Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2018 Nr. 2

Van de voorzitter

Gelezen op internet - verslag van een dagblad Trouw journalist Van de hub (ontmoetingsplaats voor startende ondernemers in Kiev) trek ik naar de Pishonivskastraat. Het frisgroen is ingeruild voor het vieze, fletse groen van de gevels van oude appartementen. Het doet denken aan de buitenwijken van Peking: betonnen woonblokken, stoffige straten. Vijf hoog in een van de blokken heb ik een afspraak met Zinaida Oleivitsj, een laborante van rond de veertig. De lift werkt niet, dus klim ik de betonnen trappen op. De gang is donker en riekt naar vuilnis. Om drie uur ‘s middags klinkt langs bijna alle deurkieren al het geluid van de televisie. In het tweekamerappartement leeft Zinaida met twee kinderen. Ze serveert oploskoffie, gaat aan de keukentafel zitten en glimlacht: “Ik ben blij dat u wilt schrijven over het echte Oekraïne”. Het verhaal van Zinaida is tragisch. Drie jaar geleden verloor ze haar man. “Victor had een zwaar ongeval op het werk, waardoor een ruggenwervel barstte en hij niet meer aan de slag kon. Maar het gebeurde even na werktijd, waardoor de verzekering zich terugtrok. Jarenlang streden we voor rechtvaardigheid, maar zonder resultaat. We betaalden een fortuin aan advocaten en vroegen zelfs politici om hulp, maar uiteindelijk bleken de twee rechters en het bouwbedrijf onder één hoedje te spelen. Victor voelde zich steeds meer als ballast en beroofde zich uiteindelijk van het leven.”

“Dit is Oekraïne. Het is een jungle. Je bent volledig op jezelf aangewezen. Mensen zijn door en door cynisch, want met geld koop je hier echt alles.” Hoe ze dan rondkomt, vraag ik aan de tengere vrouw met de felblauwe ogen. “Tijdens het proces verloor ik mijn baan. Ik weet niet waarom, maar plotseling kreeg ik de bons. Ik probeerde elders en ook in scholen, maar tevergeefs. Nu werk ik als caissière. Ik verdien 105 euro per maand. De helft daarvan gaat naar elektriciteit en verwarming, de andere helft bijna helemaal naar eten. Verzekeringen kan ik niet betalen.” Zinaida is ontwapenend open en vertelt met zachte stem honderduit. Haar conclusie: “Het gaat steeds slechter. Ik werk even hard als drie jaar geleden, maar door de stijgende prijzen is mijn loon nog maar de helft waard. Het zijn echter vooral de mensen die in dit land niets meer waard zijn. De oligarchen kopen alles voor een prikje: onze stemmen, onze steun en onze arbeid. We moeten ons vooral koest houden en dat doen we ook.”

De economische toestand in Oekraïne is al een tijd belabberd, maar de oorlog maakte alles erger. Kiev besteedt nu ruim vier procent van het bruto binnenlands product aan defensie. Door de oorlog verloor het ook enkele belangrijke industrieën. De Hrivna, de Oekraïense munt, blijft in waarde dalen. Zestig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Oekraïne is het toonbeeld van een land dat niet alleen relatief verliest ten aanzien van andere landen, maar ook in absolute cijfers. De welvaart, de levenskwaliteit, de infrastructuur, de waardigheid: alles brokkelt af in dit land. Wie kan, zoekt andere oorden op. Bijna een miljoen Oekraïners werken in het buitenland.

Teun Bakker

Foto voorpagina

Feri is de rechterhand van Jenö en János. Zeg maar tractorchauffeur en klusjesman. Hout kloven voor de kachel, het terrein van Rehoboth schoonhouden, klein onderhoud aan machines, schoonhouden van de gebouwen en wer ken op het land. Op deze manier is Feri verzekerd van een salaris en kan voor zijn gezin zorgen. Terwijl János de maandelijkse route voor de voedselhulpadressen doorneemt, laadt Feri de auto met de klaargemaakte pakketten.

Project Algemene Hulp

Project Algemene Hulp is in de afgelopen wintermaanden heel belangrijk geweest. Kleding, voedsel, medicijnen en stookhout werd aan de allerarmsten geschonken. De samenwerking met een groeiend aantal diaconieën loopt gelukkig uitstekend. Heel blij zijn we met de medewer king van dominee Beres en diacones Livia uit respectievelijk Szernye en Barkaszó. Financiële hulp bleek nodig voor zigeuner Tibor. Tibor is een hardwerkende man die veel handen spandiensten verricht op de OZO-boerder ij en rond Rehoboth. Helaas is zijn vrouw ernstig ziek en naast de zorg voor hun vier kinderen, lopen nu ook de ziektekosten behoorlijk op. Een goede deal gemaakt: hij ontvangt hulp, maar moet daar voor werken. En dat werkt!

