Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Flessenactie HHG Goedereede
2013/01/16


De Jeugdraad van de HHG te Goedereede heeft voor dit verenigingsseizoen besloten om door middel van allerlei activiteiten geld in te zamelen voor de projecten van Stichting OZO. In dit kader zijn de kinderclubs afgelopen 9 januari druk in de weer geweest om zoveel mogelijk lege statiegeldflessen in te zamelen. Ruim duizend flessen werden op de kop getikt en ook namen de kinderen zakjes waspoeder mee: twee bananendozen vol voor het verzorgingshuis! Jongelui, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Terugblik 2012
2012/12/18Winter 2012
Dankzij de hulp van vele donateurs op Goeree-Overflakkee, en steeds meer daarbuiten, kon Stichting OZO in 2012 weer veel humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Dit geldt niet alleen voor de projecten, maar ook voor de ‘man in de straat’. Enorm veel ouderen en gezinnen zijn uit sociaal oogpunt geholpen door het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, (medische) hulpmiddelen en woningrenovatie.
Ook geestelijk voedsel werd verspreid, vooral de felbegeerde grootletter- en familie Bijbels voorzien in een behoefte. Er is nog steeds ontstellend veel nood in het Oekraïense Karpatengebied. We zijn, naast de Heere, iedereen die meewerkt van harte dankbaar.

In 2012 werden er vier werkbezoeken gebracht. Zoals altijd heel belangrijk, ten eerste voor de contacten en vervolgens ook voor de voortgang van de projecten. En niet te vergeten de vele goederen die in Oekraïne gebracht werden, van fietsen tot een boormachine en van een warme trui tot brandweerpakken. Het is allemaal aangekomen op plaats van bestemming.
De armoede is in Oekraïne nog steeds groot. Misschien gaat het zelfs wel slechter dan ooit. Onze Oekraïense medewerkers zeggen wel eens: ‘Oekraïne gaat na een aarzelende stap vooruit weer twee stappen achteruit.’ Extra moeilijk is de financiële crisis. Veel arbeiders die werk vonden in het rijke westen zijn werkloos geworden en moesten terugkeren naar Oekraïne waar het zo goed als onmogelijk is om aan werk te komen. Pensioenen voor ouderen zijn ontoereikend geworden en tot overmaat van ramp zijn gas- en elektriciteitsprijzen enorm gestegen. Allerarmsten zijn dan ook intens dankbaar met de hulp die hen gegeven wordt.

Stichting OZO kon in 2012 met de geschonken giften zorgen voor continuïteit van de projecten. Directeur Hidi Jenö met de bewoners en personeel van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en de manager van het boerderijproject, Ráti István met zijn personeel, zijn uitermate dankbaar voor de betrokkenheid van de Hollandse donateurs. Op hun verantwoordelijke plaats hebben zij daarmee op een uiterst bekwame en met niet aflatende ijver leiding gegeven aan de OZO projecten. Dit toont eens te meer aan dat de samenwerking met betrouwbare medewerkers in het land van hulpverlening van onschatbare waarde is!

Wie een kijkje zou kunnen nemen in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ ziet achtentwintig ouderen genieten van een perfecte verzorging. De gezonde bewoners vullen de dag met handwerken, naaien, schilderen, gedichten maken, het personeel helpen, gaan om een boodschap of gaan vissen. Anderen zijn ziek of zelfs ernstig ziek. In het afgelopen jaar zijn er vier bewoners overleden wat altijd weer veel verdriet geeft in het huis. Maar in de leeggekomen kamers kwamen weer nieuwe bewoners, blij met een plekje na een leven vol van armoede en narigheid. Met een geweldige inzet stond het personeel dag en nacht klaar om kundig verzorging te bieden. De dorpspredikanten waren al even betrokken in het bieden van geestelijke verzorging. Gods Woord mocht centraal staan en verkondigd worden aan onze bewoners!

Wie vanuit het westen Nagydobrony binnenkomt ziet meteen aan de linkerkant een zijstraatje. Na zo’n tweehonderd meter bevindt zich de boerderij. We mogen terugzien op een goed jaar. De zomer was heet en droog, maar gelukkig zorgden de spaarzame regenbuien en het dagelijks beregenen voor een goede aardappelopbrengst. Wat de beregeningstechniek betreft komen de enorme verschillen in Oekraïne aan het licht. Een enkele ‘rijke’ boer heeft de beschikking over een heuse beregeningsinstallatie, maar de meeste boeren moeten zich behelpen met inferieur materiaal. Als het aan alles ontbreekt is er altijd nog de tuinslang...
De vlees- en handelsprijzen voor varkens en koeien waren erg instabiel, maar over het gehele jaar redelijk goed te noemen. Het paradepaardje van de boerderij is echter de tuinbouw. Met de twee verwarmde opkweekkassen en de vier doorgroeikassen is een prima resultaat behaald, zowel qua opbrengst als prijs, mede dankzij de toepassing van biologische grondontsmetting. Gezien het succes van dit onderdeel zou voor de toekomst de uitbreiding van het aantal kassen wel eens tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Als we teruggaan naar de hoofdweg en naar het centrum gaan zien we rechts de monumentale dorpskerk. Even daarvoor staat aan de linkerkant een rijzig gebouw, de polikliniek. Het dak met hemelwaterafvoer is nieuw en binnen op de begane grond is alles gerenoveerd en kunnen artsen en kliniekbezoekers werken cq. behandeld worden in een net en deugdelijk gebouw. De dankbaarheid vanuit de gemeenschap en van de artsen is enorm!

