Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2020 Nr. 1

Van de voorzitter

Het straatbeeld in de dorpen in het Karpatengebied kenmerkt zich door de particuliere verkoop, veelal door ouderen, van allerlei producten: groente uit de tuin, potjes zelfgemaakte honing, zelfgemaakte bezems, bosjes bloemen en aardappelen uit eigen veld. Dit straatbeeld neemt steeds grotere vormen aan. Het getuigt van de noodzaak om het ‘pensioen’, dat vaak uit niet meer bestaat dan € 100,- per maand, aan te vullen om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Natuurlijk zijn er de ‘legale’ kleine markten; gezellig en er is van alles te koop, tot en met naar adem happende visjes. De illegale verkooppunten probeert men in de grote steden te bestrijden door een ‘duidelijke waarschuwing’ van handhavende politie en dan moet men inpakken en wegwezen. Langs de hoofdwegen van de ene naar de andere stad en/of dorp staan nog steeds de oude roestige auto’s en op een paar tafels wordt van alles aangeboden. Ik denk niet dat dit beeld in de komende jaren zal veranderen. Het is een beeld dat bijna ‘hoort’ bij Oekraïne zoals ik dat heb leren kennen. Zal dit ooit veranderen? De tijd zal het leren.

Teun Bakker

Coverfoto

Op woensdag 18 maart mailde Jenö (directeur Rehoboth) dat hij de deuren van Rehoboth heeft gesloten voor bezoekers. De bewoners moeten binnenblijven. Een ingrijpende maatregel voor Rehoboth. Want de bewoners krijgen al heel weinig bezoek. Er is op dit moment geen sprake van besmetting met het Corona virus en dit willen we graag zo houden, aldus directeur Jenö. Door deze maatregel (quarantaine) wordt de kans op besmetting verminderd (afschermen van risicobronnen). Zodra het gevaar is geweken zal Jenö de maatregel opheffen. Jenö heeft de bewoners toegesproken en hen geprobeerd gerust te stellen. Intussen wordt er zéér zorgvuldig door het personeel gewerkt. St. OZO wenst hen, maar ook de bewoners veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Landbouwbeleid in ontwikkeling

Ruim driekwart van de Hongaren die in de dorpen in het Karpatengebied wonen proberen geheel of gedeeltelijk hun brood te verdienen met landbouwproductie. Vanwege het extreem lage aantal banen in het gebied, wordt nagenoeg de complete plattelandsbevolking gedwongen in het buitenland te werken, om de kost te verdienen en hun gezin te onderhouden. In veel gevallen leidt dit tot permanente emigratie. De ervaring leert dat door dit proces de vele levensvatbare familiebedrijven tot stoppen zijn gedwongen.
Eén van de sleutels tot het voortbestaan van Hongaren in het Karpatengebied is dus de oprichting en ontwikkeling van levensvatbare, hoogwaardige familiebedrijven. Het gebrek aan vaardigheden, productie-ervaring, marktkennis en het kapitaal dat nodig is om een familiebedrijf te starten en te ontwikkelen, vormt echter een obstakel voor een snellere groei van familiebedrijven. De programma’s die ontwikkeld zijn door de Pro Agricultura Carpatika Foundation zijn ontworpen om deze problemen op te lossen. Deze nieuwe ontwikkelingen in de landbouw vragen om de oprichting van een netwerk van dorpsboeren met specifieke taken. De hoofdtaak van de traditionele dorpslandbouwnetwerken is om boeren te helpen verschillende staats- en EUsubsidies te verkrijgen en hen voor te bereiden op de aanvraag daarvan. Aangezien er geen echt landbouwsubsidiesysteem is op het niveau van familiebedrijven in Oekraïne in de nabije toekomst, en toetreding tot de EU geen realiteit is op middellange termijn, heeft het op te zetten netwerk van dorpsboeren de volgende hoofdtaken:
  • bevordering van de oprichting van levensvatbare familiebedrijven
  • ontwikkeling van gevestigde familiebedrijven
  • vergroting van de professionele kennis van boeren
  • geavanceerde, efficiënte en milieuvriendelijke technologieën introduceren en verspreiden
  • boeren helpen om deel te nemen aan verschillende toepassingen en sociale programma’s
  • introductie en verspreiding van moderne vormen van Europese coöperaties in het Karpatengebied
Gemotiveerde boeren worden de praktische uitvoerders van de verschillende programma’s voor plattelandsontwikkeling.

