Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Overleden bewoners en personeel Rehoboth
2020/12/02


In de afgelopen weken zijn tot ons groot verdriet een aantal bewoners van verzorgingshuis Rehoboth overleden. Ze hebben met veel dankbaarheid en vreugde in Rehoboth gewoond. We zullen hen missen.

Szalontai Zoltán (68 jaar)
Szalontai Zoltán werd geboren op 21 januari 1952 in Nagygejöc. Na de lagere school ging hij werken op een Kolchose. Hij trouwde en het echtpaar kreeg een zoon. Zij verhuisden naar Tiszaászvány en tot groot verdriet van vader en zoon stierf hun moeder. Hun zoon vluchtte in de drankverslaving en liet vader aan zijn lot over. Via de plaatselijke predikant woonde Zoltán sinds augustus 2018 in Rehoboth. Vol met gedachten en vragen over het verleden, leefde hij zijn leven te midden van de bewoners. Ondanks alles was hij heel dankbaar voor de geweldige verzorging.

Hete Erzsébet (91 jaar)
Hete Erzsébet woonde sinds Oktober 2019 in Rehoboth. In verband met de COVID-19 crisis hebben we jammer genoeg weinig contact met haar kunnen hebben, om haar levensverhaal op papier te zetten. De korte tijd dat ze in Rehoboth mocht verblijven is Erzsébet liefdevol verzorgd, waar ze heel dankbaar voor was.

Ráti József (73 jaar)
Ráti József is geboren en getogen in Nagydobrony. Hij zag het levenslicht in de Egerstraat in de zomer van 1947. Terwijl de naweeën van de oorlog nog duidelijk merkbaar zijn, gaat de jonge József naar de lagere school. Na een aantal jaren schreef József zich in voor een vervolg opleiding. Zijn interesse ging uit naar een keuringdienst van goederen. Deze dienst houdt de veiligheid van voedsel en andere goederen in de gaten. Daarvoor zijn natuurlijk wetten en regels opgesteld. Hij leerde tijdens deze opleiding hoe hij bedrijven moest controleren én of deze bedrijven zich hielden aan de wetten en regels. De school was vlak bij Kiev, ver van Nagydobrony vandaan. Na de opleiding kreeg hij werk in de regio Ungvár. Toen hij 30 jaar oud was ontmoette hij Eva. Een lieve vrouw met wie hij trouwde. Zij gingen wonen in het Szürte en kregen daar een dochter. Tot zijn grote verdriet overleed zijn vrouw in 2013 en zijn dochter vertrok naar Hongarije. József ging weer wonen in zijn geboortedorp Nagydobrony. Natuurlijk kwam zijn dochter op bezoek bij haar alleenstaande vader. Graag wil zij dat haar vader meegaat naar Hongarije. Maar daar wilde Jószef niet over praten! Na een tijd toen zijn gezondheid achteruit ging kreeg hij contact met Jenö. En zo werd hij een nieuwe bewoner van Rehoboth. Rati was een wat terug getrokken en ernstige man. Hij bracht zijn tijd door met het dagelijks lezen van de krant …..en zijn grote passie was het oplossen van kruiswoord puzzels. Eens werd hem de vraag gesteld of hij het naar zijn zin had in Rehoboth, daarop stak hij zijn duim omhoog. Hier is alles goed. Een vriendelijke glimlach onderstreepte dit korte, maar gemeende antwoord.

Tóth Jólán (53 jaar)
Naast de overleden bewoners kregen we ook het zeer verdrietige nieuws te horen dat Rehoboth medewerkster (verpleegkundige) Tóth Jólán is overleden.
Tóty Jolán werd geboren op 24-03-1967 en was echtgenote van Tóth László. Moeder van twee kinderen en oma van twee kleinkinderen. Ze had een auto immuunziekte en als gevolg van een besmetting met het COVID-19 virus, kon haar lichaam hier geen weerstand tegen bieden. Ze kwam in 2011 in dienst als verpleegkundige. Ze heeft veel voor Rehoboth mogen betekenen. Ze was een lieve en zorgzame zuster en we zullen haar erg missen.
Bewoonster Hidi Erzsebeth is overleden in de leeftijd van 78 jaar
2020/10/26


Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Erzsike néni. Gedurende vele jaren heeft zij een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in het werk van St. OZO. Voor het vele goede werk dat zij in het belang van de stichting heeft gedaan, zullen wij haar met grote dankbaarheid gedenken. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.
Bewoner Maklári János is overleden in de leeftijd van 85 jaar
2020/10/14


Vanuit de Oekraïne kregen wij een bericht van overlijden van Maklári János

Maklári János werd geboren op 20 februari 1935 in Kistárkány in Tsjecho-Slowakije en had drie broers en vier zussen. Zijn vader stierf op jonge leeftijd in een concentratiekamp. János werkte na de lagere school tot aan zijn pensionering bij de Staatsspoorweg en vertelde graag dat hij in al die jaren nooit ziek is geweest. Hij trouwde in 1977 met Ilonka. Tot hun groot verdriet kregen zij geen kinderen. Na tien jaar verhuisden ze vanwege familieomstandigheden naar Szürte in Oekraïne.

Op 13 mei 2006 namen zij intrek in verzorgingshuis ‘Rehoboth’. 20 september 2018 overleed zijn vrouw Maklári Ilonka in de leeftijd van 73 jaar. Zijn verdriet was groot. Dat was aan alles te merken tijdens onze bezoeken in Rehoboth. Nu is er weer rouw in Rehoboth. János is niet meer. Hij stierf op 85- jarige leeftijd. Hij was een vriendelijke, bedaarde man die veel tobde met zijn gezondheid. We wensen iedereen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies!
Bewoonster Szikszai Ilona is overleden in de leeftijd van 92 jaar
2020/07/27


Per e-mail bereikte ons het bericht van Jenö , dat bewoonster Szikszai Ilona in de leeftijd van 92 jaar is overleden in Rehoboth. Ze heeft slechts 6 maanden in Rehoboth gewoond. Zij kwam uit Unvár en was getrouwd. Uit hun huwelijk werd een dochter geboren. Haar man en dochter overleden en zij bleef alleen achter. In januari 2020 kwam zij naar Rehoboth. Volgens Jenö was zij niet ziek maar stierf zij van ouderdom. Opnieuw zijn de bewoners van het verzorgingshuis Rehoboth in rouw. Een lieve vriendin wordt gemist. We wensen iedereen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
De vroege aardappeloogst is begon op de Rehoboth boerderij!
2020/06/25Opnieuw groot verdriet in Rehoboth
2020/04/16


Vanuit Rehoboth kregen we een overlijdensbericht bericht. Bewoonster Izsák Rozália is overleden in de leeftijd van ruim 73 jaar. Zij woonde 16 maanden in Rehoboth. Izsák Rozália werd geboren op 1 maart 1947 in het dorpje Badalló in het Karpatengebied. Ze ging naar school in Mezövár, trouwde op 19 jarige leeftijd en ging wonen in Bótrágy. Ze werd aangenomen als controleur op een kleine bank niet ver van haar woonplaats. Daarnaast werkte zij in de keuken van een klein restaurantje. Haar man was een bekwaam metaalbewerker in een fabriek te Beregszász. Hun gelukkige huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Een zoon en dochter. In 2015 stierf haar man aan een hartinfarct. Daarna vertrok haar dochter naar Slowakije. Ze bleef achter met haar zoon. Ze had moeite om het verlies van haar man te verwerken. Ondanks de hartelijke ontvangst in Rehoboth had zij het zéér moeilijk. De eerste dagen wilde zij niet eten. Dagelijks las zij uit de Bijbel en was een trouwe bezoekster van het Bijbel uurtje. Van Jenö hoorden wij van de zorgen over haar gezondheid. Tijdens het werkbezoek in januari jl. ontmoetten wij hij haar samen met haar dochter. Ze was inmiddels ernstig ziek. Op woensdag 15 april is zij in de morgen overleden. We condoleren haar familie en personeel en bewoners van Rehoboth. We zullen deze sympathieke en vriendelijke vrouw gaan missen!

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op