Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Brandweer Nagybereg
2015/09/24


Op onze oproep in de OC van juli voor een gift van € 400,- voor nieuwe kazernedeuren in Nagybereg is positief gereageerd door onze sponsors. We berichtten projectcoördinator Jenö over dit heuglijke feit en die zette meteen de zaak in gang. In enkele dagen tijd kwam er een stevige en functionele garagedeur in de kazerne, een feit waar de blusploeg en ook de bevolking in dit dorp enorm blij mee is. Op de foto’s ziet u het resultaat. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Overleden bewoonster verzorgingshuis Rehoboth
2015/08/26


Verzorgingshuis Rehoboth in Nagydobrony is voor allerarmste ouderen een dankbare oase in de laatste levensfase. Maar ook de plaats waar het tijdelijke met het eeuwige wordt verwisseld. Met leedwezen vermelden wij het overlijden van Pereszta Margit op woensdag 19 augustus in de leeftijd van 78 jaar. In de vroege morgen werd zij getroffen door een herseninfarct met dodelijke afloop. Op één dag na was ze drie jaar een lieve en dankbare bewoonster, vervuld met verdriet over het wegvallen van haar man en haar dochter. Ze laat een zoon na. Donderdag 20 augustus heeft de begrafenis plaatsgevonden in haar geboorteplaats Téglás.
Overlijden bewoner verzorgingshuis Rehoboth
2015/08/26


Via de mail kwam het bericht van overlijden van bewoner Borscs Vaszil op de hoge leeftijd van 95 jaar. In juli 2012 kwam hij vanuit zijn woonplaats Lviv naar het verzorgingshuis. Drie jaar werd hij verzorgd in Rehoboth. We herinneren hem als een stil mannetje die geheel zijn eigen weg ging. Contact met hem was voor ons nauwelijks mogelijk, hij zei niet veel, maar volgens het Rehoboth personeel was hij dankbaar en verwonderd dat hij op zijn oude dag nog zoveel liefde en zorg mocht ontvangen. En hij stierf... oud en der dagen zat...
Vervolg op Navigate North
2015/08/17


De opbrengst van Navigate North, de autotoertocht door Noord-Europa waar een team van BAC Hoogwerkers te Waddinxveen aan deelnam, kreeg voor Stichting OZO nog een gouden randje. Het eerder vermelde bedrag van € 2000,- werd verhoogd naar € 3000,-! Jan Dirk Bac overhandigde de cheque in een hoogwerker op 33 meter hoogte en gaf daarna nog een rondleiding door het bedrijf. BAC Hoogwerkers: heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag!
Fietstocht Eilanden-Nieuws
2015/07/21


De derde Eilanden-Nieuws fietstocht startte vanuit een druilerig Stellendam met zo’n 65 deelnemers. Ondanks het weer kon de tocht dus doorgaan. Een deel van het inschrijfgeld werd bestemd voor het brandweerproject van Stichting OZO. De opbrengst bedroeg € 300,-. Eilanden-Nieuws en deelnemers: heel hartelijk bedankt!
Jubileumconcert
2015/06/18


Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ te Stellendam heeft in het kader van het 25-jarig jubileum besloten om opbrengsten van twee zangavonden en een nieuw uit te brengen Cd te schenken aan de afbouw van Stichting OZO project Polikliniek.
Zaterdag 13 juni waren er de gehele dag Cd-opnames en ’s avonds een concert in de Hervormde kerk te Dirksland, het laatste werd bijgewoond door twee medewerkers van Stichting OZO. Een mooie muzikale avond met een gevarieerd programma waarin meditatie, een terugblik op 25 jaar koor en uiteraard koorzang en samenzang centraal stond. Van harte feliciteren wij het mannenkoor en wensen hen nog veel muzikale jaren toe! Op DV 28 november zal er tijdens een zangavond in de Hervormde kerk te Stellendam de presentatie van de nieuwe Cd zijn.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 67, van 31 mei t/m 9 juni 2023.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op