Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2021 Nr. 2

Van de (waarnemend) voorzitter

We zeggen het zo vaak tegen elkaar: ‘De tijd gaat snel’. Bijna anderhalf jaar lang hebben we geen mogelijkheid gehad om de projecten in Oekraïne te bezoeken. Toch lijkt ons werkbezoek van januari 2020 al veel langer geleden. Nu het aantal besmettingen door COVID-19 zich in een neergaande lijn ontwikkelt, hebben we met potlood weer een week voor een werkbezoek in onze agenda’s geblokt. Medio oktober hopen we een flinke vracht incontinentiemateriaal en andere goederen naar Oekraïne te brengen en onze medewerkers daar met raad en daad bij te staan. Qua goederen groeien we uit onze opslag die eind van dit jaar juist leeg moet zijn, omdat deze opslagruimte verdwijnt. Hoog tijd voor een transport dus.

In deze Onderling Contact leest u over het afscheid van onze voorzitter Teun Bakker die, vorig jaar maart, na precies twintig jaar het stokje doorgaf. Eindelijk mochten we voor een waardig afscheid bij elkaar komen. Opnieuw werden we dit jaar weer rijkelijk bedeeld met incontinentiemateriaal, ook hiervan doen we verslag.

Het combineproject dat we anderhalf jaar geleden opstartten werd concreet hoewel we niet al het geld daarvoor al bij elkaar gebracht hadden is de aanschaf gerealiseerd, op een belangrijk tijdstip zo vlak voor de oogsttijd. Met de besparing op het loonwerk en het zelf doen van loonwerk hopen we dit jaar nog de benodigde laatste gelden binnen te kunnen halen. Ook hiervan verderop een verslag.

In een interview laten we de burgermeester van Nagydobrony, de plaats waar verzorgingshuis Rehoboth gevestigd is, aan het woord. Een burgemeester is vaak een belangrijke schakel bij het realiseren van projecten. Bijzonder wil ik u wijzen op het artikel over het adoptieprogramma. Adoptie legt daadwerkelijke verbinding en brengt Oost en West, rijk en arm tot elkaar, al is de fysieke afstand bijna tweeduizend kilometer. De jaarrekening over 2020 is weer samengesteld en inmiddels op een jaarvergadering vastgesteld.

Graag doen we in deze OC verantwoording van de ontvangen giften en de bestedingen daarvan. Deze cijfers stemmen tot dankbaarheid en geven ons de motivatie om door te gaan! Ik wens u veel leesplezier en heeft u dit ‘onderling Contact’ uitgelezen, geef deze door aan uw buren, vrienden of een bekende.

Albert van Holten, waarnemend voorzitter

Het belang van de combine in het hulpverleningswerk

Voor de medewerkers van Stichting OZO in Oekraïne was donderdag 17 juni een feestelijke dag. Ze hadden er al lang naar uitgezien, maar daar was dan hét moment dat de ‘nieuwe’ dorsmachine de straat bij het verzorgingshuis indraaide. Hiermee was een langgekoesterde wens in vervulling gegaan, want de oogst binnenhalen met de stokoude combine waar men op de farm (de boerderij) tot op heden mee werkte, was hier nauwelijk meer voor geschikt. Men was blij dat ruim voor de oogst er een andere, modernere en veel efficiënter werkende combine was aangekomen. Ook bij de mensen van Stichting OZO in Nederland ging een zucht van verlichting op toen het bericht kwam dat de combine was gearriveerd.

