Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2017 Nr. 1

Van de voorzitter

Het eerste werkbezoek naar Oekraïne ligt alweer achter ons en het reisverslag lezend hield ik op bij de zin: … opdat we de trouw van de Heere niet zouden vergeten!’. Onze secretaris en fotograaf Herman was op het lumineuze idee gekomen om een fotogalerie te maken van alle projecten van Stichting OZO en op te hangen in het kantoor van het verzorgingshuis. Keurig ingelijste foto’s prijken nu aan de wand. Terwijl de prenten bekeken en opgehangen werden, dachten we terug aan al die jaren waarin de projecten tot stand kwamen. Projecten die nu zoveel mogen betekenen voor de allerarmste medemens. Het ging niet altijd van een leien dakje. Soms was er veel denkwerk nodig en moesten teleurstellingen overwonnen worden.

Toch mochten we met elkaar tot de conclusie komen dat de trouw van de Heere de basis was waarop alles gegaan is. Ondanks ons, dankzij Hem. Zo was het en zo moet het gaan in de toekomst. Projecten werden afgesloten, nieuwe projecten zien het licht. Zonder de trouw en Zegen van de Heere stapelen we stenen op elkaar uit een bepaalde vorm van medemenselijkheid. Achter Hem aan kunnen we pas echt iets betekenen voor de allerarmste medemens. In de zorg voor allerarmsten, in uw steun aan Stichting OZO.

Teun Bakker

Foto voorpagina

Een bezoekje aan de staatsschool in Kisdobrony waar meer dan 300 kinderen onderwijs ontvangen. Stichting OZO ontdekte een goede reden om voor deze school een klein maar dankbaar project op te starten. In deze editie kunt u hier meer over lezen!

Verslag Werkbezoek 2017

Woensdagavond 1 februari om 19.00 uur was het moment dat de bus werd gestart en, uitgezwaaid door onze dierbaren, de reis naar Oekraïne begonnen werd. Even daarvoor kwamen we bijeen om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en in gebed de Heere te vragen om Zijn zegen over de reis en het verblijf in Oekraïne en Zijn bewarende hand over ons en hen die wij achterlieten.

De reis van zo’n 1800 kilometer was behoorlijk pittig door de weersomstandigheden. In Nederland en Duitsland veel regen en mist, in Oostenrijk gladheid en sneeuw, in Hongarije miezerig weer, met opnieuw veel mist en een enorme file door een aanrijding. Op de rondweg van Boedapest zag het blauw van de zwaailichten en naar we later hoorden was president Poetin van Rusland te gast bij de Hongaarse regering voor een overleg. Eenmaal in Oekraïne was het rustig aan op de wegen. Al sinds november vorig jaar was de winter fors ingetreden met zo’n 30 centimeter sneeuw en temperaturen richting -20C. Vorige week kwam er dooi, zodat het op de wegen één grote bende werd van sneeuwresten, smeltwater, hier en daar oppassen voor gladheid en plotselinge mistflarden. Het was 1.00 uur middernacht toen we ons dierbare verzorgingshuis bereikten en we waren het toen behoorlijk zat. Maar geen nood: een goede nachtrust doet wonderen.

Vrijdag 3 februari; Zoals gezegd, na de inspannende reis en een goede nachtrust hesen we ons na een heerlijke douche in de kleren en na het ontbijt was er de ontmoeting met de Rehoboth bewoners. In gesprek met de directie bereikte ons allerlei informatie, altijd weer een emotioneel gebeuren waarin mooie en minder mooie dingen de revue passeren. Wat zijn er toch oneindig veel problemen in Oekraïne! Zomaar een voorbeeld: op een hulpadres was een peuter overleden door koolmonoxide vergiftiging. We gaan dit gezin de komende dagen nog bezoeken, maar wat een verdriet door onkundig gebruik van een kachel. De meegenomen hulpgoederen werden gelost en door hoofdzuster Erika keurig gesorteerd. Ook zijn er brandweerspullen meegenomen die zullen worden uitgezocht en gedistribueerd. De tandartsstoel gaan we morgen brengen in de polikliniek. Kortom, een relax-dag na de reis, maar vol met indrukken en zaken die aandacht moeten krijgen in de komende dagen. In het kantoor van Jenö werd een galerie foto’s opgehangen van de OZO projecten in zestien jaar tijd. Ter herinnering én opdat we de trouw van de Heere niet zouden vergeten!

