Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuws
Transport januari 2012
2012/01/13


Het volgende werkbezoek naar Oekraïne is gepland op D.V. 18 januari tot en met 28 januari 2012. U kunt ons verblijf volgen door te kijken naar foto’s die regelmatig op de website geplaatst worden. U kunt deze foto`s bekijken door op de knop “volg ons” te klikken.
Gedenk ook dit werkbezoek in uw persoonlijk gebed. Dat alles mag zijn tot eer van God én tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!
Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne blikt terug op 2011
2012/01/13


Dankzij de hulp van vele donateurs op Goeree-Overflakkee, en steeds meer daarbuiten, kon Stichting OZO in 2011 weer veel humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Dit geldt niet alleen voor de projecten, maar ook voor de ‘man in de straat’. Enorm veel ouderen en gezinnen zijn uit sociaal oogpunt geholpen door het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, (medische) hulpmiddelen en woningrenovatie zowel binnen als buiten. Ook geestelijk voedsel werd verspreid, vooral de felbegeerde grootletter- en familie Bijbels voorzien in een behoefte. Er is nog steeds ontstellend veel nood in het Oekraïense Karpatengebied. We zijn, naast de Heere, iedereen die meewerkt van harte dankbaar.

In 2011 werden er opnieuw drie werkbezoeken gebracht. Zoals altijd heel belangrijk, ten eerste voor de contacten en vervolgens ook voor de voortgang van de projecten. En niet te vergeten de vele goederen die in Oekraïne gebracht werden, van fietsen tot een boormachine en van een warme trui tot brandweerpakken. Het is allemaal aangekomen op plaats van bestemming.
De armoede is in Oekraïne nog steeds groot. Misschien gaat het zelfs wel slechter dan ooit. Onze Oekraïense medewerkers zeggen wel eens: ‘Oekraïne gaat na een aarzelende stap vooruit weer twee stappen achteruit.’ Extra moeilijk is de financiële crisis. Veel arbeiders die werk vonden in het rijke westen zijn werkloos geworden en moesten terugkeren naar Oekraïne waar het zo goed als onmogelijk is om aan werk te komen. Pensioenen voor ouderen zijn door de inflatie ontoereikend geworden en tot overmaat van ramp zijn voedsel-, gas- en elektriciteitsprijzen enorm gestegen. Allerarmsten zijn dan ook intens dankbaar met de hulp die hen gegeven wordt.

Stichting OZO kon in 2011 met de geschonken giften zorgen voor continuïteit van de projecten. Directeur Hidi Jenö met de bewoners en personeel van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en de manager van het boerderijproject, Ráti István met zijn personeel, zijn uitermate dankbaar voor de betrokkenheid van de Hollandse donateurs. Op hun verantwoordelijke plaats hebben zij daarmee op een uiterst bekwame en met een niet aflatende ijver leiding gegeven aan de OZO projecten. Dit toont eens te meer aan dat de samenwerking met betrouwbare medewerkers in het land van hulpverlening van onschatbare waarde is!

Wie een kijkje zou kunnen nemen in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ ziet drieëntwintig ouderen genieten van een perfecte verzorging. De gezonde bewoners vullen de dag met handwerken, naaien, schilderen, gedichten maken, het personeel helpen, gaan om een boodschap of gaan vissen. Anderen zijn ziek of zelfs ernstig ziek. In het afgelopen jaar zijn er vier bewoners overleden wat altijd weer veel verdriet geeft in het huis. Maar in de leeggekomen kamers kwamen weer nieuwe bewoners, blij met een plekje na een leven vol van armoede en narigheid. Met een geweldige inzet stond het personeel dag en nacht klaar om kundig verzorging te bieden. De dorpspredikanten waren al even betrokken in het bieden van geestelijke verzorging. Gods Woord mocht centraal staan en verkondigd worden aan onze bewoners!

