Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2018 Nr. 4

Van de voorzitter

De kwartaalflits ‘voor het oog de kleine dingen, maar voor het hart het verschil’ heeft een reden. Natuurlijk moeten wij ons terdege bezighouden met de grootte van de financiële continuïteit van het verzorgingshuis. Hoe dan ook hebben we de taak om de instelling gaande te houden, de verantwoordelijkheid voor bewoners en personeel rust op onze schouders. Voor het boerderijproject niet minder. Het begin was er, de voortgang moet er zijn. Dat zijn we verplicht aan onze sponsors.

Voor het tot stand komen van de kapschuur zijn inmiddels de financiële middelen aanwezig. Voor beide projecten werden aangevraagde verzoeken om financiële hulp gehonoreerd. Voor de zeer nodige nieuw aan te schaffen tractor, hebben aangeschreven instanties tot nu toe € 15.000 geschonken. De betrokkenheid ervaren we als zeer groot en we danken onze Hemelse Vader door Hem te eren en groot te maken voor Zijn genade en gunst over de OZO projecten!
Toch blijven we er rotsvast van overtuigd dat de beker water in Jezus’ Naam ook van toepassing is op de eenling, de weduwe of weduwnaar, het gezin waar geen of nauwelijks inkomen is. Gelooft u mij: er is zoveel nood zoals blijkt in gesprek met betrokkenen. Daarom met Gods hulp het overzicht houden tussen het grote en het kleine. Ook dat is onze opdracht.

De laatste OC van 2018. Weer is er bijna een jaar voorbij. Van harte wensen wij u allen gezegende Kerstdagen en eveneens een gezegend Nieuwjaar. En niet alleen van ons, ook voor u de zegenwensen voor Kerst en Nieuwjaar van de bewoners van Rehoboth, de medewerkers, van hen die we in alle omstandigheden mogen helpen.

Teun Bakker

Foto voorpagina

We staan aan de zijlijn van het schoolplein in Járok en kijken naar de vrolijk voetbal spelende kinderen, die blijkbaar geen last hebben van kou en sneeuw. Vragen komen bij ons naar boven: hoeveel kinderen zullen hier ongelukkig zijn? Het is bekend dat in Transkarpatië duizenden vaders en/of moeders vertrekken naar het buitenland. Doel: geld verdienen. Dat de Oekraïense overheid hier niets mee doet mag zij zich aantrekken. Maar toch. Hoeveel kinderen zullen de maandenlange afwezigheid van één of beide ouders als negatief ervaren? Wat heeft het voor impact op al die jonge levens, op kortere of langere termijn?

Van de zijlijn naar het veld van de hulpverlening. Scholen doen hun uiterste best om kinderen goed onderwijs te geven. Ook ontmoeten we betrokken predikanten en kerkenraden die oog en hart hebben voor de jongeren in de gemeente. Het probleem van de ”uittocht” wordt onderkend, maar er wordt iets mee gedaan. Gemeenteopbouw ondanks krimp. Jongerenwerk in de gemeenten, door hen, naast de erediensten en catechisatielessen, een onderkomen te bieden waarin zij elkaar kunnen ontmoeten. Om zo de Heere te leren kennen!

Dankmail van een Oekraïense predikant

Mijn naam is Kascó Géza en ik ben predikant van de Hongaars Gereformeerde gemeente in Bátyu. Graag wil ik mijn dankbaarheid aan u kenbaar maken, want tien mensen uit mijn gemeente ontvangen voedselpakketten via het verzorgingshuis in Nagydobrony. Onder de mensen die deel uit maken van het programma zijn er acht alleenwonende ouderen en twee gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen met slechts één ouder. De Heere zegene u in de zorg voor onze gemeenteleden!

Heeft u deze “Onderling Contact” uit? Geef dan dit krantje door!