Zaterdag 4 februari; Vanmorgen naar de polikliniek in Nagydobrony gegaan om de geschonken tandartsstoel te brengen. Vorige week was er ingebroken in de poli. Criminelen hadden de deur geforceerd en de toch al zo schaarse apparaten meegenomen en de complete apotheek leeggeroofd. Er was uiteraard aangifte van het misdrijf gedaan, maar dat heeft in Oekraïne weinig zin. Ook de tandarts kwam in een zo goed als lege praktijkruimte. Hij belde onmiddellijk naar de hogere medische instanties voor nieuwe apparaten en middelen om zijn patiënten te kunnen behandelen, maar die vonden dat dat zijn probleem was en hij zelf voor oplossingen moest zorgen. Dus moest de tandarts aan de bak om op eigen kosten zijn arsenaal weer uit te breiden. Uitgerekend in deze cruciale omstandigheden brachten we hem een goede gebruikte tandartsstoel uit Nederland!

Wij danken tandarts de Bles uit Middelharnis voor zijn geschenk, de eerste aanzet van medische apparaten voor de polikliniek!


Vervolgens reden we richting de Beregszász-regio waar, soms in afgelegen dorpen, bedrijven zijn te vinden die materialen kunnen leveren voor het volgende OZO project: de Rehoboth boerderij. De vergunningen zitten er aan te komen voor de bouw van een kapschuur achter het verzorgingshuis, zodat de machines binnen kunnen staan. De eerste stap hiervoor is dus vandaag genomen! Onderweg viel er van alles te beleven. Bijna-ongelukken om ons heen, beekjes die nu kolkende rivieren zijn met enorme ijsmassa’s die uit het Karpatengebergte naar beneden denderen, mist, regen, kortom we beleven een onvervalste Oekraïense winter! Maar we kwamen weer veilig op ons ‘honk’, waar we de avondmaaltijd gebruikten en de werkbezoekpunten tot nu toe doornamen.

Zondag 5 februari; Vandaag zondag. Naar gewoonte begaven we ons naar de kerk, waar door mist en regen de gemeente bijeengekomen was. Binnen was het totaal niet mistig, helderen klaar werd het Evangelie verkondigd. Altijd weer bijzonder als we deel uit mogen maken van Gods wereldwijde kerk! De prediking ging over Genesis 2, waar Adam en Eva voor elkaar geschapen werden. Dit in verband met de ‘maand van het gezin’. In de Hongaarse kerk worden zaken systematisch aangepakt en in februari wordt er in de prediking speciaal aandacht geschonken aan gezinnen. Na de dienst hadden we gezellig contact met de bewoners van Rehoboth, totdat er iets verkeerd ging. Door een foutje van een bewoner was de riolering compleet verstopt geraakt en zodoende moesten Jenö en Jani aan de slag om dit probleem te verhelpen. Na dit intermezzo was het tijd om de huisdienst bij te wonen. Een theologiestudent verkondigde het Woord voor onze ouderen, waarna er tijd was om met de voorganger van gedachten te wisselen over de preek of persoonlijke omstandigheden. Het spreekt vanzelf dat dit voor de ouderen een belangrijk moment is. Daarna werden we opgehaald door OZO medewerker Balogh János voor de avondmaaltijd. Het was een heerlijke avond, niet in het minst door de fijne gesprekken bij de open Hongaarse en Hollandse Bijbels. Onvergetelijk!