De basisschool in Kisdobrony wordt geholpen met voedsel en kleding voor kinderen uit allerarmste gezinnen. Daarnaast zullen er gymmater ialen worden aangeschaft dankzij een gift van de jeugd uit Goedereede.

Een ander probleem op deze school is het ontbreken van schoon drinkwater. Tien jaar geleden is er een watersysteem met een onthardingsinstallatie aangebracht, maar deze blijkt al jaren niet meer te werken. Wél noodzakelijk voor zo’n grote school! We gaan ons hierover in de komende tijd beraden.

De kerkelijke gemeente uit het Hongaarse Nyíregyháza verzamelt, in samenwerking met Duitse organisaties, bruikbare en toegestane goederen voor Oekraïne. Deze goederen worden opgeslagen in Rehoboth en vandaaruit gedistribueerd naar allerarmsten.

Project verzorgingshuis Rehoboth

Project verzorgingshuis Rehoboth is en blijft het hoofdproject van Stichting OZO. Om het nog maar eens te onderstrepen: vanaf de oprichting heeft Stichting OZO zich garant verklaard om tot in lengte van jaren de instelling financieel te onderhouden. Deze verantwoordelijkheid stemt tot diepe ootmoed voor onze God. Want Hij zorgt en helpt ons in het overdenken, meedenken, terugkijken en vooruit zien. Elk werkbezoek vinden zoals gewoonlijk de besprekingen plaats over het financiële plaatje. De inkomsten in de eerste helft van dit jaar waren opnieuw voldoende om Rehoboth en de andere projecten te onderhouden. Eerst dank aan God. Daarnaast dank aan alle donateurs voor de continuïteit en stabiliteit van de (ook extra) giften!

Verder gaat in het verzorgingshuis alles naar wens. Naar aanleiding van de blikseminslag vorig jaar is er hard gewerkt aan brandpreventie. Inmiddels is er een brandmeldingssysteem gerealiseerd die in de komende tijd zal resulteren in een automatische melding naar de brandweerkazerne.

Ook een groot punt van aandacht is de verwarming van Rehoboth. De prijs voor stookhout heeft de gasprijs zo ongeveer ingehaald. Reden om uit te zien naar hoog rendement gaskachels om te kunnen switchen tussen gas en hout. De voorraad hout wordt door onze Oekraïense medewerkers tegen het goedkoopst mogelijke tarief tijdig aangevuld.
Samen met hoofdzuster Erika wordt elk werkbezoek de voorraad verbandmiddelen en medicijnen geïnventariseerd. Per bewoner is er een nauwkeurig bijgehouden lijst. Op deze manier hebben we inzicht in de kosten hiervan.
Blijvend punt van aandacht is de promotie van het adoptieprogramma. Individueel of samen met anderen kunt u één of meerdere bewoners financieel adopteren. Een aantal bewoners wordt reeds geadopteerd, maar we streven naar uitbreiding, om de expliciete zorg aan de bewoners samen met u te dragen. Informatie kunt u vinden op www.stichting-ozo.nl

Project Rehoboth Boerderij

Het Project Rehoboth Boerderij vordert. OZO medewerkers Albert van Holten en Herman van Wezel meldden tijdens het mei-werkbezoek het volgende: in de maanden februari en maart heeft het zoveel geregend dat het niet mogelijk was om vóór half april de aardappelen en de tarwe te poten en te zaaien. Nu krap een maand later is er geen druppel regen meer gevallen, waardoor het gortdroog is geworden. De aardappelen worden bevloeid met het vorig jaar tweedehands aangekochte haspel met beregeningsinstallatie, een geweldige uitkomst blijkt nu! Kortom: het is druk op het terrein van Rehoboth! Werklui zijn nauwelijks te vinden, daarom starten de dagen in Oekraïne vroeg. Half vijf, vijf uur beginnen is heel normaal en nodig om al het werk gedaan te krijgen. Twee helpers hebben om 5.00 uur de waterpomp met slanghaspel naar een ander stuk land gebracht. Ook de aardappelen daar hebben dringend water nodig. We nemen in alle vroegte een kijkje. Helaas blijkt de kleine Honda-pomp niet genoeg kracht te hebben om het haspel op te rollen. Er is een grotere pomp, maar daar moet nog het een en ander aan verbouwd worden. Enigszins gefrustreerd gaan we bij terugkomst in Rehoboth op zoek naar de pomp en op zoek naar de nodige materialen om het geheel werkend te krijgen. We rijden een aantal winkels af en anderhalf uur later hebben we alle materialen en onderdelen bij elkaar. Geadviseerd door onze gast en brandweerprofessional Hans worden brandweerkoppelingen en brandweerslangen ingezet om het geheel werkend te krijgen. En het is gelukt! Door alle drukte ligt de bouw van de nieuwe opslag schuur nog stil. Maar binnenkort komt daar verandering in en zal weer begonnen worden met het afbouwen van deze schuur. De bedoeling is dat dit jaar de schuur nog in gebruik wordt genomen.

