Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Overleden bewoner verzorgingshuis Rehoboth
2015/10/23


Wij kregen bericht van de directie van Rehoboth dat bewoner Orosz Mihály is overleden op zondag 18 oktober in de leeftijd van 67 jaar. Na een moeitevol leven heeft hij gedurende een jaar intens genoten van de complete verzorging in het verzorgingshuis. Zijn gezondheid ging al sinds een aantal weken zienderogen achteruit en nu is hij niet meer. De begrafenis heeft plaatsgevonden in zijn vorige woonplaats Chop, in het bijzijn van zijn enige dochter en een aantal medebewoners.
Werkbezoek oktober 2015
2015/10/03


Op DV 7 oktober 2015 vertrekt een delegatie van Stichting OZO weer naar Oekraïne voor een werkbezoek. Gast Adri van de Laan van het Eilanden-Nieuws zal de groep vergezellen. Op vrijdag 16 oktober worden de heren weer thuis verwacht. We hopen en bidden om een vruchtbaar en gezegend werkbezoek tot eer van God en tot hulp aan de allerarmste naaste.
Wilt u meereizen en elke dag meemaken? Klik op de knop Volg Ons. Wilt u meeleven? Plaats een bericht op Gastenboek!
Brandweer Nagybereg
2015/09/24


Op onze oproep in de OC van juli voor een gift van € 400,- voor nieuwe kazernedeuren in Nagybereg is positief gereageerd door onze sponsors. We berichtten projectcoördinator Jenö over dit heuglijke feit en die zette meteen de zaak in gang. In enkele dagen tijd kwam er een stevige en functionele garagedeur in de kazerne, een feit waar de blusploeg en ook de bevolking in dit dorp enorm blij mee is. Op de foto’s ziet u het resultaat. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Overleden bewoonster verzorgingshuis Rehoboth
2015/08/26


Verzorgingshuis Rehoboth in Nagydobrony is voor allerarmste ouderen een dankbare oase in de laatste levensfase. Maar ook de plaats waar het tijdelijke met het eeuwige wordt verwisseld. Met leedwezen vermelden wij het overlijden van Pereszta Margit op woensdag 19 augustus in de leeftijd van 78 jaar. In de vroege morgen werd zij getroffen door een herseninfarct met dodelijke afloop. Op één dag na was ze drie jaar een lieve en dankbare bewoonster, vervuld met verdriet over het wegvallen van haar man en haar dochter. Ze laat een zoon na. Donderdag 20 augustus heeft de begrafenis plaatsgevonden in haar geboorteplaats Téglás.
Overlijden bewoner verzorgingshuis Rehoboth
2015/08/26


Via de mail kwam het bericht van overlijden van bewoner Borscs Vaszil op de hoge leeftijd van 95 jaar. In juli 2012 kwam hij vanuit zijn woonplaats Lviv naar het verzorgingshuis. Drie jaar werd hij verzorgd in Rehoboth. We herinneren hem als een stil mannetje die geheel zijn eigen weg ging. Contact met hem was voor ons nauwelijks mogelijk, hij zei niet veel, maar volgens het Rehoboth personeel was hij dankbaar en verwonderd dat hij op zijn oude dag nog zoveel liefde en zorg mocht ontvangen. En hij stierf... oud en der dagen zat...
Vervolg op Navigate North
2015/08/17


De opbrengst van Navigate North, de autotoertocht door Noord-Europa waar een team van BAC Hoogwerkers te Waddinxveen aan deelnam, kreeg voor Stichting OZO nog een gouden randje. Het eerder vermelde bedrag van € 2000,- werd verhoogd naar € 3000,-! Jan Dirk Bac overhandigde de cheque in een hoogwerker op 33 meter hoogte en gaf daarna nog een rondleiding door het bedrijf. BAC Hoogwerkers: heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag!

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
07 mei t/m 12 mei 2018) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op