Maandag 6 februari; Vandaag weer noest aan de arbeid. Het onderhoud van het verzorgingshuis vroeg de aandacht, evenals de diverse machines voor het landbouwproject. Een mankement aan de heftruck werd door de techneuten Michel en Albert met de meegenomen onderdelen verholpen, de gedateerde machine draait weer als een naaimachientje! In de wintermaanden staan de machines stil, maar straks als de zaaitijd aanbreekt, dient alles in goede conditie te zijn en daar werd vandaag met elkaar aan gewerkt. Ook voor de schoonmaak van het kachelhuis en de buitenmuren van Rehoboth was er nu tijd. De periodieke schoonmaak van de waterzuiveringsinstallatie werd door János uitgevoerd. We waren tussendoor aanwezig bij de dagopening voor de bewoners, waar János mediteerde naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en er met elkaar gezongen werd. In het vervolg van de dag bespraken we met elkaar de projecten. Het is zoals altijd een geweldige ervaring dat met ieders inbreng gezocht wordt naar de meest goede manier van werken. Zo zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor de bouw van de kapschuur. Onze financiële expert Albert werkte de begroting aan de hand van de tekeningen van een Oekraïense architect uit in een Exel bestand, dit wordt morgen besproken en naar aanleiding van de financiële mogelijkheden een besluit genomen. Terwijl we skypen met Krijn en Tanja in Nederland krijgt het brandweerproject de aandacht. Morgen gaan we de kazerne in Nagydobrony bezoeken om de voortgang te bespreken.

Dinsdag 7 februari; Vandaag een mistroostige dag. Regen, beetje sneeuw, mistig en koud. We bezochten in Kisdobrony ds. Tamász in de pastorie tegenover de kerk om de hulp aan allerarmsten te bespreken. In deze gemeente is er de warme naastenliefde voor de lijdende medemens. Predikant en kerkenraad, met name de diaconie, zijn altijd onbaatzuchtig bezig met het dienen van de naaste. Niet alleen aan de kerkmensen, maar aan heel het dorp. Wat een voorbeeld! Met elkaar bespraken we de mogelijkheden voor hulpverlening, van Bijbels tot kleding en voedselhulp. Met elkaar bezochten we het gezin waarvan een dochtertje onlangs overleden was door koolmonoxide vergiftiging. We gingen naar de basisschool, waar de kinderen vanaf de vijfde klas een betaalde maaltijd kunnen nuttigen. Helaas voor een aantal kinderen zijn de ouders niet in staat 0,50 eurocent per dag te betalen en hierover spraken we met dominee Tamász en de schoolleiding. Kunnen we zomaar hulp bieden, zowel voor de kinderen als in de thuissituatie! Daarna naar de brandweerkazerne in Nagydobrony, alles werd in goede orde bevonden en dit geldt ook voor de omringende kazernes. We hebben nu nog materialen in voorraad, heel belangrijk als materialen aan vervanging toe zijn. Vervolgens naar de polikliniek voor een ontmoeting met de directeur, maar hij was afwezig. Een telefoontje deed wonderen, hij kwam naar Rehoboth. Daar spraken we met elkaar over diverse materialen en benodigdheden voor de artsen om in Nederland op de kop te tikken. Michel repareerde een computer en installeerde printers, zodat alles weer naar behoren werkte. Tegen de avond ontmoetten we David Pandy, missionaris en projectbegeleider, namens de Hongaarse kerk, met wie het altijd goed toeven is. De uitgewerkte calculatie voor de kapschuur werden door Albert en Jenö doorgenomen. Er bestaat nogal wat verschil in opvatting over de manier van bouwen van een Oekraïense architect en onze westerse opvattingen, ook voor wat betreft de kosten van het geheel. We besluiten om in Holland hierop verder te borduren en via contact met de Oekraïense medewerkers een weloverwogen besluit te nemen. Intussen keerde de winter terug in Oekraïne: temperatuur onder nul, sneeuw en ijzel. We mogen terugzien op een fijne dag waarin we met betrokken mensen het goede mogen zoeken voor onze naaste.