Nieuw seizoen Rehoboth boerderij

Bij het bewaren van pootaardappelen is het belangrijk dat deze in het licht worden bewaard. Tijdens de bewaring wordt na een bepaalde periode, afhankelijk van het ras, de kiemrust verbroken en gaat de aardappel uitlopen. In het donker ontstaan dan lange witte scheuten. Het uitlopen is tegen te gaan door de scheuten te verwijderen. Dit is ook nodig omdat lange scheuten het machinale pootproces belemmeren. Het mooist is een korte stevige scheut. Daarbij is een nauwkeurige opslag temperatuur belangrijk.

In de voorbereiding naar het komende aardappelseizoen helpen de Rehoboth bewoners mee om de pootaardappelen te ontdoen van teveel scheuten. Het geeft gezelligheid en ze doen op deze manier iets terug voor het vele goede wat ze dagelijks ontvangen.

Nieuwe heftruck banden

Zetrac BV in Goor leverde vier nieuwe banden met korting voor de heftruck van het boerderijproject. Dit was hard nodig, de oude banden waren tot op de draad versleten. De keus om Hollandse banden mee te nemen was niet moeilijk vanwege de prima kwaliteit ervan. De banden verwisselen was even een heikel punt want de krik bleek niet goed te werken. Maar hiervoor bedachten de inventieve Oekraïners een oplossing (zie foto). De heftruck kan weer worden ingezet, zeker nu de nieuwe schuur bijna klaar is. Soms wordt de machine verhuurd zoals pas geleden bij de aanleg van straten in Nagydobrony.

Overleden bewoners verzorgingshuis Rehoboth

In de afgelopen maanden zijn er drie bewoners overleden. Het zijn Szanyi Margit in de leeftijd van 73 jaar; Szabó Ida in de leeftijd van 91 jaar en Nievel Ica, zij werd 83 jaar oud. Liefdevol ontvingen zij verpleging en de lege plaatsen worden in Rehoboth gevoeld. Niet alleen door bewoners, personeel en directie, ook voor ons als hulpverleners zijn dit verdrietige momenten door de jarenlange contacten met hen. Vaak spraken ze over hun moeilijke verleden, maar gelukkig lichtten hun ogen op als het ging over de hulp en bijstand van de Heere in hun leven. Meer dan ooit beseffen we het belang van een christelijk verzorgingshuis, waarin bewoners tot rust mogen komen en genieten van de zorg in de laatste levensfase. En vanuit de onrust uit het verleden krijgen ze dagelijks Bijbels onderwijs om te zoeken naar de geestelijke rust in Jezus Christus. God zegene verzorgingshuis Rehoboth!