Videopresentatie in Ouddorp

In de Dorpstienden te Ouddorp komt de 55+ club maandelijks bijeen. Dames, ook enkele heren, die creatief bezig zijn voor de arme naaste. Veel gebreide kleding en dekens vormen de hoofdmoot van de activiteiten. Op verzoek van dit gezelschap werd er op jl. 10 oktober door OZO medewerkers Tanja Troost-van Koppen en Teun Bakker de videopresentatie verzorgd. Het werd stil toen de beelden de werkelijkheid aangaven. Zó intens armoedig moeten mensen leven, slechts 2000 kilometer bij ons vandaan! Mevrouw Voogd, ”de spreekbuis”, vatte het geheel samen met de opmerking: ‘Wat hebben wij dan te klagen’!

Hoewel het gezelschap geen inkomsten heeft, gewoon met elkaar bezig zijn voor het goede doel, werd er op verzoek van mevrouw Voogd gecollecteerd voor Stichting OZO. Het resultaat was € 110,-! Voor het oog kleine dingen, maar voor het hart het verschil! Dank dames en heren!

Giften allerlei

  • op het laatste rekeningoverzicht zagen we dat Leuni van Doeland uit Nijkerk weer € 250,- had overgemaakt. Haar zelfgemaakte fotokaarten vinden blijkbaar gretig aftrek voor het goede doel. Deze opbrengst wordt bestemd voor de basisschool in Kisdobrony.
  • een echtpaar uit Dirksland, die een bewoner sponsort binnen het Adoptie Programma, gaf een persoonlijke blijk van medeleven aan ons mee om te schenken aan hun geadopteerde oudere. Namens hen hebben we de bewoner verrast met dit geschenk. In de verpakking zaten, hoe lief, warme sokken, een shawl en lekkernijen uit Holland. Het geheel was vergezeld met een lieve brief voor de bewoner in kwestie, die vertaald werd door Jenö. Ook een fotomapje van het sponsorechtpaar ontbrak niet. Ook hier geldt: ‘voor het oog de kleine dingen, maar voor het hart het verschil’. Deze zichtbaar ontroerde bewoner uitte zich in de volgende bewoordingen: ‘het is voor mij onbegrijpelijk dat er mensen zijn uit een rijk land die aan mij denken. Ook het feit dat we met zoveel mensen mogen leven in Rehoboth is een wonder. Soms denk ik: opeens word ik wakker en was het een mooie droom. Maar het is werkelijkheid. Bedank de mensen in Nederland voor hun meeleven en wens hen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!’
  • dan de Kärcher hogedrukreiniger, geschonken voor een sponsorprijsje door AGO Sommelsdijk. Een fantastische machine voor allerlei schoonmaakwerkzaamheden.
  • vers in het geheugen ligt de blikseminslag ruim een jaar geleden in het dak van Rehoboth. Kapotte dakpannen en defecte apparaten waren het gevolg. Alles is nu gerepareerd en bliksemafleiders zijn aangebracht.
  • qua financiën kregen we respons van aangeschreven instellingen. Een prachtig bedrag voor de instandhouding van verzorgingshuis Rehoboth en al ruim € 15.000,- voor het tractorproject.
  • speciaal zand voor de watermachine werd gesponsord door Aqua-Techniek.
  • opnieuw veel incontinentiemateriaal voor de Rehoboth bewoners en voor project Algemene Hulp, geschonken door Medeco te Oud-Beijerland.
Heel dankbaar zijn we met de giften en het medeleven!