Woensdag 8 februari; Een prachtig besneeuwd Nagydobrony! In het verzorgingshuis vermelden we vier nieuwe bewoners. Vandaag zijn we naar de school in Járok geweest en een aantal hulpadressen bezocht. Het was een prachtige rit door de besneeuwde Karpaten, zeg maar naar het ‘buitengebied’. Soms moesten we helpen duwen als de auto vast zat in de sneeuw. Maar in de verschillende bergdorpen worden meer en meer gezinnen geholpen met voedsel- en kledinghulp en eenmaal in Járok aangekomen dronken we koffie met de leerkrachten en vermaakten we ons met de leerlingen. Want het is natuurlijk heel interessant dat er Hollanders op bezoek komen met wie je het geleerde Engels in praktijk kan brengen! De kachel brandde, het was heerlijk warm in het gebouw en elke keer weer beseffen we wat een dankbaar projecten we in dit gebied hebben. ‘s Middags nog besprekingen gevoerd met de OZO medewerkers en met ds. Tamász uit Kisdobrony, die zijn dank uitsprak voor de bijdrage van Stichting OZO voor de bouw van een schuur voor de opslag van zitbanken bij begrafenissen, de begrafenisauto en een toiletgebouw.

Donderdag en vrijdag 9 en 10 februari; De vertrekdag. Alles opruimen en inpakken, de laatste gesprekken en nog even een bezoek, samen met OZO medewerker Balogh János, aan het christelijk Lyceum in Nagydobrony. We ontmoetten de directrice, een bevlogen dame met hart voor de zaak. We kregen een rondleiding door de schoolgebouwen en het bleek dat de Hongaarse overheid voor nieuwbouw gefinancierd had, maar niet voor onderhoud van de bestaande gebouwen. We bespraken de kwestie en wellicht kunnen we in de toekomst iets voor de school gaan betekenen. Tijdens de rondleiding liepen we ds. Horkay László tegen het lijf met wie we een gesprek hadden over het leven in Oekraïne in het algemeen en wat de Heere Jezus van ons vraagt in het bijzonder. Een fijne ontmoeting! Een passerende zigeunerin met een rammelende fiets kreeg en passant enkele Bijbelse adviezen mee, want nog altijd is ds. Horkay een van de meest betrokken zigeunerdominees in de regio.

Heeft u deze ”Onderling Contact” uit? Geeft dan dit krantje door!


We gingen terug naar het verzorgingshuis, waarna de koffers in de bus werden geladen, nog even een foto van twee werknemers die kunstmest gingen strooien op de akker achter Rehoboth, en het was tijd voor vertrek. We namen hartelijk afscheid, met zoals altijd de mix van: wat was het goed met elkaar, een beetje weemoed, maar ook DV tot het volgende werkbezoek! Na de grenspassage begonnen we om 15.00 uur aan de 1800 kilometer lange thuisreis die gelukkig heel voorspoedig verliep. Omstreeks dezelfde tijd op vrijdag reden we Middelharnis binnen. Bus en aanhanger werden gewassen, waarna we het werkbezoek afsloten met Bijbellezing en gebed en hereniging met onze gezinnen. Psalm 4 werd gelezen: ‘Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o Heere!’. Met deze bede gaan we vol vertrouwen de toekomst in voor de humanitaire hulp van Stichting OZO in Oekraïne. Met het oog op God, maar ook met dank aan alle sponsors. En dan mag het niet onvermeld blijven dat het transport van het werkbezoek opnieuw mogelijk werd door de inbreng van de bus van Installatiebedrijf ‘De Branding’ te Ouddorp. Heel hartelijk dank namens de medewerkers van Stichting OZO in Nederland en Oekraïne!

