Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Videopresentatie Goedereede
2016/11/23


In partycentrum ‘Oostdam’ te Goedereede werd op 17-11-2016 de OZO videopresentatie verzorgd voor de afdeling van de Christelijke Vrouwen Bond. Ongeveer zestig dames werden geconfronteerd met de problematiek in Oekraïne en hoe Stichting OZO in dit land humanitair bezig wil zijn door middel van armoedebestrijding en doelgerichte projecten. De presentatie oogstte veel bijval en de presidente riep op om maar niet te veel te klagen maar dankbaar te zijn. ‘Wat hebben wij het dan goed’, was een veel gehoorde opmerking. De opbrengst van de collecte en de verkooptafel zal t.z.t. verschijnen in Onderling Contact.
Nieuwe brandweerkazerne in Sommelsdijk
2016/11/10


Dinsdagavond 8 november: loeiende sirenes! Wat was er aan de hand? De blusgroepen van Middelharnis en Sommelsdijk betrokken samen hun nieuwe onderkomen aan de Olympiaweg. Geen brand dus; wél een reden om met alle toeters en bellen de nieuwe kazerne binnen te rijden. Voor Stichting OZO had deze gebeurtenis humanitaire gevolgen: voor ons Brandweerproject in Oekraïne ontvingen we 25 nog goede brandweerpakken, een benzinepomp voor twee slangen, enkele maskers en een slangenkar. Deze kar is voorzien van haspels waarop honderden meters slang meegevoerd kunnen worden om een brand op grotere afstand te kunnen bestrijden. Dánk voor deze materialen om korpsen in Oekraïne te helpen!
De maisoogst is binnen
2016/10/17


Na de goede aardappeloogst in mei is nu ook de maisoogst binnengehaald. Het resultaat is zeer positief. Onze medewerkers in Oekraïne zijn er zeer enthousiast over. Van de opbrengst wordt een gedeelte bestemd voor de aanschaf van poot- en zaaigoed voor volgend jaar. Het andere deel helpt de kosten van het verzorgingshuis te dekken.
Dames CGK Middelharnis breien voor Oekraïne
2016/10/17


Een aantal dames uit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis zijn enthousiast met de breipennen aan de slag gegaan en hebben gemeend de ‘productie’ aan Stichting OZO ter beschikking te stellen. Dankbaar hebben we de dekentjes in ontvangst genomen. Tijdens het november transport zullen deze naar Oekraïne getransporteerd worden. Met de winter op handen een ‘warme gift’. We danken de dames hartelijk voor hun inzet!!
Werkbezoek november 2016
2016/10/12


Op DV 9 november 2016 vertrekt een delegatie van Stichting OZO weer naar Oekraïne voor een werkbezoek. Er zal een transport geregeld worden. Alle projecten zullen worden bezocht, waaronder een nieuw project in Kisdobrony. Op vrijdag 18 november wordt de bezoekgroep weer thuis verwacht. We hopen en bidden om een vruchtbaar en gezegend werkbezoek tot eer van God en tot hulp aan de allerarmste naaste.
Wilt u meereizen en elke dag meemaken? Klik op de knop Volg Ons. Wilt u meeleven? Plaats een bericht op Gastenboek!
Christelijk Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Stellendam
2016/10/03


Stellendam - Het Christelijk Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Stellendam heeft naar aanleiding van het 25-jarig jubileum het mooie bedrag van € 3500,- kunnen overhandigen aan Stichting OZO.

Op dinsdagavond 21 juni was het voor het Stellendams Mannenkoor weer de laatste repetitieavond van dit seizoen. Zoals gebruikelijk was er een korte repetitie met aansluitend nog een gezellig samenzijn met de leden. Deze avond had ook nog een andere bedoeling, namelijk een korte terugblik op het jubileumjaar 2015. Het koor heeft vorig jaar het 25-jarig bestaan mogen vieren en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Met twee mooie jubileumconcerten en het uitbrengen van een CD is er flink aan de muzikale weg getimmerd. Het koor heeft in het jubileumjaar veel muzikale inspanningen geleverd, maar heeft ook op financieel gebied niet stil gezeten. In de voorbereidingen voor het jubileum was er een doelstelling om ook een goed doel mee te laten delen in het jubileum. Er is toen gekozen voor Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne met als special doel het polikliniekproject.

Vanuit Stichting OZO is er in 2010 voor gekozen om de aftandse polikliniek in Nagydobrony weer bruikbaar te maken. Een onmogelijke klus die op afstand aangestuurd moet worden. Er is al een mooi begin gemaakt aan het opknappen van de binnenzijde. Nu is ook de buitenkant aan de beurt om van isolatie en een stuclaag voorzien te worden. Het is dan ook mede door toedoen van het Mannenkoor dat de laatste hand gelegd kon worden aan het bouwkundige deel.

Op de eerder genoemde avond werd de spanning wat opgebouwd voordat de opbrengst bekend gemaakt werd. Mede dankzij de sponsoring van diverse lokale bedrijven en het beschikbaar stellen van gespaarde eigen middelen, heeft het koor na aftrek van alle kosten voor het jubileumjaar het mooie bedrag van € 3500,- kunnen reserveren voor het genoemde project. Dit was voor de aanwezige afgevaardigden van Stichting OZO een verrassend bedrag. De beide voorzitters mochten deelnemen aan de overhandiging van de cheque met het geldbedrag. Mooi dat er zo vanuit een vereniging door het organiseren van activiteiten een positief saldo gegenereerd kon worden wat voor zo’n goed doel ingezet kan worden. Zowel de voorzitter van DEV als de voorzitter van Stichting OZO spraken dankwoorden uit voor alle betrokkenen.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
15 januari t/m 24 januari 2020) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op