshuis te Nagydobrony. Concreet vallen hieronder de kosten voor eten, medicatie en alle verdere kosten die naar voren komen in de dagelijkse zorg van de bewoners.
Het verzorgingshuis is een thuis voor ouderen die komen uit zeer moeilijke omstandigheden. Voor nu en in de toekomst wil Stichting OZO hen dit thuis bieden. Mede door uw inzet blijft dit mogelijk. Het bedrag zal in het oktoberwerkbezoek symbolisch overhandigd worden.

Stichting OZO is dankbaar en verwonderd over de goedheid van de Heere, Die zorgt voor het voortbestaan van het verzorgingshuis. Naast de dank aan Hem willen de medewerkers van Stichting OZO, namens directie, personeel en bewoners van verzorgingshuis ‘Rehoboth’, de gemeente van Goedereede heel hartelijk danken voor uw gebed, betrokkenheid, inzet en creativiteit.
Om in het Hongaars te zeggen: nagyon szépen köszönöm és Isten áldjon meg (heel hartelijk bedankt en God zegene u)!
Open Monumentendag 14 september 2013 te Ouddorp
2013/10/07


Op Open Monumentendag jl. 14 september organiseerde de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente te Ouddorp een presentatiemarkt. Evenals meerdere christelijke hulpverleningsorganisaties kon ook Stichting OZO informatie verstrekken aan bezoekers. Hiervan werd, ondanks de herfstachtige weersomstandigheden, goed gebruik gemaakt. De presentatiemarkt werd in de kerk geopend door Ds. C. van den Berg, na het zingen van een Psalm, Schriftlezing en gebed. Er waren goede ontmoetingen en gesprekken, zowel met bezoekers als met de diverse standhouders. Een heel mooi initiatief van de activiteitencommissie, we mogen terugzien op een zinvolle dag!

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
13 februari t/m 23 februari 2019) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op