Stichting OZO blijft polikliniek Nagydobrony helpen

Op de valreep van 2016 wachtte Stichting OZO nog een welkome verrassing. Want na de succesvolle oplevering van Project Renovatie Polikliniek in het Oekraïense Nagydobrony eerder dit jaar beloofden wij de artsen aan de slag te gaan om de sterk verouderde apparatuur, indien mogelijk, te vervangen door nog goed functionerendwesterse apparatuur. Een eerste aanzet werd ons in de schoot geworpen door Tandartspraktijk de Bles te Middelharnis die, na de investering van een nieuwe tandartsstoel, het oude nog uitstekend werkende exemplaar schonk aan Stichting OZO. Dit werkbezoek werd de stoel met toebehoren meegenomen op transport en geïnstalleerd in de polikliniek voor de tandheelkunde. Wij danken dhr. de Bles voor zijn geschenk, de eerste aanzet van medische apparaten voor de polikliniek!

Videopresentatie

In partycentrum ‘Oostdam’ te Goedereede werd op 17-11-2016 de OZO videopresentatie verzorgd voor de afdeling van de Christelijke Vrouwen Bond. Ongeveer zestig dames werden geconfronteerd met de problematiek in Oekraïne en hoe Stichting OZO in dit land humanitair bezig wil zijn, doormiddel van armoedebestrijding en doelgerichte projecten. De presentatie oogstte veel bijval en de presidente riep de aanwezigen op om maar niet te veel te klagen maar dankbaar te zijn. ‘Wat hebben wij het dan goed’, was een veel gehoorde opmerking. De opbrengst van de collecte bedroeg € 325,- en de verkooptafel € 50,25. Heel hartelijk dank!

Project Brandweer

De uitbreiding van de kazerne in Nagydobrony vordert langzaam maar gestaag. Onlangs werd de door Stichting OZO geschonken gaskachel geïnstalleerd. We constateerden een aansluitfoutje in de watercirculatie, maar dit zal worden verholpen. De kosten van deze aanpassing zijn €100,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘kachel brandweer’. Alvast hartelijk dank voor uw hulp

Nieuw project 1

Het christelijk Lyceum in Nagydobrony, met bijbehorend jongens- en meisjesinternaat, is een school met meer dan tweehonderd leerlingen uit de regio. Christenouders sturen hun kinderen juist naar deze school, omdat de Bijbelse boodschap en christelijke normen en waarden aangeleerd worden. Maar het schoolgebouw is veel te klein en verouderd. In de afgelopen jaren is er met buitenlandse hulp een nieuw internaat gebouwd met een keuken en eetzaal voor de leerlingen. Ook een positief punt is de nieuwbouw van een nieuw hoofdgebouw, gefinancierd door de Hongaarse overheid. Minder positief is het feit dat er voor de twee huidige verouderde gebouwen geen geld beschikbaar komt om te renoveren. Dit kwam allemaal aan het licht tijdens een gesprek met, en een rondleiding door de schooldirectrice. Reden voor Stichting OZO om deze school te gaan helpen! Een kostencalculatie is inmiddels binnen: €1250,00. Helpt u mee?

Nieuw project 2

In Oekraïne is het gebruikelijk dat er op school gegeten wordt. De kinderen krijgen dan een warme maaltijd aangeboden. Voor de kinderen van klas 1 t/m 4 is de maaltijd gratis. In de hogere klassen moet de maaltijd betaald worden door de ouders. Tijdens een bezoekje aan de staatsschool kregen we te horen dat er een aantal gezinnen zó arm zijn dat de bijdrage van € 10,- per maand niet betaald kan worden.
We hebben besloten hier een project van te maken, want het is wel heel erg als sommige kinderen op school geen eten kunnen krijgen, om maar niet te spreken van de psychische belasting die dit geeft ten opzichte van kinderen die wél een maaltijd krijgen! Het betreft dit schooljaar zeven kinderen. Tien maanden per jaar zijn de kinderen op school en voor € 70,- per maand kunnen we hen een warme maaltijd aan laten bieden. Helpt u mee om deze arme gezinnen een steuntje in de rug te geven?