Wie niet zo goed op de hoogte is van het werk van Stichting OZO in Oekraïne zal zich wellicht afvragen wat het belang is van een combine voor een zorginstelling als Rehoboth. Om die vraag te beantwoorden, duiken we even in de geschiedenis van het werk van OZO in Oekraïne. Zoals bekend vormt het verzorgingshuis Rehoboth in Nagydobrony de basis van het werk van Stichting OZO. Via dat ‘huis’ wordt hulp geboden aan mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Aan het hoofd staat directeur Hidi Jenö, geholpen door zijn steun en toeverlaat Balog János. Daarnaast werken er gediplomeerde verpleegkundigen, keukenpersoneel en schoonmaaksters. De 28 bewoners ontvangen liefderijke verzorging en/of verpleging tot het levenseinde en krijgen daarna een waardige begrafenis in het dorp of in de stad van herkomst. Verzorgingshuis Rehoboth is financieel volledig afhankelijk van donaties. Financiële ondersteuning vanuit de overheid is er niet. Om te zorgen dat het verzorgingshuis financieel zelfstandig kan bestaan (selfsupporting), worden financiële bijdragen van donateurs uit Nederland en uit Oekraïne gevraagd, zijn er giften van bezoekers van Rehoboth, inkomsten uit verkoop van onroerend goed of een vrijwillige schenking van de bewoners (overigens is hier lang niet iedereen toe in staat). Verder is er het adoptieproject vanuit Nederland (zie het artikel elders in dit blad). Ook is er een vaste maandelijkse bijdrage van 75% van de pensioenen van de bewoners uit Rehoboth.

Bovengenoemde inkomstenbronnen zijn niet voldoende om het werk van Rehoboth te bekostigen. Ook de hulp aan armlastigen in de omgeving en het evangelisatiewerk kost veel geld. In de afgelopen jaren is de Rehobothboerderij weer gerevitaliseerd. Deze ‘farm’ levert allereerst voedsel voor de bewoners en daarnaast worden er ook gewassen geteeld die verkocht worden. De winst hiervan komt natuurlijk geheel ten goede aan het werk van Stichting OZO.
Een groot deel van het jaar is er veel werk op deze boerderij. Zo wordt er radijs en tomaten geteeld en varkens gefokt. Maar het grootste deel van het land (ongeveer 50 ha) wordt gebruikt voor tarwe- en maisteelt. De teelt van tarwe en mais zijn relatief makkelijke teelten, die niet arbeidsintensief zijn en dus kostenbesparend. De mais en tarwe worden opgeslagen in de schuur, zodat het later verkocht kan worden als de prijs gunstig is. Deze grote opslag schuur is recent gebouwd met hulp van donateurs uit Holland. De combine waarmee men al jaren had gewerkt was in een slechte conditie en het bestuur van OZO vond het niet meer verantwoord om steeds grote reparaties te laten verrichten aan deze dorsmachine.

Men besloot tot de aanschaf van een andere combine. Om de oogst door een loonwerker te laten doen, kost ongeveer € 100,- per ha, dit is een grote kostenpost. Stichting OZO heeft hier een project van gemaakt. Instanties werden aangeschreven voor financiële middelen en men deed een oproep in dit blad. Dit resulteerde erin dat op deze manier € 24.955,- werd ingezameld. Voor het OZO-bestuur brak een tijd van onderzoek aan, verschillende opties voor de aanschaf van een andere combine werden bekeken. Hoewel het goedkoper was, werd afgezien van de aankoop van een combine in Oekraïne, omdat de kwaliteit daar niet gewaarborgd is. Na intern overleg werd besloten om een combine aan te schaffen bij een gerenommeerd bedrijf in Duitsland. Na veel overleg met de verkoopafdeling is men tot een deal gekomen. De machine die aangeschaft kon worden is een Combine Claas Dominator 108 SL (1992) 222 pk, met 3435 uur op de teller. De combine is uit Duitsland door een Oekraïense vervoerder over de Hongaars/Oekraïense grens gebracht. Vanaf de grens is het apparaat naar Nagydobrony gereden. Uiteindelijk kwamen de kosten van de combine op € 34.000,-, incl. transportkosten en invoerrechten, de leverancier gaf ook nog een extra korting. Het ontbrekende bedrag kon Stichting OZO uit eigen middelen bijbetalen. In tegenstelling tot wat in Nederland gebruikelijk is wordt in Oekraïne de mais niet compleet gehakseld, maar de korrel wordt gedorst. Hier is een speciaal voorzetstuk voor nodig, het maaibord voor de tarwe wordt losgekoppeld en het maisvoorzetstuk er aan gezet. Dit onderdeel zit nu niet bij de combine die aangeschaft is. De mensen van OZO in Oekraïne zijn nog op zoek naar dit onderdeel. Men hoopt dat dit voorzetstuk er is als de maisoogst in oktober begint. De oude combine wordt nog gebruikt voor de ‘kleine dorskarweitjes’. Dit voor zolang het duurt, want grote reparaties worden er niet meer aan uitgevoerd. Het Stichtingsbestuur is blij en dankbaar dat dit apparaat kon worden aangeschaft en men hoopt een voorspoedige inzet van de combine. Hieruit blijkt dus dat deze dorsmachine ook een belangrijke plaats inneemt in het hulpverleningswerk in Oekraïne.