Memento mori


Nieuwe bewoonster verzorgingshuis Rehoboth

Afgelopen winter was er een 70-jarige mevrouw in de problemen gekomen in een nabijgelegen stad. Op een koude winteravond, om ongeveer 20.30 uur, zagen buren rook uit het dak van haar huis komen. Ze waarschuwden de vrouw en haalden haar uit de brandende woning. De brandweer werd gewaarschuwd, maar de twee aangetreden korpsen konden niet voorkomen dat het huis helemaal uitbrandde. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het zal volgens de brandweer waarschijnlijk kortsluiting zijn geweest. Voor wie enigszins bekend is met de aanleg van elektriciteit in de meeste woningen van deze streek, zal dit geen verrassing zijn. Het resultaat was dat de mevrouw, met haar paspoort als enig bezit, op straat kwam te staan. De buren vingen haar op en in de loop van de avond kon ze terecht bij de ouders van haar ex-schoondochter. Voor een permanente oplossing nam de moeder van deze schoondochter contact op met Jenö, die een kijkje nam in het verbrande huis. Dit onderkomen bleek totaal verloren. Vervolgens bracht hij een bezoek aan de uit haar huis verdreven mevrouw. Graag zou zij voor plaatsing in Rehoboth in aanmerking komen. Intussen woont zij in Rehoboth. Ze is behoorlijk doof en heeft verder geen familie. Wij wensen haar een goed en gezegend verblijf toe in Rehoboth!

Colposcoop voor de polikliniek

Het team van OZO overhandigde in de praktijk van de gynaecoloog ‘officieel’ een colposcoop, waar al een tijd mee wordt gewerkt. De aanschaf van dit apparaat is gefinancierd door OZO en in dankbaarheid ontvangen door de gynaecoloog. Met dit instrument kan men de baarmoedermond onderzoeken en al vroeg constateren of er bij een patiënt sprake is van baarmoederhalskanker.

In de spreekkamer van de arts werden de mogelijkheden van de colposcoop gedemonstreerd. De arts, die heel blij is met deze apparatuur, legde uit dat men nu in een vroeg stadium al onregelmatigheden kan constateren, zodat er doorverwezen kan worden naar een groter ziekenhuis in de buurt. In de spreekkamer van de arts was ook een onderzoeksstoel die nodig aan vervanging toe is. Dit werd ‘meegenomen’ en wellicht kan OZO hierin voorzien. Overigens is deze stoel al zeventig jaar oud.

Oekraïne krijgt minimaal 6,2 miljard euro in vijf jaar

Oekraïne gaat in de komende vijf jaar tenminste 6,2 miljard euro verdienen aan het transporteren van Russisch aardgas naar Europa. President Volodimir Zelenski heeft dat vorig jaar bekend gemaakt. In het eerste contractjaar stuurt het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom minimaal 65 miljard kubieke meter aardgas via het Oekraïense transportnet. In de daaropvolgende vier jaar gaat het om minimaal 40 miljard kubieke meter aardgas. De partijen hebben een mogelijke verlenging met nog eens tien jaar afgesproken onder dezelfde voorwaarden. Dat biedt Oekraïne voor de komende jaren zekerheid over de inkomsten uit het gastransport. Daar was lange tijd onzekerheid over, aangezien Rusland hoopt dat de Nord Stream 2 snel in productie komt en Oekraïne vreesde dan buitenspel te worden gezet, met een jaarlijks inkomensverlies van ruim 2 miljard euro.

Eurocommissaris Maros Sefcovic reageerde enthousiast op de definitieve ondertekening van het transportcontract. ‘’Door dit contract is een constante gaslevering voor Europa verzekerd.’’Sefcovic trad zelf een aantal keren als bemiddelaar op tussen Oekraïne en Rusland, aangezien ook de Europese Unie er belang bij had dat er voor de jaarwisseling een nieuw contract zou liggen.

President Volodimir Zelenski dringt aan op goedkopere stadsverwarming

Vóór de afgelopen winterperiode stelde president Volodimir Zelenski dat Oekraïense huishoudens de komende winter niet meer geld kwijt zijn aan de stadsverwarming, maar moeten ze zelfs goedkoper uit zijn. Premier Oleksiej Hontsjaroek is het daarmee eens, al wil hij nog wel graag dat het parlement een verbeterde wet aanneemt waarin dat is vastgelegd. ‘’De huidige wet is daartoe veel te beperkt’’, aldus Hontsjaroek, die wil dat de president er bij zijn partijgenoten in het parlement op aandringt om met spoed een verbeterde wet aan te nemen. De premier wil dat de tarieven voor de stadsverwarming met 80 tot 130 hrivna (3 tot 4,90 euro) omlaag gaan. Uit een peiling van het onderzoeksbureau KIIS bleek dat één op de zeven huishoudens meer dan de helft van het maandinkomen kwijt is aan woonlasten. Eén op de vijf huishoudens geeft een derde tot de helft van het maandinkomen er aan uit.