OZO nieuws

  • onze Hans den Hartog, brandweerspecialist en voorbeeldig opleider van brandweerkorpsen in het Karpatengebied en meteen ook leverancier van materialen uit Nederland, tikte een aggregaat op de kop waar een mankement aan was. Maar ja: zonde om weg te gooien! Kunnen we hier iets mee!? Een heerlijk klusje voor OZO medewerker Michel Koppenaal, die een aantal avonden met zijn technische kennis het apparaat onder de loep nam en met enkele ingrepen weer aan de praat kreeg. In Oekraïne beschikken we nu over een prima aggregaat om bij de vele stroomstoringen het verzorgingshuis te kunnen voorzien van elektriciteit. Dank Hans! Dank Michel!
  • de watermachine in Rehoboth is schoon gemaakt. Een driejaarlijkse klus die een volledige dag in beslag neemt. ‘s Morgens krijgt het personeel na het bewonersontbijt het sein: nu gaat het water er af. Enkele emmers en pannen worden nog snel gevuld met schoon water voor het middag- en avondeten en daarna beginnen we aan de klus. Om maar heel positief te beginnen: het is onvoorstelbaar dat zo’n machine het voor elkaar krijgt om het zeer ijzerhoudende grondwater te filteren tot schoon drinkwater. Maar het vergt onderhoud. Het zand en grind uit de grondwatertank moet worden verwijderd. Hier voor dook Michel in de tank om emmers met vieze drab te vullen, die vervolgens door Albert en Teun werden afgevoerd. Het zand is verder ongeschikt, het grind werd op een zeef schoongespoeld. Dan een loodzwaar koolstoffilter verplaatsen en leeg maken, bekabeling en leidingen voorzichtig losdraaien, om geen brokken te maken en tenslotte tank en filter naar buiten om te worden schoongemaakt. Het was al ver in de middag toen de boel brandschoon was en (wij stinkend vuil én het was inmiddels -3 °C) weer kon worden teruggeplaatst. Jenö moest nog even een nieuw onderstel lassen voor het koolstoffilter (heerlijk hoe inventief hij is, gewoon van een autovelg) en vervolgens kon dit filter en de tank weer gevuld worden met de honderden kilo’s zand, grind en koolstof mét de emmer tjes. Daarna werd alles weer nauwkeurig aangesloten en even na half zeven gaven wij groen licht om het water weer te gebruiken in Rehoboth en konden de bewoners nog even van de zaterdagse sopbeurt genieten. En wij natuurlijk ook!
Werkbezoek November 2018, beknopt verslag

Hierbij een beknopt verslag van ons laatste werkbezoek. De volledige versie kunt u vinden op onze website: www.stichting-ozo.nl via de knop “Volg Ons“

Woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16 november; Een nieuw werkbezoek en weer nieuwe berichten. We vertrokken woensdagavond om 19.00 uur uit Middelharnis met de formidabele bus van fa. De Branding en de volgeladen aanhanger. We, dat zijn Albert, Michel en Teun. Hans den Hartog zal met een vliegtuig van WizzAir zaterdag arriveren. Voordat we in de bus stapten, lazen we een gedeelte uit de Bijbel en in gebed vroegen we de Heere om Zijn bijstand voor het werkbezoek en Zijn bewarende hand over ons allen.
Uitgezwaaid door vrouwen, kinderen en thuisblijvende OZO-ieten werd het gaspedaal ingedrukt. De 1800 km. lange reis verliep voorspoedig, onder zeer goede weersomstandigheden. De laatste uren waren pittig. Zo rijden we eindelijk vrijdagnacht om 2.00 uur Oekraïne in. De wegen zijn aardig gerepareerd. Zowaar is er, op enkele gaten en hobbelingen na, een snelheid van 60 kilometer te halen. Nog drie kwartier, dan zijn we er. Even na drieën schuiven we onder de gebreide dekens...Vrijdagmorgen uitrusten, ontbijten en aan de slag met het internet wat het niet doet. Allemaal niet zo erg, maar geen internet is geen Volg Ons. Dankzij Michel toch weer aan de praat gekregen.

Zaterdag 17 november; Vandaag de watermachine schoongemaakt en tussendoor de meegenomen goederen ontvangen en uitgezocht.