Een blik in de boerderij-agenda’s van voorgaande jaren laat de afhankelijkheid van onze OZO medewerkers in Oekraïne zien. Op de eerste pagina van alle agenda’s staat een Bijbeltekst geschreven. In de agenda van 2018 staat de tekst uit Jakobus 5 vers 7: “Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht van het land, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen.”

Inmiddels beschikt de Rehoboth Boerderij over 35 hectare land. Heel nodig is een sterke tractor om jaarlijks de landerijen te bewerken, iets wat nu nog door te kleine tractors gedaan moet worden. Het gaat, maar het houdt niet over. Op dit moment is St. OZO aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aankoop van een nieuwe tracktor van ongeveer 100 PK van Oost-Europese makelij. Uiteraard zijn uw donaties voor dit komende project van harte welkom. St. OZO denkt bijvoorbeeld aan een Zetor, Ursus of Belarus tracktor. Van Oost-Europese makelij en altijd onderdelen? Of een tractor van Chinese makelij, onderdelen verzekerd, die momenteel met hulp van de Hongaarse overheid in Oekraïne worden ingevoerd?

Afgesloten projecten

Van afgesloten projecten leest u niet meer zoveel. Hierbij een positieve bijdrage over Project Polikliniek en Project basisschool Járok. De polikliniek is een aanwinst voor zowel artsen als patiënten. Voor zover mogelijk helpen we de poli met medisch instrumentarium. De school in Járok vaart wel bij de grondige renovaties aan de gebouwen, sanitair en kachels.

Project Brandweer

Het Project Brandweer is namens Stichting OZO in goede handen van Hans den Hartog. Deze brandweerman in ruste is met niet aflatende ijver bezig om korpsen in Oekraïne te voorzien van goede, bruikbare materialen uit Nederland. En dat niet alleen: hij regelt oefeningen compleet met autowrakken, laat filmpjes zien, geeft voorlichting, zorgt voor communicatiesystemen en geeft als zodanig een enorme boost aan de kennis van brandbestrijding aan de veelal vrijwillige (nauwelijks geschoolde) dorpsbrandweerkorpsen in de regio. Met waardering vermeld!

Financieel verslag 2017, toelichting van de penningmeester

Met bovenstaand overzicht willen wij u graag informeren over de cijfers van het boekjaar 2017. Deze jaarrekening laat een evenwichtig beeld zien ten opzichte van de jaarrekening van 2016, zowel in de kosten als in de opbrengsten. De inkomsten daalden met 3,7%, de totale uitgaven stegen met slechts 1,3%. Dit laatste is exact gelijk aan de prijsstijging voor 2017, afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Uit deze cijfers blijkt de trouw die u als donateur aan de dag legt. Wij hopen met deze cijfers opnieuw uw vertrouwen in ons te hebben bevestigd. Een strijkstok waar geld aan blijft hangen of bankrekeningen met grote bedragen zijn ons totaal vreemd, getuige het percentage van de inkomsten dat daadwerkelijk bij de allerarmsten terecht komt, 95,1%!!
We hebben ons in het verleden vaak afgevraagd of we een keurmerk nodig hebben. Hoewel dat wellicht heel betrouwbaar overkomt, zijn we er van overtuigd dat het in het licht van uw trouwe support en de flinke kosten die dat weer met zich meebrengt helemaal niet nodig is. Met bovenstaande cijfers willen we ons transparant opstellen.

