Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2017 Nr. 3

Van de voorzitter

De derde OC van dit jaar ligt onder uw ogen. Vol informatie over de projecten, over alles waar Stichting OZO verantwoordelijkheid voor draagt. En geloof mij: deze verantwoordelijkheid begint niet met een opsomming van geslaagde projecten en een oproep om te geven voor onze naaste. Natuurlijk bestaat ons humanitaire werk bij de gratie van gevers. Daar is onze oproep ook voor bedoeld en we verblijden ons over de giftenstroom en de hartelijke blijken van medeleven voor de naaste in Oekraïne. Maar de verantwoordelijkheid begint in het gebed. Steeds maar weer de Heere smeken om wijsheid, inzicht en afhankelijkheid hoe allerarmsten in Oekraïne te dienen. Daarom vragen wij u om steeds de nood in Oekraïne bij de Heere te brengen. Alleen in Zijn kracht gebeuren er wonderen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Teun Bakker

Familiedag Nagydobrony

Werkelijk een prachtig initiatief, bedoeld om de onderlinge saamhorigheid gestalte te geven. De gemeenteraad organiseert jaarlijks een familiedag in Nagydobrony, voor dit dorp en de omringende dorpen. Ongeveer 7000 mensen waren aanwezig om dingen met elkaar te delen, samen te zijn, muziek te maken en te eten. Iedereen levert een bijdrage aan de maaltijd, ook de keuken van het verzorgingshuis draait dan op volle toeren. Het heeft allemaal te maken met de Hongaarse cultuur, waarin men elkaar opzoekt, meeleeft en helpt.

Foto voorpagina

Op een mooie herfstmiddag neemt één van de bewoners van verzorgingshuis Rehoboth een belangstellend kijkje op de bouwplaats van de nieuw te bouwen opslagschuur, waar inmiddels de eerste buitenmuren verrezen zijn en waar dagelijks hard gewerkt wordt door de Oekraïense medewerkers en het lokaal ingehuurde bouwteam, om de beton werkzaamheden voor de spoedig invallende winter gereed te hebben. Verder in deze OC kunt u een update vinden aangaande de bouw van de opslagschuur en de vorderingen daarvan.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn voor uw hulp aan Rehoboth!


Van hoofdzuster Erika

De blikseminslag in de zomer van vorig jaar heeft nog steeds veel impact op de bewoners. Hier in Nagydobrony overkomen deze dingen ons. Maar de OZO mannen stelden een plan van aanpak op en op aangeven van Hans den Hartog, die als brandweerman in Nederland heel veel kennis in huis heeft, werd er samen met onze brandweer in het verzorgingshuis een oefening gehouden voor als er brand zou uitbreken. De bewoners waren helemaal ondersteboven van de aanpak. Met allerlei praktische zaken, zoals blusdekens, een ontruimingsplan en goed bedachte instructies, gepaard met materialen uit Nederland voor onze brandweer, vond de oefening plaats. Ook werden brandblussers en het brandbeveiligingssysteem in het verzorgingshuis geïnspecteerd. Voor de bewoners en voor ons geeft dit een goed gevoel van veiligheid en ik heb het personeel met klem aangeraden de instructies goed op te volgen. Er kan altijd iets gebeuren, maar een goede voorbereiding is het halve werk! De personeelsbezetting is gelukkig stabiel op dit moment. Natasja, de vrouw van onze adjunct-directeur Jani, werkt na een periode van afwezigheid weer in de keuken en daar zijn we heel blij mee. Verder gaat alles zijn gewone gang. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn voor uw hulp aan Rehoboth!

Groeten van Erika

Giften allerlei

  • opnieuw enkele honderden euro’s door de verkoop van zelfgemaakte kaarten door familie Kievit te Nieuwe-Tonge
  • een nieuwe en betere pomp en een aanzuigslang voor eventuele brandbestrijding in het verzorgingshuis, gesponsord door onze betrokken brandweerman Hans den Hartog
  • nieuwe onderdelen voor de eertijds geschonken heftruck. Een oud beestje, gerepareerd door onze technici Michel en Albert en die nu weer prima dienst doet.
  • allerlei diaconieën van verschillende kerkgenootschappen bestemden collectes voor Stichting OZO
  • incontinentiemateriaal werd geschonken door Medeco te Oud-Beijerland
  • een sponsor uit Goedereede schonk kunstmest en tarwezaad voor het boerderijproject
  • de polikliniek in Nagydobrony werd voorzien van een bewakingscamera Voor alle giften en medeleven hartelijk dank!


Goede zorg komt van binnen uit


Facebook-actie

Aangezien er geen betoncentrales zijn in Oekraïne, zijn we bij de bouw van de opslagloods voor het boerderijproject aangewezen op eigen middelen en wordt het beton zelf gemixt en verwerkt.