Voorzetstukken voor combine

Het brede assortiment CLAAS maaidorsers biedt voor elke toepassing de juiste machine. Het oogstproces begint echter bij het voorzetstuk en alleen het juiste werktuig zorgt er voor, dat de machine effectief en met volledige capaciteit kan dorsen. CLAAS zorgt voor een perfect maaibeeld vanaf het begin en biedt voor elk te dorsen gewas het juiste voorzetstuk en daarmee maximale flexibiliteit. Of er nu graansoorten zoals tarwe, rogge, gerst, haver en triticale of koolzaad, maïs, zonnebloemen, rijst, soja, vlas, bonen, linzen, gierst, gras- of klaverzaden moet er worden geoogst, met de juiste voorzetstukken kan de maaidorser optimaal benut worden.

Stichting OZO nam afscheid van ‘man van het eerste uur’ Teun Bakker

Vorige maand werd tijdens een feestelijke bijeenkomst van het bestuur van Stichting OZO (uiteraard volgens de corona-regels) officieel afscheid genomen van Teun Bakker. Dit nadat hij twintig jaar ‘het boegbeeld’ van Stichting OZO is geweest, als voorzitter.

Stichting OZO (Onderlinge Zorg Oekraïne) werd twintig jaar geleden opgericht met het doel om hulpverleningswerk en evangelisatiewerk te gaan verrichten in het Hongaarse deel van Oekraïne. OZO is in de afgelopen tweede decennia uitgegroeid tot een organisatie die rijk gezegend is. Deze groei is te danken aan ‘pionierswerk’ van een vriendengroepje dat het initiatief nam om een organisatie op te bouwen die structurele hulp kon gaan bieden aan de allerarmsten in die regio. Van deze groep maakte ook Teun Bakker deel uit. Er moest veel werk verzet worden en daarbij heeft Teun Bakker zich niet onbetuigd gelaten. Er waren veel activiteiten in Oekraïne en daarnaast ook op het eiland, want Stichting OZO kon haar werk alleen maar doen als er voldoende steun zou zijn van kerken, donateurs en andere sponsoren. Hierbij was Teun als ‘man van het eerste uur’ heel actief.

Interim-voorzitter van Stichting OZO, Albert van Holten, sprak Teun Bakker ten afscheid toe. Hij noemde hem ‘het boegbeeld van Stichting OZO’. Teun was al die twintig jaar voorzitter van de organisatie en in die kwaliteit verzorgde hij ook de pr van de stichting. “Of het nu over het toespreken vanaf de kansels van kerken tijdens kerkconcerten ging, die ten gunst van de stichting werden verzorgd, of om het bezoeken van verenigingen of het schrijven voor Onderling Contact, Teun stak overal veel energie in. Onder zijn leiding kon men dan ook de jaarlijkse inkomsten zien stijgen. Maar ook de activiteiten in Oekraïne groeiden gestaag, met als hoogtepunt de bouw en de exploitatie van Rehoboth het door Stichting OZO gebouwde verzorgingshuis in Nagydobrony. Volgens Albert van Holten vonden al deze activiteiten plaats ‘in de verwachting van Gods Koninkrijk waarin geen armoede meer zal zijn’. Vanuit die verwachting mocht ook Teun zijn werk doen. Als dank voor zijn vele activiteiten kreeg Teun een pen met inscriptie, bloemen voor zijn vrouw en een boek met 200 foto’s waarin een mooi overzicht van het werk van Stichting OZO en natuurlijk van Teun Bakker in beeld zijn gebracht.

