Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Nieuwe bewoonster Rehoboth
2021/09/13


We heten de nieuwe bewoonster Krajnik Katalin (81 jaar) van harte welkom in Rehoboth. We hopen dat ze zich gauw thuis zal voelen in het verzorgingshuis.
Nieuwe dorsmachine voor de Rehoboth boerderij
2021/07/07


Voor de medewerkers van Stichting OZO in Oekraïne was donderdag 17 juni een feestelijke dag. Ze hadden er al lang naar uitgezien, maar daar was dan hét moment dat de ‘nieuwe’ dorsmachine de straat bij het verzorgingshuis indraaide Hiermee was een langgekoesterde wens in vervulling gegaan, want de oogst binnenhalen met de stokoude combine waar men op de farm (de boerderij) tot op heden meewerkte, was hier niet meer voor geschikt. Men was blij dat ruim voor de oogst er een andere, modernere en veel efficiënter werkende combine was aangeland. Ook bij de mensen van Stichting OZO in Nederland ging een zucht van verlichting op toen het bericht kwam dat de combine was gearriveerd.
Eerste coronavaccinatie voor bewoners van verzorgingshuis Rehoboth!
2021/04/28https://fb.watch/52JNly_eMc/
Bewoner Demes Bartalan is overleden in de leeftijd van 66 jaar
2021/01/02


Vanuit Rehoboth kregen we een droevig bericht vanwege het overlijden van bewoner Demes Bertalan in de leeftijd van 66 jaar.
Berti (dit was zijn roepnaam) zat vaak stilletjes in een hoek vlak naast de hoofdingang. Samen met zijn onafscheidelijke rollator. Vanuit deze positie sloeg hij het gebeuren in Rehoboth gade. Berti was een stille man en bemoeide zich niet zo met de andere bewoners. Sinds 7 maart 2016 woonde hij in Rehoboth. Graag luisterde hij naar zijn onafscheidelijk transistor radiootje. Al enkele maanden voelde hij zich ziek en at weinig. Volgens Jenö waren er geen symptomen van het Corona virus. Opnieuw zijn de bewoners en verzorgers in rouw. Een lieve vriend wordt gemist. We staren hem na en zullen deze eenvoudige man missen!
Overleden bewoners en personeel Rehoboth
2020/12/02


In de afgelopen weken zijn tot ons groot verdriet een aantal bewoners van verzorgingshuis Rehoboth overleden. Ze hebben met veel dankbaarheid en vreugde in Rehoboth gewoond. We zullen hen missen.

Szalontai Zoltán (68 jaar)
Szalontai Zoltán werd geboren op 21 januari 1952 in Nagygejöc. Na de lagere school ging hij werken op een Kolchose. Hij trouwde en het echtpaar kreeg een zoon. Zij verhuisden naar Tiszaászvány en tot groot verdriet van vader en zoon stierf hun moeder. Hun zoon vluchtte in de drankverslaving en liet vader aan zijn lot over. Via de plaatselijke predikant woonde Zoltán sinds augustus 2018 in Rehoboth. Vol met gedachten en vragen over het verleden, leefde hij zijn leven te midden van de bewoners. Ondanks alles was hij heel dankbaar voor de geweldige verzorging.

Hete Erzsébet (91 jaar)
Hete Erzsébet woonde sinds Oktober 2019 in Rehoboth. In verband met de COVID-19 crisis hebben we jammer genoeg weinig contact met haar kunnen hebben, om haar levensverhaal op papier te zetten. De korte tijd dat ze in Rehoboth mocht verblijven is Erzsébet liefdevol verzorgd, waar ze heel dankbaar voor was.

Ráti József (73 jaar)
Ráti József is geboren en getogen in Nagydobrony. Hij zag het levenslicht in de Egerstraat in de zomer van 1947. Terwijl de naweeën van de oorlog nog duidelijk merkbaar zijn, gaat de jonge József naar de lagere school. Na een aantal jaren schreef József zich in voor een vervolg opleiding. Zijn interesse ging uit naar een keuringdienst van goederen. Deze dienst houdt de veiligheid van voedsel en andere goederen in de gaten. Daarvoor zijn natuurlijk wetten en regels opgesteld. Hij leerde tijdens deze opleiding hoe hij bedrijven moest controleren én of deze bedrijven zich hielden aan de wetten en regels. De school was vlak bij Kiev, ver van Nagydobrony vandaan. Na de opleiding kreeg hij werk in de regio Ungvár. Toen hij 30 jaar oud was ontmoette hij Eva. Een lieve vrouw met wie hij trouwde. Zij gingen wonen in het Szürte en kregen daar een dochter. Tot zijn grote verdriet overleed zijn vrouw in 2013 en zijn dochter vertrok naar Hongarije. József ging weer wonen in zijn geboortedorp Nagydobrony. Natuurlijk kwam zijn dochter op bezoek bij haar alleenstaande vader. Graag wil zij dat haar vader meegaat naar Hongarije. Maar daar wilde Jószef niet over praten! Na een tijd toen zijn gezondheid achteruit ging kreeg hij contact met Jenö. En zo werd hij een nieuwe bewoner van Rehoboth. Rati was een wat terug getrokken en ernstige man. Hij bracht zijn tijd door met het dagelijks lezen van de krant …..en zijn grote passie was het oplossen van kruiswoord puzzels. Eens werd hem de vraag gesteld of hij het naar zijn zin had in Rehoboth, daarop stak hij zijn duim omhoog. Hier is alles goed. Een vriendelijke glimlach onderstreepte dit korte, maar gemeende antwoord.

Tóth Jólán (53 jaar)
Naast de overleden bewoners kregen we ook het zeer verdrietige nieuws te horen dat Rehoboth medewerkster (verpleegkundige) Tóth Jólán is overleden.
Tóty Jolán werd geboren op 24-03-1967 en was echtgenote van Tóth László. Moeder van twee kinderen en oma van twee kleinkinderen. Ze had een auto immuunziekte en als gevolg van een besmetting met het COVID-19 virus, kon haar lichaam hier geen weerstand tegen bieden. Ze kwam in 2011 in dienst als verpleegkundige. Ze heeft veel voor Rehoboth mogen betekenen. Ze was een lieve en zorgzame zuster en we zullen haar erg missen.
Bewoonster Hidi Erzsebeth is overleden in de leeftijd van 78 jaar
2020/10/26


Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Erzsike néni. Gedurende vele jaren heeft zij een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in het werk van St. OZO. Voor het vele goede werk dat zij in het belang van de stichting heeft gedaan, zullen wij haar met grote dankbaarheid gedenken. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 64, van 4 mei t/m 13 mei 2022.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op