Helaas is de oude betonmolen versleten en moest er een grote betonmolen aangeschaft worden van € 750,00. Tijdens het werkbezoek werd er een facebook-actie op touw gezet om de betonmolen te financieren en door een aantal volgers kwam hierop een snelle reactie! Helpt u ook mee de betonmolen te financieren? Stort uw gift op IBAN NL71RABO0341636851 ten name van Stichting OZO onder vermelding van “betonmolen”. Alvast hartelijk dank!

Voortgang Rehoboth boerderij

Graag willen wij een update geven van de bouwwerkzaamheden van de opslagschuur achter verzorgingshuis Rehoboth. Vorig jaar is er besloten om een opslagschuur te gaan bouwen.

Hoewel de financiële resultaten van de Rehoboth boerderij positief waren, had er beduidend meer resultaat behaald kunnen worden als de landbouwproducten na aantal maanden opslag omstreeks januari/februari op de markt verkocht hadden kunnen worden. Aangezien de gemaakte winst uit de Rehoboth boerderij direct aangewend wordt ten bate van verzorgingshuis Rehoboth, is het van het grootste belang om zelf een opslagvoorziening te hebben, zodat de producten op de meest economische manier verkocht kunnen worden. Ook wordt een deel van de aardappeloogst opgeslagen als wintervoorraad voor de bewoners van verzorgingshuis Rehoboth. Daarnaast zal de opslagschuur als winterstalling voor de landbouwmachines dienen, met een werkplaats waarin het onderhoud aan de landbouwmachines uitgevoerd kan worden. Het maken van bouwplannen en -tekeningen, alsmede het aanvragen van de benodigde bouwvergunningen is inmiddels afgerond en er is dit voorjaar een begin gemaakt met de realisatie van de opslagschuur.

Inmiddels is er door de Oekraïense OZO medewerkers, met hulp van een lokaal bouwbedrijf, enorm veel werk verzet. De betonvloer van de loods is klaar en de muren zijn opgetrokken tot goothoogte. Dit jaar nog zullen de muren opgetrokken worden en de betonnen staanders waarop de zolder- en dakconstructie worden gemaakt. Het is belangrijk dat de betonwerkzaamheden voor het invallen van de winter klaar zijn. De dakconstructie en verdere afwerking van de schuur staan gepland voor het voorjaar van 2018, zodat als alles naar wens mag verlopen de schuur volgend jaar in gebruik kan worden genomen.

Help mee! Heeft u deze ”Onderling Contact” uit?
Geeft dan dit krantje door!


Cerfix Constructies helpt Stichting OZO

Voor het ontwerp en het maken van bouwtekeningen voor de opslagschuur werd er gebruik gemaakt van een Oekraïens architectenbureau. De architect had in de tekeningen gebruik gemaakt van stalen kokerbalken voor de spanten en kapconstructie, echter zijn deze stalen balken in Oekraïne niet verkrijgbaar. Om tot een oplossing te komen heeft Cerfix Constructies uit Dirksland geheel kosteloos de sterkteberekeningen opnieuw uitgevoerd. Ditmaal werd er in de berekeningen gebruik gemaakt van stalen I-profielen welke wel in Oekraïne verkrijgbaar zijn. Graag danken wij Cerfix Constructies via deze weg voor het vele werk wat in korte tijd uitgevoerd is!

Werkbezoek 54, september 2017

Van 14 tot en met 22 september 2017 is een deel van het Nederlandse OZO team weer op werkbezoek geweest. Deze keer togen Michel Koppenaal, Albert van Holten en Krijn van der Wende naar Oekraïne met bus en aanhanger vol hulpgoederen, gesponsord door firma De Branding te Ouddorp, ook de brandstof namen zij voor hun rekening. Graag willen wij deze betrokken Ouddorpse onderneming weer hartelijk bedanken! Medewerker Herman van Wezel reisde samen met sponsor en brandweerman Hans den Hartog per vliegtuig en zij voegden zich enkele dagen later bij ons. We mogen terugzien op een zeer vruchtbaar werkbezoek, waarin veel werk verzet kon worden en veel overleg was met de OZO-medewerkers die de OZO belangen in Oekraïne behartigen. Voor een dagelijks verslag van alle wederwaardigheden verwijzen wij u graag naar onze website www.stichting-ozo.nl waarbij u aan de rechterzijde onder de knop “Volg Ons” de verslaggeving en veel foto’s kunt vinden. Hieronder enkele momenten uit het werkbezoek van september 2017.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
07 mei t/m 12 mei 2018) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op