Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Trouwdag OZO medewerker
2016/12/12


Jongstleden vrijdag was het de langverwachte en blijde huwelijksdag van OZO medewerkster Tanja van Koppen met haar Wim Troost. De huwelijksplechtigheid vond plaats in de Toren van Goedereede, waarna de inzegening volgde in de ‘Levensbron’, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te Goedereede. Ds. Van Estrik bediende het Woord uit Psalm 67 vers 2: God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Velen bezochten de trouwdienst, familie, vrienden en de bewoners van ‘Elkersweide’ te Dirksland waar Tanja werkzaam is en die na de dienst het bruidspaar een prachtig lied toezongen. De bewoners van verzorgingshuis Rehoboth in Oekraïne waren hun Tanja niet vergeten: het bruidspaar kreeg tijdens de receptie een cadeau aangeboden, vergezeld van een videoboodschap waarin de bewoners Wim en Tanja Gods zegen toewensten. Wij feliciteren Wim en Tanja van harte en wensen hen al het goede toe: Wat de toekomst brengen moge; mij geleid des Heeren hand.
Overlijdensbericht van een relatie
2016/12/05


Via de mail ontvingen wij uit Oekraïne bericht van het overlijden van de schoonmoeder van Bátori József. Zij mocht de hoge leeftijd van 81 jaar bereiken. Met József, als kerkelijk coördinator voor buitenlandse hulpverleningsorganisaties, zijn er goede contacten. Stichting OZO wenst hem en zijn familie Gods kracht en sterkte toe in het verwerken van dit verlies. Laat het Magnificat uit Lukas 1 : 46-55 (Lukács Evangyélioma 1 : 46-55) uw lofzang zijn!
Videopresentatie Goedereede
2016/11/23


In partycentrum ‘Oostdam’ te Goedereede werd op 17-11-2016 de OZO videopresentatie verzorgd voor de afdeling van de Christelijke Vrouwen Bond. Ongeveer zestig dames werden geconfronteerd met de problematiek in Oekraïne en hoe Stichting OZO in dit land humanitair bezig wil zijn door middel van armoedebestrijding en doelgerichte projecten. De presentatie oogstte veel bijval en de presidente riep op om maar niet te veel te klagen maar dankbaar te zijn. ‘Wat hebben wij het dan goed’, was een veel gehoorde opmerking. De opbrengst van de collecte en de verkooptafel zal t.z.t. verschijnen in Onderling Contact.
Nieuwe brandweerkazerne in Sommelsdijk
2016/11/10


Dinsdagavond 8 november: loeiende sirenes! Wat was er aan de hand? De blusgroepen van Middelharnis en Sommelsdijk betrokken samen hun nieuwe onderkomen aan de Olympiaweg. Geen brand dus; wél een reden om met alle toeters en bellen de nieuwe kazerne binnen te rijden. Voor Stichting OZO had deze gebeurtenis humanitaire gevolgen: voor ons Brandweerproject in Oekraïne ontvingen we 25 nog goede brandweerpakken, een benzinepomp voor twee slangen, enkele maskers en een slangenkar. Deze kar is voorzien van haspels waarop honderden meters slang meegevoerd kunnen worden om een brand op grotere afstand te kunnen bestrijden. Dánk voor deze materialen om korpsen in Oekraïne te helpen!
De maisoogst is binnen
2016/10/17


Na de goede aardappeloogst in mei is nu ook de maisoogst binnengehaald. Het resultaat is zeer positief. Onze medewerkers in Oekraïne zijn er zeer enthousiast over. Van de opbrengst wordt een gedeelte bestemd voor de aanschaf van poot- en zaaigoed voor volgend jaar. Het andere deel helpt de kosten van het verzorgingshuis te dekken.
Dames CGK Middelharnis breien voor Oekraïne
2016/10/17


Een aantal dames uit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis zijn enthousiast met de breipennen aan de slag gegaan en hebben gemeend de ‘productie’ aan Stichting OZO ter beschikking te stellen. Dankbaar hebben we de dekentjes in ontvangst genomen. Tijdens het november transport zullen deze naar Oekraïne getransporteerd worden. Met de winter op handen een ‘warme gift’. We danken de dames hartelijk voor hun inzet!!

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op