Achter de polikliniek staat de brandweerkazerne. We ontmoetten in januari een commandant met zijn blusploeg die moesten roeien met de Oekraïense riemen die zij hadden: al het materiaal was oud (het werkt …), versleten (werkt niet goed) of kapot (werkt geheel niet). Daarbij geen enkel vooruitzicht op betere tijden. De blusploeg werd verblijd met nieuwe waterslangen, helmen, brandweerpakken en laarzen uit Holland.

Tenslotte kon hulp gegeven worden aan een nieuw en dankbaar project: een basisschool in het dorp Járok midden in het Karpatengebergte. Na de sponsoring verleden jaar van vijf houtkachels door een Flakkees echtpaar, gaan we deze basisschool verder helpen met het aanbrengen van sanitaire voorzieningen en een keukentje.

Het bovenstaande geeft alle reden om onze dank op te zenden tot God, Die alle dingen bestuurt en Zijn zegen heeft gegeven. Daarnaast danken wij alle donateurs voor het vertrouwen in Stichting OZO en ook de medewerking van de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vele edities van kwartaalblad Onderling Contact op plaats van bestemming komen.
“Ik zie dat jullie een warm hart hebben voor de medemens”. Deze uitspraak kwam uit de mond van een jonge predikant uit het nabijgelegen Kisdobrony, met wie wij op zijn verzoek een bezoek brachten aan een ernstig zieke man die heel snel hulp nodig had en dit ook meteen kreeg.
Graag roepen wij u op om ook in 2013 Stichting OZO opnieuw een ‘warm hart’ toe te dragen. Uw steun is en blijft hard nodig!
Namens alle medewerkers wensen wij u een gezegend en voorspoedig 2013.

Wilt u gedetailleerde informatie over de projecten van St. OZO in Oekraïne? Bezoek onze website www.stichting-ozo.nl Geheel vernieuwd en steeds actueel!


Teun Bakker
Transport januari 2013
2012/12/04


Het volgende werkbezoek naar Oekraïne D.V. is gepland van 23 januari tot 1 februari. Door op de knop ‘volg ons’ te klikken kunt u dan weer met ons meereizen. De voorbereidingen zijn weer in volle gang, de aanhanger staat geladen en we zien uit naar de ontmoeting met allen die ons lief en dierbaar geworden zijn!
Overleden bewoner verzorgingshuis Rehoboth
2012/11/13


Van het verzorgingshuis ontvingen we een mail van hoofdzuster Gizella met de mededeling dat bewoner Wágner Albert op 83-jarige leeftijd plotseling is overleden. Zijn heengaan betekent een gevoelig verlies voor bewoners en verzorgend personeel. We herinneren hem als een sociale man die de Duitse taal goed beheerste en met wie we daardoor menig gesprek voerden.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Diaconaal project HHG Goedereede
2012/11/02


Het verzorgingshuis is alweer bijna zeven jaar in bedrijf en een niet meer weg te denken instelling tot in de verre omgeving van Nagydobrony. Door de komst van vier nieuwe bewoners zijn alle zorgplaatsen bezet wat betekent dat er nu 28 ouderen verzorgd worden. Wij van Stichting OZO hebben een gezamenlijke drijfveer: wat er ook gebeurt, waar we ook kunnen helpen en hoe dringend een situatie ook is, het voortbestaan van het verzorgingshuis moet voorop staan. We zijn dan ook uitermate dankbaar dat de Jeugdraad van de Hersteld Hervormde gemeente te Goedereede het komende winterseizoen acties op touw zal zetten om geld in te zamelen voor de algehele verzorging in het verzorgingshuis. Wij wensen de gemeente Gods zegen en ‘ozo’ veel projectvreugde!
Basisschool Járok
2012/11/02


Voor de basisschool in Járok zijn er vergaande plannen om de hulp uit te breiden. Het aanbrengen van nieuwe houtkachels in de lokalen was een enorme opsteker, maar er ontbreekt nog veel meer. Toiletten, wastafels, stromend water, het is er niet. Samen met de directeur van de school heeft OZO medewerker Jenö een calculatie gemaakt en voor een bedrag van € 8.500,- is het mogelijk om een aanbouw te maken waarin sanitaire voorzieningen een plaats krijgen. De Bosseschool te Middelharnis heeft reeds voor dit doel € 700,- geschonken en we hebben daarna besloten alle scholen op Goeree-Overflakkee aan te schrijven om dit project te ondersteunen.

Inmiddels is er al contact tussen de school in Járok en de Bosseschool. Uit dankbaarheid hebben een aantal kinderen van de school in Járok een aantal prachtige posters gemaakt, voorzien van goede wensen en hun namen. Deze posters werden jl. 13 september door twee OZO medewerkers, Tanja van Koppen en Herman van Wezel, aangeboden aan directeur dhr. Bert Kraaijenbrink, juf Carla van der Wekke en juf Margreet Verkaik van de Bosseschool. We hopen dat nog veel meer scholen en/of donateurs een bijdrage willen leveren aan dit aansprekende project!

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
08 mei t/m 18 mei 2019) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op