Zondag 19 november; Rustdag. Heerlijk uitgeslapen na de vermoeienissen van gisteren want de kerkdienst begint pas om 11 uur. Fijne ontmoeting met dominee Tamás en zijn kerkenraad, de preek ging over Daniël. Na de dienst nog even nagepraat, maar de dominee moest zich gaan voorbereiden op een begrafenis. Onder de Hongaren is het traditie om doden binnen twee dagen te begraven, ongeacht welke dag van de week het is. We spraken af elkaar later deze week te ontmoeten en bij te praten. Weer terug in Rehoboth bleek de houtkachel uitgevallen. Later kwam Jenö vertellen dat er morgen een schoorsteenveger komt die in het inwendige van de kachel het een en ander moet schoonmaken. Daarom enige lage temperaturen vandaag in Rehoboth, maar een dikke trui doet wonderen!

Maandag 20 november; Vroeg uit de veren! We hebben nog niets verteld over het weer. ‘s Nachts vriest het en dat is half de middag al merkbaar. Niet zo verwonderlijk, tweeduizend kilometer oostwaarts van Nederland is het ‘s morgens een uur vroeger licht en om 16.00 uur is het volkomen duister. Vandaag was het somber, bewolkt en een beetje regen. We hoorden dat er in delen van Europa al sneeuw gevallen was. Maar niet hier.
In ieder geval kregen we de meegenomen printer/scanner aan de praat en deze dag is er heel veel besproken met Jenö. Alles wat belangrijk is voor de OZO projecten, én voor ons allen als uitvoerenden van de werkzaamheden, werd onder de loep genomen. Ook namen we de tijd om lekker te babbelen met de bewoners van Rehoboth. Dani bácsi, die altijd vraagt naar onze gezinnen. En Erzsike, de moeder van Jenö, die niets liever wil dan dit aardse leven verlaten en eeuwig bij Christus te zijn. Intussen meelevend en vragend naar onze omstandigheden. Wat een les voor ons, voor iedereen! Doen wat je moet doen in deze wereld, en uiteindelijk in geloof, hoop en liefde de kroon van/voor het Leven te krijgen. ‘Blijkbaar’, zei ze, ‘haalt de Heere mij nog steeds niet thuis. Ik moet geduld hebben’. Wat een voorbeeld van geloof, hoop en liefde! Natasja, van het keukenpersoneel, had ons uitgenodigd voor de avondmaaltijd. Even na negen uur waren we terug op honk om te Skypen met het thuisfront.

Dinsdag 21 november; De Lada Niva had al een poosje stil gestaan dus moest de accu worden opgeladen. Voor Hans een ideaal vervoermiddel voor zijn rondgang langs de brandweerkazernes, want Hans weet inmiddels de weg en gewapend met materialen en instructiefilmpjes giet hij de korpsen vol met zeer goede bruikbare spullen en informatie voor de uitoefening van hun beroep. Gisteren Nagydobrony, vandaag Chop en morgen Dercen. Dan het debacle met de OZO tractor. Traktorchauffeur Feri kwam gisteren van het land naar Rehoboth rijden met een treurig gezicht: een voorwiel was finaal afgebroken. Door de ploeg achter de tractor was het mogelijk om met één voorwiel de thuisbasis te bereiken. Maar hoe verder?
Repareren? Nieuw? Heeft nieuw zin voor zo’n bejaarde tractor? Dus repareren. De delen aan elkaar lassen en hopen op een (lang-)durend resultaat. Op de Homepage van Stichting OZO staat de oproep voor een nieuwe of goede tweedehandse sterke tractor als nieuw project. Nou, als je dan ziet hoe ze hier aan moeten tobben met een aftandse te lichte tractor voor het bewerken van zo’n 35 hectare grond, zakt de moed in de schoenen. En hier bleef het niet bij. Medewerker Feri maakte het houtkachelsysteem schoon, daar was gisteren geen tijd voor en het is nu weer heerlijk warm in Rehoboth. Ook enkele foto’s van de kapschuur in aanbouw, het geheel ziet er sterk en gedegen uit, het roept om afbouw.

