Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Hulp van jong en oud voor Oekraïne
2022/03/07


Nood transport St. OZO 10-14 maart 2022
2022/03/07


Een deel van de hulpgoederen zijn inmiddels binnengekomen. Dinsdag en woensdag hopen we de bus en de aanhanger te laden en alles in gereedheid te brengen voor het transport naar Nagydobrony in Oekraïne. Voor de duidelijkheid: we nemen geen kleding mee. We werken volgens een urgentie lijst die we samen met onze medewerkers uit Oekraïne hebben opgesteld. Onze vracht bestaat uit voedingsmiddelen, medische materialen en generatoren. Donaties hartelijk welkom!
Noodhulp Oekraïne
2022/03/04


Momenteel is het bestuur van St. OZO bezig om een transport (D.V. rond 10 maart) richting ons werkgebied in Nagydobrony (Oekraïne) voor te bereiden. Op onze oproep om geld over te maken is al veel gereageerd. Hartelijk dank hiervoor! Met dit geld kopen we hier in Nederland houdbare artikelen voor het eerste levensonderhoud. Ook voor de 80 á 90 hulpadressen die regelmatig voedselpakketten ontvangen moet voor levensmiddelen gezorgd worden. Daarnaast worden medische materialen meegenomen. Stichting OZO beseft dat het ‘gebrek aan alles’ -hoe de oorlog zich ook zal ontwikkelen- geen tijdelijke zaak zal zijn. We houden onze ‘volgers’ op de hoogte hoe ze in de toekomst hieraan een bijdrage kunnen leveren. Financiële bijdragen zien we in ieder geval graag tegemoet. En daarnaast ook gebed voor het werk van Stichting OZO en natuurlijk voor het vele lijden dat momenteel aan de gang is in Oekraïne!

Kwartaalblad Onderling Contact in kleur
2021/12/24Brandhout voor Rehoboth
2021/11/16


Wie helpt?
Maak uw gift over naar St. OZO (NL71RABO0341636851) o.v.v. "Kachelhout voor Rehoboth".
De bewoners van Rehoboth zijn u dankbaar!
Nieuwe bewoonster Rehoboth
2021/09/13


We heten de nieuwe bewoonster Krajnik Katalin (81 jaar) van harte welkom in Rehoboth. We hopen dat ze zich gauw thuis zal voelen in het verzorgingshuis.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 64, van 4 mei t/m 13 mei 2022.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op