Zegen

“Het werk voor OZO heb ik altijd gevoeld als een zegen”, verzekerde Teun in zijn dankwoord. Hij kijkt met veel dankbaarheid terug op het werk dat hij heeft mogen doen. “Het was ook een zegen om met jullie samen te werken”, zo vertrouwde hij het OZO-bestuur toe. Hij gaf aan terug te kijken op een tijd waarin “pittige dingen aan de orde kwamen, maar ook veel plezierige dingen en die beiden hebben mij veel voldoening gegeven”. Hij vertelde verder dat vooral de beginjaren van het werk - het pionieren - de mooiste voor hem waren. “Het is nu allemaal wat zakelijker geworden. Maar dit hoort er ook bij”. Het was voor Teun niet zo’n gemakkelijk besluit om te stoppen bij Stichting OZO, maar hij moest keuzes maken tussen zijn drukke baan als chauffeur en het werk in de kerkenraad en zijn taak binnen OZO. “En ik wil ook wat ruimte maken voor jong bloed binnen OZO...
Ook vanaf deze plaats dankt het bestuur van Stichting OZO Teun voor het vele werk dat door hem werd verricht. Voor de toekomst wenst men hem met zijn gezin veel zegen en gezondheid.

Financieel verslag 2020, Toelichting van de penningmeester

Het is met grote dankbaarheid dat we bovenstaande cijfers aan u mogen presenteren. Dankbaar omdat onze vrees die we vorig jaar uitten, niet bewaarheid werd. Sterker nog, financieel gezien schrijven we een uitstekend jaar. We zijn dan ook heel dankbaar richting onze donateurs die ons niet in de steek hebben gelaten. Vanuit bedrijven en particulieren werd gul gegeven. Ook het gelabelde project ‘combine’ werd goed bedeeld met uw giften. Zó goed dat we, op het moment dat we dit schrijven, kunnen melden dat de in Duitsland aangekochte combine inmiddels in Oekraïne is gearriveerd. Mooi op tijd voor de gerst- en tarweoogst, we verwachten dat het voordeel van de aanschaf van de combine dit jaar tijdens de oogst al zal blijken.

De donaties vanuit de bedrijven verdubbelde bijna en steeg maar liefst met 88%, de giften vanuit de particulieren steeg met 26%. De inkomsten uit het adoptieprogramma stijgen jaar op jaar, maar dit jaar zelfs met 26%. Het adoptieprogramma zorgt voor extra binding tussen donateur en de arme naaste in Oekraïne.
De inkomsten voor gelabelde projecten steeg met ruim € 7.500,-. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het project voor de combine. Omdat we niet wisten wat het coronajaar ons zou brengen hebben we onze medewerkers in Oekraïne vorig jaar gevraagd alle niet noodzakelijke projecten zo goed als stil te leggen. Zo is er nagenoeg niets gebeurd aan de opslagloods die nog verder afgebouwd moet worden. Het gevolg hiervan is dat we, samen met de extra inkomsten voor het combineproject, per 31 december een fors saldo aan liquide middelen hebben. Medio mei 2021 werd de combine aangekocht en is het saldo weer op een laag niveau. Zo laag dat we de toekomstige inkomsten uit de boerderij dit jaar hard nodig zullen hebben. We bidden en hopen op een goede oogst!

De overheadkosten waren wederom slechts 5%. Dit mag u overtuigen dat we zoveel mogelijk geld naar de projecten van Stichting OZO laten vloeien. Wellicht ten overvloede meld ik toch maar, alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Als penningmeester zie ik regelmatig dat bestuursleden kosten voor eigen rekening nemen; ook het bestuur is hartelijk betrokken op het werk van de Stichting en begaan met de nood van onze naaste.