Verder de nieuwe gaskachels. Gaskachel, houtkachel, het is allebei nodig. In de winter de houtkachel voor verwarming, de gaskachel voor warm water. In de zomer alleen de gaskachel voor warm water, hout stoken voor warm water is weer een dure optie. Tussen de bedrijven door werd een wasdroger voorzien van een nieuw verwarmingselement en die werkt nu weer prima. En dan de tractor. Gisteren het voorwiel gerepareerd. Vol goede moed ging Feri vanmorgen naar een stuk land om te ploegen, maar hij moest na een uur weer vertwijfeld naar de telefoon grijpen. De hefinrichting van de tractor was kapot. We gingen met Jenö naar de plaats van het onheil, Feri had inmiddels de boel gedemonteerd en we namen de onderdelen mee en na een lassessie bij Rehoboth gingen we naar een winkel waar onderdelen verkrijgbaar zijn. Daar gekocht en weer terug naar het land om alles te monteren. Dit lukte, vraag niet hoe. Hoewel met nieuwe onderdelen blijft het een krakkemikkig zaakje, wachtend op het volgende probleem. Uiteindelijk was het geheel bedrijf gereed en moest de motor worden gestart. Het tart elke beschrijving hoe dit plaatsvond. Een benzine startmotor dient de dieselmotor aan de gang te krijgen. Met gevaar voor zijn handen, draaiend aan het startwiel van de haperende benzinemotor, kreeg hij toch de dieselmotor aan de gang en hoofdschuddend vervolgde hij zijn werk. Dit is werkelijk één van de vele schrijnende voorbeelden hoe boeren moeten werken in Oekraïne. Ook voor Stichting OZO.

Voor het Boerderijproject is een kapschuur in aanbouw, er zijn landbouwmachines beschikbaar. Het gaat, samen met de sponsors, de goede kant op! Maar er ontbreekt een goede sterke tractor. Hier wordt aan gewerkt....! Dank sponsors! De ochtend was met dit gebeuren voorbij. De geplande afspraak met ds. Tamás stond op het programma. Eerst naar Chop, Jenö moest enkele elektriciteit rekeningen betalen. Daarna naar Kisdobrony. Naar de basisschool, waar we een ontmoeting hadden met de directeur en het project gecontroleerd.

Heeft u deze ”Onderling Contact” uit? Geeft dan dit krantje door!


Woensdag 22 november; Vanwege de afspraak met ds. Béres van Szernye om 10 uur, werd eerst het watermachine aangepakt. Maar er was een kapot relais dus besloot Michel meteen de complete al in Nederland aangeschafte aansturingskast aan te sluiten. Een meevaller dat we die bij ons hadden, maar ook een tegenvaller want dit karweitje gaat wel even duren. Albert assisteerde Michel, Teun ging in het verzorgingshuis informatie verzamelen voor het Adoptie Project.

Gelukkig was ds. Béres bereid naar het verzorgingshuis te komen en dit was een fijne ontmoeting. Hij vertelde het een en ander over zijn gemeente Szernye, over de aanschaf van een pas aangekocht onderkomen voor de jeugd (hij sprak over 130 kinderen!) waarvoor hij onze hulp inriep om enkele spellen, zoals een dartbord en een tafeltennistafel aan te kunnen schaffen. Wij vertelden hem over onze stichting, de betrokken sponsors in Nederland en de projecten hier in Oekraïne. Na dit half uur durende onderhoud ging hij weer naar zijn volgende afspraak, maar niet zonder familie-Bijbels, kinderboekjes, een zak brillen en twee dozen gebreide kleding op de achterbank van zijn auto. Hij was er enorm blij mee en we hopen hem DV in een volgend werkbezoek opnieuw te ontmoeten, maar dan echt in Szernye.

