Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Nieuwe bewoners verzorgingshuis Rehoboth
2013/11/11


Hoofdzuster Gizike mailde dat er in de afgelopen week drie nieuwe bewoners in het verzorgingshuis gekomen zijn: Patai Anna uit Beregszász, Kucsinka Vaszilij uit Úngvár en Moscsak Erzsébet uit Úngvár. Anna is 64 jaar, Vaszilij is 71 jaar en Erzsébet is 80 jaar oud. Er zijn nog geen foto’s beschikbaar maar wij wensen hen op voorhand een goed en gezegend verblijf toe in ‘Rehoboth’!
HHG Goedereede steunt Stichting OZO
2013/10/07


In het afgelopen winterseizoen 2012-2013 is de Jeugdraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Goedereede actief geweest voor Stichting OZO. Door middel van allerlei activiteiten werd geld ingezameld voor het instandhouden van verzorgingshuis ’Rehoboth’, het op Goeree-Overflakkee welbekende verzorgingshuisproject van Stichting OZO voor allerarmste ouderen in het Oekraïense Nagydobrony.

Heel veel jongere en oudere gemeenteleden zijn op allerlei manieren actief geweest om het project te steunen. Door jongeren werd er een enorme hoeveelheid statiegeldflessen verzameld. Ook brachten zij waspoeder mee voor het verzorgingshuis en maakten tekeningen voor de bewoners. Deze tekeningen hebben een mooie plaats gekregen aan de kamermuren van de ouderen. Ze waren er erg blij mee!
De JV was weer bereid om een ouderwetse stamppotavond te regelen, een hele organisatie en vele uren aardappelen schillen. En de nachtmarathon niet te vergeten. Ook de mannenvereniging hield een collecte tijdens een doordeweekse kerkdienst.
Na alle activiteiten werd de opbrengst geteld en dit bedrag werd verdubbeld door de diaconie, zodat het geweldige bedrag van € 7638,78 werd gerealiseerd!
In overleg met de Jeugdraad is besloten het bedrag te besteden voor de dagelijkse zorg in het verzorgingshuis te Nagydobrony. Concreet vallen hieronder de kosten voor eten, medicatie en alle verdere kosten die naar voren komen in de dagelijkse zorg van de bewoners.
Het verzorgingshuis is een thuis voor ouderen die komen uit zeer moeilijke omstandigheden. Voor nu en in de toekomst wil Stichting OZO hen dit thuis bieden. Mede door uw inzet blijft dit mogelijk. Het bedrag zal in het oktoberwerkbezoek symbolisch overhandigd worden.

Stichting OZO is dankbaar en verwonderd over de goedheid van de Heere, Die zorgt voor het voortbestaan van het verzorgingshuis. Naast de dank aan Hem willen de medewerkers van Stichting OZO, namens directie, personeel en bewoners van verzorgingshuis ‘Rehoboth’, de gemeente van Goedereede heel hartelijk danken voor uw gebed, betrokkenheid, inzet en creativiteit.
Om in het Hongaars te zeggen: nagyon szépen köszönöm és Isten áldjon meg (heel hartelijk bedankt en God zegene u)!
Open Monumentendag 14 september 2013 te Ouddorp
2013/10/07


Op Open Monumentendag jl. 14 september organiseerde de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente te Ouddorp een presentatiemarkt. Evenals meerdere christelijke hulpverleningsorganisaties kon ook Stichting OZO informatie verstrekken aan bezoekers. Hiervan werd, ondanks de herfstachtige weersomstandigheden, goed gebruik gemaakt. De presentatiemarkt werd in de kerk geopend door Ds. C. van den Berg, na het zingen van een Psalm, Schriftlezing en gebed. Er waren goede ontmoetingen en gesprekken, zowel met bezoekers als met de diverse standhouders. Een heel mooi initiatief van de activiteitencommissie, we mogen terugzien op een zinvolle dag!
Nieuwe bewoonster verzorgingshuis Rehoboth
2013/09/27


Wij heten Kaszonyi Elizabeth uit Nagybereg welkom in het verzorgingshuis. Ze is 88 jaar oud en wij wensen haar een goed en gezegend verblijf toe. Met haar komst worden er momenteel 24 allerarmste ouderen verzorgd in ons verzorgingshuis.
Overleden bewoonster verzorgingshuis Rehoboth
2013/09/16


Jongstleden 3 augustus is Darcsi Ida overleden op de leeftijd van 83 jaar. Ze woonde pas elf maanden in het verzorgingshuis. We herinneren haar als een rustige vrouw die in stilheid haar weg ging en uitermate dankbaar was voor de verzorging in ‘Rehoboth’. Hoewel ze nog een goede gezondheid genoot is ze in haar slaap overleden. Na de rouwdienst in het verzorgingshuis heeft de begrafenis plaatsgevonden in haar geboortestad Mukachevo.
Huwelijk medewerkster verzorgingshuis ‘Rehoboth’
2013/09/09


Jongstleden 17 augustus trad Hidi Éva, dochter van directeur Jenö en zijn vrouw, in het huwelijk met haar Jancsi. Het was een blijde dag voor hen en de familie en vrienden. Ook voor de bewoners was het feest nu ‘hun’ Éva in het huwelijksbootje stapte. Wij wensen het kersverse echtpaar veel geluk en voorspoed en we hopen dat Éva nog lang aan het verzorgingshuis verbonden mag blijven.

Tisztelt Jancsi és Éva
Gratulálok a házasság. Isten áldjon, és sok szerencsét össze. Üdvözlettel Hollandiából.
Zsoltárok 128.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
15 januari t/m 24 januari 2020) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op