Uw betrokkenheid als donateurs, de gulheid waarmee u ons voorzag van giften is enorm en daar zijn wij u zeer erkentelijk voor.
Dank aan onze zorgende Hemelse Vader die het ondanks het virus mogelijk maakte dat wij ons werk, weliswaar op afstand, toch konden voortzetten.

Wilt u ook dit jaar het werk van Stichting OZO in uw gebeden en met uw giften gedenken?

Elektriciteit voor brandweer Kisgejöc

In de laatste Onderling Contact van vorig jaar werd in het kader van het brandweerproject een actie aangekondigd voor de aanleg van elektriciteit naar de brandweerkazerne van het dorpje Kisgejöc, een plaatsje dichtbij Nagydobrony.

In het dorpje heeft een aantal mensen ruim 10 jaar geleden een vrijwillige brandweer opgericht. De bijdrage die de overheid hiervoor heeft gegeven is te verwaarlozen. Dit brandweerkorps is vooral afhankelijk van financiële bijdragen van de dorpsbewoners.

Ook Stichting OZO wilde dit kleine team steunen. De kazerne is in een oude schuur en was niet voorzien van elektriciteit. Daarom heeft Stichting OZO besloten om te zorgen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit is belangrijk omdat de vrijwilligers behoefte hebben aan verwarming en licht.

De aanleg heeft even geduurd, maar twee weken geleden kwam toch het bericht dat de werkzaamheden klaar waren. De leidingen liggen er en binnenkort zal waarschijnlijk de stroomvoorziening compleet zijn. Het is nog wel even wachten totdat men op het hoofdnet is aangesloten, daar moet de overheid voor zorgen… maar van ‘onze kant’ staat niets meer in de weg.

Interview met de ‘polgármester’ van Nagydobrony

Om de lezers van Onderling Contact iets te laten proeven van het dagelijks leven in het werkgebied van de Stichting OZO, hebben we Hidi Jenö gevraagd de burgemeester van het dorp te interviewen. Burgemeester Nagy Ferenc was direct bereid om zijn medewerking aan het interview te geven, want hij is erg onder de indruk van het werk dat Stichting OZO in de regio waarvan hij burgemeester is, doet.

Burgemeester Ferenc Nagy is burgemeester van de micro-regio Nagydobrony. Een micro-regio (of microdistrict) is te vergelijken met gemeenten in Nederland. De micro-regio Nagydobrony bestaat uit vijf dorpen: Nagydobrony, Kisdobrony, Dimicsö, Tiszaágtelek en Csongor. Ferenc Nagy, is geboren op 6 december 1974 in Nagydobrony. Hij vertelt dat hij ook is opgegroeid in het dorp waarin hij geboren is en heeft daar ook zijn schooljaren doorgebracht. In 1991 werd hij toegelaten tot de Munkács Agricultural Technical School (dit is een soort agrarische opleiding). Hij trouwde in 1996 met Margit Nagy, samen hebben ze twee zonen. Omdat de burgemeester een landbouw achtergrond heeft, werkte hij tijdens de schoolvakanties bij zijn vader op de boerderij. Vanwege dit werk heeft hij een voorliefde voor dierenverzorging en plantenteelt gekregen. Hij vindt het belangrijk dat de regio waarin hij woont zich goed ontwikkelt en daarom gaf hij leiding aan de stichting ‘Ontwikkeling van de Nagydobrony-regio’. Deze stichting doet er alles aan om de regio op een positieve manier ‘op de kaart’ te zetten. Vorig jaar oktober werd hij gekozen als burgemeester. En sinds die tijd is dat nu zijn beroep. In Nederland worden de burgemeesters benoemd door de koning op voordracht van de gemeenteraad maar in Oekraïne worden de burgemeesters door het volk gekozen. Deze verkiezingen worden democratisch gehouden, zo verzekert Ferenc Nagy. Hierop wordt toegezien door internationale waarnemers. De ambtstermijn voor een burgemeester is 5 jaar.
Ferenc Nagy is geen lid van een politieke partij maar wel van KMKSZ dat is de Culturele Alliantie van Hongaren in de Subkarpaten. Dit was één van de eerste organisaties na het uiteenvallen van de Sowjet-Unie. Zij behartigt de belangen van de Hongaren in dit deel van Oekraïne. Hun doel is om zowel de culturele als de politieke belangen van de Hongaren in dat gebied te verdedigen. Deze organisatie heeft de kandidatuur van Nagy ondersteund. Evenals in Nederland heeft men ook in deze micro-regio een gemeenteraad. Deze bestaat uit 22 leden.