Bron: Oekraïne Nieuws

Peiling: afnemend vertrouwen in betere toekomst

Nog maar één op de vier Oekraïners vindt dat het met hun land de goede kant op gaat onder de nieuwe president en zijn regering. In september afgelopen jaar was ruim de helft (57 procent) die mening toegedaan. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan met dat vertrouwen, want in december daalde dat naar 44 procent. En nu is dat nog maar 25 procent, volgens een peiling van het onderzoeksbureau Razoemkov Center.
Dan is er natuurlijk ook die andere kant, de mensen die juist vinden dat het met hun land de verkeerde kant op gaat. In september was dat 17 procent, in december 36 procent. En inmiddels is dat opgelopen naar ruim de helft, 57 procent. Er is ook steeds minder vertrouwen dat het de eerstkomende jaren beter zal gaan. In september had 41 procent die verwachting. In december was dat gedaald naar 28 procent en nu is nog maar één op de vijf Oekraïners (21 procent) die mening toegedaan.
Opvallend genoeg is het lange termijn vertrouwen juist toegenomen. In september was 40 procent van de ondervraagden optimistisch over de ontwikkelingen op de lange termijn, in december 50 procent en nu nog altijd 49 procent. Wel is sprake van een negatieve ontwikkeling onder de mensen die ook over een langere periode geen verbetering zien, van 6 procent in september naar 11 procent in december en 15 procent nu.

Oog voor de nood in Oekraïne .... zorg voor de allerarmsten!


Op armenbezoek met ds. Béres László

In het kader van project Algemene Hulp biedt Stichting OZO hulp in het Karpatengebied door Bijbels, geestelijke lectuur en voedselpakketten uit te reiken aan allerarmsten. Zo ook in Szernye. Spil in deze gemeente is ds. Béres László. Hij en zijn kerkenraad zijn heel actief met diaconaal werk onder de gemeenteleden. Daarnaast is er veel aandacht voor eenzamen in de omgeving. De OZO delegatie ontmoette hen in de pastorie en ze deelden met elkaar de vaak uitzichtloze nood, die zij te verwerken krijgen in de pastorale arbeid. Om dit te illustreren vroeg ds. Béres ons hem te vergezellen naar twee adressen, waar uiteraard hartelijk mee werd ingestemd. Na gebed om hulp van de Heere door de predikant bezochten we samen met OZO medewerker Balog János twee adressen.

Op het eerste adres woont een alleenstaande mevrouw. Zij leeft in een huisje achter het huis van haar zoon. Haar zoon is vertrokken naar Hongarije en heeft zijn huis hermetisch afgesloten. Zijn moeder is nu alleen achtergebleven, zonder hulp. De pastorale zorg van ds. Béres was ontroerend: vanuit de Bijbel werd deze mevrouw bemoedigd en vertroost. Er werd een hulppakket aangeboden en een gebed uitgesproken.

Op een ander adres woonde een andere vrouw samen met haar zoon onder armoedige omstandigheden. Ook op dit hulpadres werd uit de Bijbel gelezen, gebeden en een pakket aangeboden. Deze twee adressen ontvangen op regelmatige tijden een hulppakket. Dit is een welkome voorziening in hun dagelijkse levensbehoeften. We zien hoe hoog de nood onder ouderen nog steeds is. Eenzaamheid, weinig of geen pensioen, slechte woningen, ernstige ziektes, slechte kleding en eenzijdig voedsel. Hulp blijft nodig in Oekraïne!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
15 januari t/m 24 januari 2020) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op