Stichting OZO, al meer dan 17 jaar hulp voor de allerarmsten!


Overzicht projecten

Wie helpt?
Onlangs is er ingebroken in de polikliniek. Op verzoek van de directie is er een bewakingscamera geïnstalleerd. Kosten: € 500,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘camera polikliniek’. Dank!

Wie helpt?
Het wagenpark van het boerderijproject is gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. Enkele onderdelen moesten vervangen worden:
Nieuwe brandstofpomp heftruck € 175,-
Nieuwe accu’s handgereedschap € 225,-
Nieuwe accu’s combine en heftruck € 200,-
Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘onderdelen machines’. Dank!

Wie helpt?
Voor het boerderijproject wordt uw bijdrage gevraagd voor de aanschaf van kunstmest. Een behoorlijke kostenpost want in Oekraïne is kunstmest duur. Kosten: € 2000,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘kunstmest Rehoboth boerderij’. Dank!

Wie helpt?
In het verzorgingshuis werd er, vanwege de blikseminslag eind vorig jaar, een nieuwe router en accesspoint voor de internetverbinding aangeschaft. Kosten: € 250,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘nieuwe router’. Dank!

Wie helpt?
Verbouwen en opknappen oude gebouwen Lyceum Nagydobrony (zie nieuw project). Kosten: € 1250,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘verbouwing Lyceum’. Dank!

Wie helpt?
Aan de combine van het boerderijproject is groot onderhoud verricht. Nieuwe aandrijfstangen, lagers, kettingen en nieuwe banden. Kosten: € 1300,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘onderdelen combine’. Dank!

Wie helpt?
Maaltijden schoolkinderen Kisdobrony (zie nieuw project 2). Kosten: € 70,- per maand, tien maanden per jaar. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘maaltijden schoolkinderen’. Dank!

Wie helpt?
In het leidingsysteem van de nieuwe kachel in de brandweerkazerne is een fout geconstateerd. De kosten van de aanpassing waren € 100,-. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL71RABO0341636851 o.v.v. ‘kachel brandweer’. Dank!

Van hoofdzuster Erika

Hallo iedereen! Het was me het wintertje wel. Twee maanden veel sneeuw en strenge vorst. En spekglad, wat in het dorp heel veel gebroken armen en benen heeft opgeleverd. Ik moest er niet aan denken dat dit de bewoners zou overkomen. Daarom mochten de bewoners niet naar buiten, tenzij met begeleiding. Gelukkig zorgde onze klusjesman Feri dat het Rehoboth terrein enigszins ijsvrij was, zodat er toch een luchtje geschept kon worden. Met de bewoners gaat het naar omstandigheden goed. Naar omstandigheden, want ze worden ouder en dat brengt problemen met zich mee. Nu is het heerlijk warm lenteweer. De bewoners helpen bij de voorjaarsschoonmaak want elk jaar worden de gebouwen van binnen en buiten schoongemaakt. De tuin wordt opgeknapt en voorzien van prachtige bloemen, die de bewoners mogen uitkiezen. Ze helpen zelfs bij poten van de aardappelen! Het is weer heerlijk bedrijvig in en rond Rehoboth. Wij allen danken u in Nederland uit de grond van ons hart voor uw hulp aan ons en groeten u!

’Wij allen danken u in Nederland uit de grond van ons hart voor uw hulp aan ons en groeten u!’


Giften allerlei

  • de kerstgeschenken voor de vrijwilligers die de OC bezorgen werden gesponsord door woonwinkel ‘Dingenliefde”, Hofdijksweg 14 te Ouddorp. Dank aan Miranda van Koppen voor dit mooie gebaar!


  • ook de ruim 60 kinderen van de school in Járok kregen een kerstpakket, gesponsord met de opbrengst van zelfgemaakte fotokaarten van Leuni van Doeland uit Nijkerk. Dank!Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
07 mei t/m 12 mei 2018) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op