De burgemeester vertelt dat er in de omgeving van Nagydobrony een centrum is waarin men sociale bijstand verleent aan ouderen, alleenstaanden en mensen die in de problemen zitten. Dit gebeurt onder toezicht van de gemeenteraad. Momenteel zorgt men voor 21 bewoners. Tijdens het interview benadrukt Ferenc Nagy dat hij zowel de leiding als het personeel van Rehoboth erg respecteert. “Het is een voorbeeldige instelling die voorop loopt op sociaal gebied”.

De economische situatie in de regio baart ook de burgemeester zorgen: “Onze economische situatie stagneert en geeft grote zorgen. We hebben als dorpen zowel industriële investeerders als andere ondersteuners nodig. Als het economisch beter zou gaan, zou dit ook ons demografische probleem op kunen lossen. De meeste inwoners van onze microregio proberen hun families te onderhouden vanuit de landbouw en de laatste jaren door in het buitenland te werken”.
Tevreden is de burgemeester over het verloop van de COVID-19. “De maatregelen tegen de ziekte zijn succesvol. Er waren geen massale ziekten en sterfgevallen”. Als één van zijn grootste taken ziet de burgemeester het ontwikkelings- en welzijnswerk verder uit te breiden. “Ik wil dat onze burgers zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien”. Hij vindt het een taak van de overheid om veel aandacht te besteden aan het welzijn van de overheid. “Daarom vind ik Nederland een prachtig land. De geschiedenis geeft als voorbeeld dat Nederland niet alleen in het levensonderhoud van de eigen burgers voorziet, maar ook hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben in andere landen”.

Adoptieprogramma verzorginghuis Rehoboth

Financiële adoptie is één van de manieren om ouderen in verzorgingshuis Rehoboth doelgericht te helpen. Stichting OZO heeft een aantal jaren geleden de mogelijkheid gecreëerd om een bewoner van Rehoboth te adopteren. Dit had verschillende redenen. Zo zijn de kosten van de verzorging van een oudere in het huis hoog. Via financiële adoptie wil men in deze kosten tegemoetkomen. Financiële adoptie is dan ook een belangrijk project van Stichting OZO. Dit houdt in dat u periodiek een bedrag aan Stichting OZO overmaakt, waarmee levensonderhoud voor een oudere wordt betaald. De ontvangen bedragen worden voor 100% besteed aan de algehele verzorging van de bewoner. De adoptieoudere zal in overleg met u worden aangewezen. In het jaar 2020 zijn er in totaal 13 bewoners van verzorgingshuis Rehoboth geadopteerd. Het zijn vier mannen 9 vrouwen. De mensen die een oudere adopteren komen allemaal van het eiland en behoren tot de achterban van de Stichting en ontvangen het Onderlinge Contact. Eén familie heeft zelfs twee bewoners geadopteerd.

Via deze adoptie komt maandelijks een bedrag van € 325,- binnen (13 x 25,-). Het bedrag voor een adoptie is € 25,- per maand. Jaarlijks vormt dit het mooie bedrag van € 3.900,-. In de praktijk betekent het niet dat de overige niet geadopteerde bewoners, minder hulp of aandacht krijgen. Dit is natuurlijk niet het geval.

Het adoptieprogramma heeft ook tot doel om meer betrokken te raken met de verschillende ouderen in Rehoboth, zodat er niet alleen een financiële maar ook een emotionele band ontstaat.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 64, van 4 mei t/m 13 mei 2022.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op