Wie vanuit het westen Nagydobrony binnenkomt ziet meteen aan de linkerkant een zijstraatje. Na zo’n tweehonderd meter bevindt zich de boerderij. We mogen terugzien op een goed jaar, ondanks een kurkdroog voorjaar. Ook de zomer was heet en droog. Toch zorgden de spaarzame regenbuien en dagelijks beregenen voor een goede aardappelopbrengst. Wat het beregenen betreft komen de enorme verschillen in Oekraïne weer aan het licht. Een enkele ‘rijke’ boer heeft de beschikking over een heuse beregeningsinstallatie, maar de meeste boeren moeten zich behelpen met inferieur materiaal. Als het aan alles ontbreekt is er altijd nog de tuinslang... De vlees- en handelsprijzen voor varkens en koeien waren erg instabiel, maar over het gehele jaar redelijk goed te noemen. Het paradepaardje van de boerderij is echter de tuinbouw. Met de verwarmde opkweekkassen en doorgroeikassen is een prima resultaat behaald, zowel qua opbrengst als prijs, mede dankzij de toepassing van biologische grondontsmetting. Gezien het succes van dit onderdeel zou voor de toekomst de uitbreiding van het aantal kassen wel eens tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren.

Als we teruggaan naar de hoofdweg en naar het centrum gaan zien we rechts de monumentale dorpskerk. Even daarvoor staat aan de linkerkant een rijzig gebouw, de polikliniek. Werd in 2010 het dak reeds vernieuwd, het afgelopen jaar werd het interieur stevig onder handen genomen. Nieuwe verwarming werd geïnstalleerd, waterleidingen aangebracht, alle aan- en afvoerbuizen werden vernieuwd. Dat dit het nodige hak- en breekwerk met zich meenam laat zich raden. Artsen, patiënten en bouwvakkers liepen vaak als bedrijvige mieren door elkaar heen, maar daar maalde niemand om: het gaat immers om de renovatie van hun kliniek! Voordat begonnen kan worden met het repareren en betegelen van de muren en vloeren moet eerst het elektrisch nog vernieuwd worden. Na een inspectie vorig jaar bleek de bedrading levensgevaarlijk te zijn en het vervangen hiervan betekende ook een financiële tegenvaller van € 3.000,00. Maar na een oproep in het Stichting OZO kwartaalblad ‘Onderling Contact’ kwam er respons: een sponsor schonk het benodigde bedrag, een actie waar iedereen geweldig blij mee was!

Achter de polikliniek staat de brandweerkazerne. We ontmoetten in januari een gemotiveerde commandant met zijn blusploeg die, om het op zijn Hollands te zeggen, moesten roeien met de Oekraïense riemen die zij hadden: al het materiaal was oud (het werkt …), versleten (werkt niet goed) of kapot (werkt geheel niet). Daarbij geen enkel vooruitzicht op betere tijden.
De blusploeg werd in 2011 verblijd met nieuwe waterslangen, helmen, brandweerpakken en laarzen uit Holland.

Tenslotte kon hulp gegeven worden aan een nieuw en dankbaar project: een basisschool in een dorpje midden in het Karpatengebergte. De ontmoeting met de sympathieke directeur, de leerkrachten en de positieve manier waarop aan de kinderen les gegeven werd deed ons besluiten hen te helpen met het oplossen van een groot probleem: al enkele jaren was er geen verwarming in de vaak ijskoude winters. Een eenvoudige houtkachel in elk lokaal bleek de beste oplossing vanwege het ontbreken van gas. De directeur wist niet hoe hij het had: nog vóór de winter nieuwe kachels in de school!
Middels de oproep ‘€ 500,00 voor kachels in basisschool’ in ‘Onderling Contact’ werd er ook voor dit project hartverwarmend geschonken.

Het bovenstaande geeft alle reden om onze dank op te zenden tot God, Die alle dingen bestuurt en Zijn zegen heeft gegeven. Daarnaast danken wij alle donateurs voor het vertrouwen in Stichting OZO.
“Ik zie dat jullie een warm hart hebben voor de medemens”. Deze uitspraak kwam uit de mond van een jonge predikant uit het nabijgelegen Kisdobrony, met wie wij op zijn verzoek een bezoek brachten aan een ernstig zieke man die heel snel hulp nodig had en ook meteen kreeg. Uiteraard gaat het hier niet om ons, wél om dat warme hart voor onze naaste in nood.
Graag roepen wij u op om in het pas begonnen jaar Stichting OZO opnieuw een ‘warm hart’ toe te dragen. Uw steun is en blijft hard nodig!
Namens alle medewerkers wensen wij u een gezegend en voorspoedig 2012.