Daarna snel verder met de watermachine en we waren bijna klaar toen de waterleiding van de grondpomp uit elkaar spatte in het aangrenzende kachelhuis. Wéér oponthoud! De stroom werd uitgeschakeld en Jenö ging aan de slag om alles te repareren. In ieder geval konden we nu het aggregaat mooi uittesten en het werd al behoorlijk donker toen alles eindelijk klaar was. Hans kwam thuis van zijn missie, hij vertelde van zijn bezoek aan de kazerne van Dercen. Zo werd het tijd voor de avondmaaltijd bij Jenö en Erzsó, waar we de laatste werkbezoekpunten doornamen. Want morgen gaan we weer naar huis!

Donderdag, vrijdag en zaterdag 24 november; We vertrokken donderdagmiddag om 15.30 uur vanuit Rehoboth, na het afscheid van personeel en bewoners. Héérlijk om de ontstane band in de loop van de jaren te ervaren en te beleven. Best wel even een emotioneel moment: wie ontmoeten we volgend jaar in Rehoboth, en: wie van Stichting OZO zal er weer bij zijn? Na elk ontbijt in Rehoboth lazen we met elkaar de Jakobusbrief. Na de vele aansporingen in het juiste dienen van de Heere kwamen we bij de tekst: doe je dingen in afwachting van Zijn oproep ‘zo de Heere wil en wij leven zullen’. En zo is het. Ook namen we hartelijk afscheid van Hans, die vandaag weer een prima opleiding verzorgde voor een brandweerkorps uit een Karpatendorp. Zes mannen kwamen naar Rehoboth om te leren hoe ze moeten omgaan met de hulpmiddelen die Hans beschikbaar stelt. Een autowrak, geleverd door een betrokken Oekraïner, werd volledig ontmanteld teneinde in serieuze omstandigheden een bestuurder en/of mederijders te bevrijden na een ongeluk. De sessie was half de middag afgelopen en de brandweerjongens mochten de materialen meenemen. Deze zeer positieve groep was zeer verguld met dit geschenk én de manier waarop Hans hen leerde hiermee om te gaan. Mooi Hans! Hierbij nogmaals dank voor je betrokkenheid, aanwezigheid en gezelligheid. De leverancier van het wrak kwam later langs om er nog een goede accu uit te halen....... geef hem eens ongelijk! Hans gaat zaterdag weer naar huis per vliegtuig en wensen hem een goede thuisreis toe. We beginnen onze 1800 km. lange reis naar ons thuisland. Met z’n drieën goed te doen. Per persoon twee uur rijden en vier uur slapen. Zo arriveren we om vrijdagavond 20.30 uur in Middelharnis. Moe maar voldaan sloten we het werkbezoek af door een gedeelte uit de Bijbel te lezen en onze goede God te danken voor Zijn hulp, en voorbede gedaan voor land, volk en de OZO projecten in Oekraïne.

Zaterdag de bus gewassen en teruggebracht in Ouddorp bij Firma De Branding. Met directeur Kees Sperling nog bijgepraat over de reis, hij is zoals altijd zeer betrokken op onze wederwaardigheden, het verzorgingshuis is op zijn hart gebonden. Bij dezen danken wij Kees voor het gebruik van de bus en de brandstofsponsoring.

Stichting Flevoland helpt Stichting OZO

Na ruim 36-jaar wordt Stichting Flevoland helpt Oost-Europa opgeheven. De stichting die zich vooral inzette om arme gezinnen te helpen in Bulgarije en Roemenië. Het bestuur zocht naar een andere humanitaire stichting die werkzaam is in Oost Europa, waarnaar het overgebleven saldo kon worden overgemaakt. En zo mocht St. OZO zich verblijden in het ontvangen van een prachtig bedrag van € 5000,-. Bestemd voor diverse projecten van St. OZO. Hartelijk dank!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
08 mei t/m 18 mei 2019) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op