De overheid heeft de aftrekbaarheid van giften gemakkelijker gemaakt. Een schenkingsacte via de notaris, waarbij uw gift vanaf de eerste euro aftrekbaar is, is niet meer nodig, dit kan ‘onderhands’ geregeld worden. We helpen u daar graag bij en kunnen desgewenst de formulieren naar u toe mailen of opsturen. Neemt u gerust contact met ons op.
We zijn ons 18e bestaansjaar ingegaan en de meeste bestuursleden zitten vanaf het eerste uur in het stichtingsbestuur. Wat mijmerend hierover vraag ik mij af wat ons drijft en waar we de energie vandaan halen om dit zolang te doen en vol te houden? Onze visie en kernwaarden vatten het mooi samen:
De vier sleutelwoorden zijn : Bewogenheid - Betrouwbaarheid - Continuïteit - Verwachtingsvol. De toelichting bij deze laatste is: “Wij verrichten ons humanitaire werk in de verwachting van Gods Koninkrijk, een eeuwige toekomst waarin geen armoede meer zal zijn.”

Onze visie bekrachtigd dit met de volgende woorden: “Stichting OZO opereert in Oekraïne, een land dat door het communistische verleden en politieke corruptie niet in staat blijkt zelfstandig op een hoger plan te komen. In deze destructieve werkelijkheid werkt Stichting OZO onder de Hongaarse minderheid in Oekraïne in de overtuiging dat:

  • God het heil en het herstel van de hele mensheid op het oog heeft,
  • wij dit doen moeten in navolging en opdracht van Jezus Christus,
  • wij dit alleen kunnen in de kracht van de Heilige Geest.”
Inderdaad, dat geeft de energie en de drive om door te gaan! Mogen wij in 2018 blijvend op uw steun rekenen?

Albert van Holten, penningmeester

Giften allerlei

  • met grote dankbaarheid mochten we 40 schooltafels en stoelen ophalen. Deze werden geschonken door de Groen van Prinstererschool in Middelharnis. De tafels en stoelen staan nu in de opslag, om volgende reis mee te gaan naar Oekraïne. Daar zullen deze mooie schoolmeubeltjes een tweede leven krijgen
  • opnieuw veel gebreide kleding van de verschillende breidames
  • van Medeco te Oud-Beijerland ontvingen we opnieuw incontinentiemateriaal
  • zeer vermeldenswaardig: de hulp van de vele vrijwilligers om de OC in te vouwen en rond te brengen op Goeree-Overflakkee
  • en dan de giften van particulieren, bedrijven, instellingen, kerken: hartverwarmend!
Voor al uw giften en medeleven onze hartelijke dank.

Bewoner Rehoboth overleden

We ontvingen bericht van het overlijden van Rafalovszki Szergej in de leeftijd van 64 jaar. Szergej, een Oekraïense Jood, werd geboren op 23 februari 1951 in Lviv. Sinds 2010 woonde hij in Rehoboth, een stille man die graag de eenzaamheid opzocht. Na een heupoperatie werd hij niet meer de oude en ging zijn gezondheid zienderogen achteruit totdat hij stierf. Een delegatie van de Joodse gemeenschap uit Úngwár was aanwezig bij de begrafenis, die vol lof was over de verzorging en begeleiding van Szergej tijdens zijn verblijf in Rehoboth.

Technisch advies van firma Cerfix uit Dirksland

De leegloop van kundige mensen uit Oekraïne heeft ook gevolgen voor de OZO projecten. De bouw van de kapschuur voor het Boerderijproject moet nu gebeuren met behulp van bouw-onkundige mensen. Het bleek dat met name de betonconstructie voor het dak niet volgens tekening te realiseren is. We kregen contact met het bedrijf Cerfix uit Dirksland, legden hen het probleem voor en zij maakten belangeloos een aangepaste berekening met de juiste materialen die ook in Oekraïne verkrijgbaar zijn. We zijn firma Cerfix, in de persoon van Nardi Bolle, zeer erkentelijk voor het meedenken en het aanbieden van prima oplossingen waar men in Oekraïne weer mee verder kan!

Nieuwe bewoner in Rehoboth

Hij stond al een poosje op de wachtlijst, Scohanics Mityu. Oom Mityu is nu bewoner en hiermee ging een lang gekoesterde wens voor hem in vervulling. Hij is 79 jaar, slecht ter been, maar gezegend met een positieve en humoristische geest. Zijn beroep was schoenmaker en dit vak oefent hij nog steeds uit. Toen hij de kapschuur in aanbouw zag vroeg hij bijna smekend om een werkplaatsje van enkele vierkante meters. We gaan het zien. Ook rijdt hij nog graag in zijn aangepaste auto. Iedereen is blij met deze uitbreiding van de ‘Rehoboth familie’!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
08 mei t/m 18 mei 2019) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op