Wilt u gedetailleerde informatie over de projecten van St. OZO in Oekraïne? Bezoek onze website www.stichting-ozo.nl Geheel vernieuwd en altijd actueel!


Teun Bakker, voorzitter
Overleden bewoner verzorgingshuis Rehoboth
2012/01/12


Met verdriet berichten wij het overlijden van bewoner Sumszkij Naum op 8 januari 2012. Hij was een van de twee joodse bewoners in het verzorgingshuis. Naum was muzikaal begaafd en jarenlang trompettist van een Filharmonisch Orkest in Kiev. Hij leidde een wat terug getrokken leven in ‘Rehoboth’ waar hij sinds 2006 woonde en rookte graag een sigaretje. Vaak liep hij rondjes over de gang en neuriede wat voor zich uit. Over zijn leven praatte hij nauwelijks.
Wij condoleren de bewoners en personeel met het verlies van deze vriendelijke bewoner. Naum is 91 jaar geworden.
Retourette helpt St. OZO
2011/12/13


Retourette is een inzameling en recycle organisatie die goede doelen steunt vanuit lokale vestigingen. Vanuit de Retourette vestiging in Middelharnis (Agrimarkt) wordt St. OZO een half jaar gesteund. De klanten van de Agrimarkt hebben de mogelijkheid om hun statiegeldbonnetje bij het inzamelpunt voor lege plastic flessen te doneren aan St. OZO. Na een half jaar wordt een cheque aan St. OZO uitgereikt met het gedoneerde bedrag. Op de informatieschermen bij het inzamelpunt is informatie over ons te lezen (wat we doen en waar we voor staan).
Actie voor basisschool in uithoek Oekraïne
2011/10/25


Als verkenner van het Stichting OZO project Algemene Hulp belandde OZO medewerker Jenö eerder dit jaar in een dorpje vlakbij de grens Oekraïne-Slowakije. Wij zijn er ook geweest. Zie dit dorpje als een uiteinde van Oekraïne waar niemand komt, niemand gaat, waar de dorpsbewoners volkomen op zichzelf zijn aangewezen. We gingen in gesprek met de dorpelingen en uit alles bleek totale ontreddering. Geen uitzicht, zelfs geen lichtpuntje. Geen handel, geen werk, niets. Toch een lichtpuntje: de directeur van de plaatselijke basisschool, die het goede voorbeeld gaf door samen met collega’s een vijftigtal kinderen onderwijs te geven in de hoop op een betere toekomst. Kinderen die ook Engels leren. ‘Good afternoon’, zeiden ze beleefd en ze gingen staan toen we binnenkwamen. We hoorden van de problemen. Geen verwarming in de ijskoude winter. Door gevaar voor instorting waren de houtkachels in de zes lokalen afgebroken en er was geen geld voor nieuwe.

Verder zag het schooltje er netjes en onderhouden uit. Er klopte een warm hart voor de jeugd en dat was aan alles te merken. Maar geen verwarming bij -25°C. U zult begrijpen: zes nieuwe eenvoudige houtkachels heffen dit probleem op. Een andere optie is er niet, want elektriciteit is duur en gasaanvoer is niet aanwezig. Iemand uit het dorp heeft ervaring en wil de kachels, in het belang van de school, voor een vriendenprijs maken.


Weer ‘thuis’ (verzorgingshuis ‘Rehoboth’) bespraken we de mogelijkheden en toen gebeurde er een wonder. In een email vroeg een flakkeese sponsor of wij belangstelling hadden voor schoolmateriaal. Tafels, stoelen, bureaus, kasten en schoolborden, gratis af te halen!
Voor dit kachelproject is € 500,00 nodig. Laat deze kinderen niet in de kou zitten!

Teun Bakker
Voortgang polikliniek
2011/09/07


In de polikliniek wordt momenteel verder gewerkt aan de watervoorziening. Materialen worden in een nabijgelegen stad gekocht. Op de foto de Niva van St. OZO afgeladen met bouwmaterialen.

Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
08 mei t/m 18 mei 2019) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op